การทำภาพ TV Screen จัดทำโดย : Mr.GuruZ พิมพ์
 Un title page

การทำภาพ TV Screen เป็นการประยุกต์อีกแบบหนึ่งที่ช่วยให้งานของเราดูน่าสนใจ โดยเราจะนำ Flash มาตบแต่งภาพให้เหมือนภาพใน TV

ขั้นตอนการทำ

1. เตรียมรูปภาพที่เป็นภาพหลัก ควรจะใช้ Photoshop ตบแต่งให้ดูเหมือน TV Screen ให้เรียบร้อยก่อน ดังภาพตัวอย่าง

img_tv.gif

2. จากนั้นเตรียมภาพเหมือนตอนเปิด TV อีก 2 ภาพ ดังภาพตัวอย่าง
โดยใช้การสร้างภาพหลักขึ้นมาแล้วทำการกลับภาพจาก ซ้าย --> ขวา

normal_dot.gif

hi_dot.gif

3. จากนั้นสร้างไฟล์เอกสาร Flash ขนาดเท่ากับรูปภาพในที่นี้ผมใช้ขนาด 350*280 px พร้อมกับทำการ Import ภาพหลัก (img_tv.gif) ลงในหน้าเอกสารหลัก ดังภาพ

4. จากนั้นกด Ctrl + F8 เพื่อทำการสร้าง Movie Clip Blank ขึ้นมาตั้งชื่อ Movie : tv_sreen ดังภาพ

5. ทำการ Import ภาพ normal_dot.gif ใส่ไว้ตำแหน่ง Frame ที่ 1 และใส่ภาพ hi_dot.gif ไว้ที่ตำแหน่ง Frame ที่ 2
เมื่อใส่ภาพเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกกลับไปที่ Scene 1 ดังภาพ

6. กด Ctrl + L เรียก Library ขึ้นมาเลือก Movie Clip ที่เราทำ ดึงออกมาใส่ที่หน้าหลัก ดังภาพ

7. จัดให้ทับกับภาพหลัก แล้วทำการใส่ Alpha = 15 ดังภาพ

8. จากนั้นลองทดสอบดู ดังตัวอย่าง

 

คุณอาจสนใจ
นามบัตรส่วนตัว ฟรีสไตล์ไม่เหมือนใคร
ธนิศา ไชยภูริพัฒน (82,035 - 19 ม.ค. 51)
เลือกใช้สีให้เหมาะกับเว็บเพจของคุณ
เว็บไทยดีดี (14,757 - 27 ต.ค. 50)
การสร้างเอกสาร xml text
Charoen (67,159 - 19 ก.พ. 51)
การสร้างเว็บเพจโดยใช้ภาษา HTML อย่างง่าย
สายลม (76,871 - 04 มิ.ย. 49)
Head Modeling Using NURBS
เว็บไทยดีดี (30,867 - 04 เม.ย. 51)
Preprocessor ในภาษา C มีอะไรบ้าง
langjuko (35,198 - 19 ก.ย. 51)
การใช้งานฟังก์ชั่น explode();
เฟริสท์ (59,268 - 07 ธ.ค. 50)
เทคนิคการทำภาพขอบจุดกระจาย
Charoen (136,390 - 25 ธ.ค. 49)