การเก็บค่า CheckBox ลงฐานข้อมูล จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------ ขั้นตอนการทำ

1. สร้างแบบ Form ด้วย Check Box ขึ้นมาก่อน2. กำหนดค่าตัวแปลให้กับ Check Box


โค้ดแบบฟอร์มที่สร้าง

<html>
<head>
<title>Un title page</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
&nbsp;งานอดิเรกคุณชอบอะไร ?
<form name="form1" method="post" action="add.php"> //อย่าลืมกำหนด action ที่จะส่งค่าไปด้วยนะครับ
<input type="checkbox" name="ch1" value="com">
เล่นคอมฯ<br>
<input type="checkbox" name="ch2" value="book">
อ่านหนังสือ<br>
<input type="checkbox" name="ch3" value="sport">
เล่นกีฬา<br>
<input type="checkbox" name="ch4" value="movie">
ดูหนัง<br>
<input type="submit" name="Submit" value="เก็บประวัติ">
</form>
</body>
</html>


3. เขียนโค้ดที่ add.php


<?php
$hostname = "localhost";
$user = "";
$password = "";
$dbname = "survey";
$tblname = "history";
mysql_connect($hostname, $user, $password) or die("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");
mysql_select_db($dbname) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้");
$sql = "insert into $tblname (ch1, ch2, ch3, ch4) values ('$ch1', '$ch2', '$ch3', '$ch4')"; //กำหนดค่าตัวแปลที่เราส่งมา
$dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql);
mysql_close();
echo"เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว";
?>

4. ลองนำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ ดูนะครับ

คุณอาจสนใจ
ลูกไฟพระอาทิตย์ (The sun)
อ.เล็ก (70,512 - 04 มิ.ย. 49)
Flash Drive เทียบกับ CD/DVD
เว็บไทยดีดี (19,387 - 25 ส.ค. 50)
การทำตัวอักษรเคลื่อนที่โดย tag marquee
เฟริสท์ (80,367 - 27 พ.ย. 50)
รู้จักกับไฟล์ในรูปแบบ MP3, WAV, WMA และ AAC
เว็บไทยดีดี (20,640 - 01 ก.ย. 50)
การคัดลอกชีททั้งหน้้า
หมูขุน (39,108 - 14 มิ.ย. 51)
ลบเงาที่ไอคอนบนจอภาพ XP
เว็บไทยดีดี (18,425 - 29 ก.ย. 50)
สร้าง Background ท้องฟ้าอย่างง่ายๆ ด้วย DreamScape
เว็บไทยดีดี (25,254 - 02 เม.ย. 51)
การใช้ Excel ในการคำนวณ
nut (80,691 - 02 ก.ค. 49)