การสร้างหัว Header และ Footer ให้เอกสาร Word จัดทำโดย : langjuko พิมพ์

การสร้างหัว Header และ Footer ให้เอกสาร Word

 

1. เปิดเอกสารที่ต้องการสร้างขึ้นมา จากนั้นให้เลือกที่ view --->Header and Footer

 

2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการให้เ็ป็น Header ส่วนใหญ่จะใช้ข้อความที่เป็นชื่อของเอกสารนี้ นอกจากนั้นเรายัสามารถใส่เลขให้ให้กับเอกสารได้ด้วย โดยใช้ tool ที่แสดงขึ้นมา ซึ่งเป็นแทปของ Header and Footer เลือกที่ Insert Auto Text --->Page

3. ใส่ Footer ส่วนใหญ่จะใช้ชื่อของผู้จัดการเอกสารนี้ หรือ อาจใส่วันเวลาที่เราสร้างเอกสารนี้โดยอัติโนมัติได้เช่นกัน

 

 

 

4. ได้เอกสารที่มี Hearder และ Footer เรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งมันจะติดกับทุกๆหน้าโดยอัตโนมัติ ได้เหมือการสารเอกสารทั่วๆไปค่ะ

คุณอาจสนใจ
Flash MX ตอน แสดงวิดีโอใน Flash MX 2004
เชฏฐพงษ์ วิสูจน์สวัสดิ์ (29,514 - 15 ก.ย. 50)
การใช้คำสั่ง if..else
Mr.GuruZ (37,578 - 03 มิ.ย. 49)
การเก็บค่า CheckBox ลงฐานข้อมูล
Mr.GuruZ (59,447 - 03 มิ.ย. 49)
การกำหนด Background ให้อยู่กับที่
Mr.GuruZ (101,798 - 04 มิ.ย. 49)
เทคนิคการเก็บโค้ด PHP ไว้ใน Dream MX
Mr.GuruZ (33,945 - 04 มิ.ย. 49)
ใส่รูปให้กับโฟลเดอร์ของคุณง่าย ๆ
สายลม (18,601 - 05 เม.ย. 51)
ส่วนประกอบของโปรแกรมและการใช้ภาษาไทย
Mr.POP (28,407 - 26 พ.ย. 50)
การใช้งาน String Class (ตอนที่ 1)
Mr.POP (52,058 - 05 พ.ย. 49)