การตกแต่งข้อความด้วยลักษณะพิเศษ (Effects) จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์
 การตกแต่งข้อความด้วยลักษณะพิเศษ (Effects)

นอกจากคุณจะทำการสร้างเอกสารทั่วไปแล้วคุณยังสามารถสร้างเอกสารให้ดูหน้าสนใจด้วยการปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรให้สวยงามหรือแปลกใหม่ให้เป็นแบบที่คุณต้องการซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1.ทำการดาร์กเมาส์เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

2.เลือกคำสั่งรูปแบบ/แบบอักษร (Format/Font)

3.คลิกเลือกรูปแบบในลักษณะพิเศษได้ตามที่คุณต้องการเราสามารถเลือกได้มากกว่า 1 แบบแต่บางแบบก็ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ใ้ห้ดูที่แสดงตัวอย่าง

4.นอกจากนั้นคุณยังสามารถกำหนดแบบอักษร ขนาด และำกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นของเอกสารได้ด้วย เมื่อทำการแก้ไขตามที่คุณต้องการแล้ว ให้ทำการคลิกเลือก ตกลง(OK) เท่านี้คุณก็จะได้รูปแบบของอักษรตามที่คุณต้องการ

คุณอาจสนใจ
การรวมข้อความจากหลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน
หมูขุน (69,608 - 03 ก.ค. 51)
Upload ข้อมูลเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver (FTP Dreamweaver)
Mr.GuruZ (67,235 - 27 ธ.ค. 49)
ชอร์ตคัตสำหรับรีสตาร์ต (WinXP)
เว็บไทยดีดี (17,517 - 10 พ.ค. 51)
มุมมองแบบต่าง ๆ ใน Word 2000
อ้อม (20,391 - 13 ม.ค. 50)
ทริคไม่ยาก สร้างข้อความรูปภาพยืนยันตอน Login
อ้ายคำปัน (80,351 - 22 ก.ย. 49)
การเลือกคำ หรือข้อความ
นายนุก (16,862 - 22 ก.พ. 51)
การใช้ Action Buttons ในการนำเสนองาน
หมูขุน (21,360 - 04 ก.พ. 50)
การเปลี่ยน Password Mysql
Mr.GuruZ (32,793 - 03 มิ.ย. 49)