เทคนิคการสุ่มตัวเลข จัดทำโดย : Mr.GuruZ
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------   เทคนิคการสุ่มตัวเลข ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายเช่นการสุ่มรหัสผ่านเว็บ หรือจะนำไปใช้กับการสุ่มรหัสผ่านแล้วส่งไปให้คนที่มาลงทะเบียนกับเว็บเราก็ได้ มาดูขั้นตอนการทำ

ขั้นตอนการทำ

1. สร้างเอกสาร php ขึ้นมาแล้วเขียนโค้ดนี้ลงไปเพื่อใช้ในการสุ่มหา

<?
$key = "123456789100987654321";
srand((double)microtime()*1000000);
for($i=0; $i<6; $i++) {
$pass_rand .= $key[rand()%strlen($key)];
}
echo $pass_rand;
?>

2. หลังจากนั้นลองทดสอบดูผลที่ได้


3. ลองนำไปใช้กันดูนะครับ ขอให้สนุกกับการเขียนเว็บ

คุณอาจสนใจ
วัตถุโพลีกอน 3 มิติ
Lee (67,586 - 01 ส.ค. 49)
การสร้างตารางด้วย HTML
สายลม (59,108 - 04 มิ.ย. 49)
การเน้นตัวอักษรในรูปแบบต่าง ๆ
อ้อม (19,878 - 13 ม.ค. 50)
ภาษาซีสำหรับผู้เริ่มต้น
จักรกฤษณ์ แสงแก้ว (33,116 - 26 พ.ย. 50)
การแทรกเลขหน้าอย่างรวดเร็ว
สายลม (23,041 - 13 ม.ค. 50)
เว็บลามก...ป่วนแก้ไง
เว็บไทยดีดี (15,415 - 29 ก.ย. 50)
การตกแต่งพื้นหลังด้วยรูปแบบ Texture
nut (57,683 - 17 มี.ค. 51)
การติดตั้ง PHP โดยใช้ Apache จำลองเป็น Server
Mr.GuruZ (59,829 - 01 ก.พ. 50)