การเก็บค่า CheckBox ลงฐานข้อมูล จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------ ขั้นตอนการทำ

1. สร้างแบบ Form ด้วย Check Box ขึ้นมาก่อน2. กำหนดค่าตัวแปลให้กับ Check Box


โค้ดแบบฟอร์มที่สร้าง

<html>
<head>
<title>Un title page</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
&nbsp;งานอดิเรกคุณชอบอะไร ?
<form name="form1" method="post" action="add.php"> //อย่าลืมกำหนด action ที่จะส่งค่าไปด้วยนะครับ
<input type="checkbox" name="ch1" value="com">
เล่นคอมฯ<br>
<input type="checkbox" name="ch2" value="book">
อ่านหนังสือ<br>
<input type="checkbox" name="ch3" value="sport">
เล่นกีฬา<br>
<input type="checkbox" name="ch4" value="movie">
ดูหนัง<br>
<input type="submit" name="Submit" value="เก็บประวัติ">
</form>
</body>
</html>


3. เขียนโค้ดที่ add.php


<?php
$hostname = "localhost";
$user = "";
$password = "";
$dbname = "survey";
$tblname = "history";
mysql_connect($hostname, $user, $password) or die("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");
mysql_select_db($dbname) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้");
$sql = "insert into $tblname (ch1, ch2, ch3, ch4) values ('$ch1', '$ch2', '$ch3', '$ch4')"; //กำหนดค่าตัวแปลที่เราส่งมา
$dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql);
mysql_close();
echo"เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว";
?>

4. ลองนำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ ดูนะครับ

คุณอาจสนใจ
สร้างสายรุ้งด้วย Polar Coordinates
Mr.GuruZ (120,415 - 04 มิ.ย. 49)
แนะนำเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Illustrator
natch (136,467 - 27 มิ.ย. 49)
ฐานข้อมูลกับ MS Access
อ้อม (27,265 - 07 เม.ย. 50)
เคล็ดไม่ลับกับการวาดเส้นโค้งให้ดูสวยงาม
Mr.GuruZ (153,665 - 04 มิ.ย. 49)
วิธีกำจัดเจ้า Folder.htt ให้อยู่มัด
เว็บไทยดีดี (15,214 - 29 ก.ย. 50)
วิธีแก้ไข Virus Handy Drive (Flashy.exe)
เว็บไทยดีดี (31,029 - 25 ส.ค. 50)
การสร้าง Webboard ด้วย Dreamweaver 8 (ตอนที่ 3)
first (70,778 - 17 ม.ค. 51)
นําเนื้อหาจาก Ms Word เข้า Dreamweaver
webthaidd (61,427 - 12 มี.ค. 51)