การเก็บค่า CheckBox ลงฐานข้อมูล จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------ ขั้นตอนการทำ

1. สร้างแบบ Form ด้วย Check Box ขึ้นมาก่อน2. กำหนดค่าตัวแปลให้กับ Check Box


โค้ดแบบฟอร์มที่สร้าง

<html>
<head>
<title>Un title page</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
&nbsp;งานอดิเรกคุณชอบอะไร ?
<form name="form1" method="post" action="add.php"> //อย่าลืมกำหนด action ที่จะส่งค่าไปด้วยนะครับ
<input type="checkbox" name="ch1" value="com">
เล่นคอมฯ<br>
<input type="checkbox" name="ch2" value="book">
อ่านหนังสือ<br>
<input type="checkbox" name="ch3" value="sport">
เล่นกีฬา<br>
<input type="checkbox" name="ch4" value="movie">
ดูหนัง<br>
<input type="submit" name="Submit" value="เก็บประวัติ">
</form>
</body>
</html>


3. เขียนโค้ดที่ add.php


<?php
$hostname = "localhost";
$user = "";
$password = "";
$dbname = "survey";
$tblname = "history";
mysql_connect($hostname, $user, $password) or die("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");
mysql_select_db($dbname) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้");
$sql = "insert into $tblname (ch1, ch2, ch3, ch4) values ('$ch1', '$ch2', '$ch3', '$ch4')"; //กำหนดค่าตัวแปลที่เราส่งมา
$dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql);
mysql_close();
echo"เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว";
?>

4. ลองนำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ ดูนะครับ

คุณอาจสนใจ
การใช้ Function mktime()
Mr.GuruZ (39,768 - 03 มิ.ย. 49)
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 5)
สหรัถ แซ่ตั้ง (27,105 - 08 ก.ย. 50)
การใช้งาน Vertical Type Tool
Mr.GuruZ (34,814 - 27 มิ.ย. 49)
การใช้คำสั่ง IIF ใน Access โดยแสดงในรูปแบบของฟอร์ม
นายจืด (26,528 - 29 มี.ค. 51)
เทคนิคการใช้ Flash ขั้นเซียน (ตอนที่ 1)
Warren Ernst : ศรัณย์ หงสกุล (60,888 - 29 ก.ย. 50)
โชว์เมนูบาร์ IE7 ให้เหมือน IE6
เว็บไทยดีดี (14,859 - 08 ก.ย. 50)
ชอร์ตคัตสำหรับรีสตาร์ต (WinXP)
เว็บไทยดีดี (17,517 - 10 พ.ค. 51)
การแสดงข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (62,683 - 03 มิ.ย. 49)