การใส่ข้อความให้โดยอัตโนมัติ จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


การใส่ข้อความให้โดยอัตโนมัติของ Word

1.สำหรับการใช้คำบ่อยๆ ของ Word จะทำการสร้างขอความให้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำการพิมพ์จนจบข้อความนั้นซึ่งช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น โดยขณะที่คุณป้อนตัวอักขระขึ้นต้นของคำ หรือวลีนั้นเพียง 3-4 ตัวอักษร

2.หากท่านต้องการใช้ข้อความที่ Word ช่วยสร้าง ให้ท่านทำการกด Enter ได้เลย Word จะทำการสร้างส่วนที่เหลือให้ แต่ถ้าหากคำนั้นมีอักษรซ้ำกันก็ให้ทำการพิมพ์ไปจนถึงตัวอักษรที่ไม่ซ้ำ Word ก็จะทำการแสดง และเปลี่ยนข้อความให้

3.ถ้าไม่ต้องการใช้ข้อความที่ Word ทำการสร้างให้ก็ให้ท่านป้อนตัวอักษรที่เหลืออยู่ต่อไป โดยที่ไม่ต้องสนใจข้อความอัตโนมัติที่แสดงขึ้นมา

คุณอาจสนใจ
การเปลี่ยนสี Web Title จาก Template
Mr.GuruZ (46,476 - 04 มิ.ย. 49)
การทำตัวอักษร�3D ด้วย Photoshop
Black-Hawk (95,347 - 05 ก.พ. 51)
ชนิดของตัวแปลในภาษา PHP
Mr.GuruZ (36,077 - 03 มิ.ย. 49)
สร้างตารางคะแนนการสอบ tblExamScore เพื่อใช้ในคำสั่ง DLookUp
นายจืด (20,756 - 10 เม.ย. 51)
การสั่งพิมพ์เอกสาร
Mr.Nook (18,380 - 08 ม.ค. 51)
การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน
หมูขุน (54,118 - 17 มิ.ย. 51)
การใช้คำสั่ง แบบ Nested if
Mr.POP (27,776 - 05 พ.ย. 49)
การแทรกรูปภาพ และเก็บใน Folder ที่เราต้องการ
Mr.GuruZ (25,893 - 26 พ.ย. 50)