แนะนำเครื่องมือ จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์
 แนะนำแถบเครื่องมือ

แถบเครื่องมือจะเป็นที่อยู่ของปุ่มที่ทำคำสั่งต่างๆ ซึ่งจะเหมือนกับการเรียกคำสั่งที่แุถบเมนู ปุ่มเหล่านี้จึงถูกแยกออกเป็นหมวดหมู่ไว้บนแุถบเครื่องมือเป็นชุดๆ มีหลายชุดด้วยกัน

 

คุณอาจสนใจ
ลบไฟล์ .LOG ได้ไหม ?
เว็บไทยดีดี (16,137 - 29 ก.ย. 50)
การสร้างรูปภูเขาจำลอง จาก รูป 2 มิติ
first (33,000 - 13 พ.ย. 51)
การเปลี่ยนรูปทรงโดยใช้ Motion Shape
Mr.GuruZ (89,565 - 04 มิ.ย. 49)
การระบายสีภาำพโดยใช้เครื่องมือ Brush Tool
น้องฝ้าย (74,792 - 22 ก.ย. 50)
การแปลงข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
Mr.GuruZ (23,061 - 03 มิ.ย. 49)
การทำ User Online
Mr.GuruZ (62,571 - 03 มิ.ย. 49)
การกำหนดขนาดตัวอักษรโดยใช้ CSS Style
Mr.GuruZ (44,497 - 04 มิ.ย. 49)
สร้างอักษร 3 มิติ ด้วย Illustrator CS2 (อีกวิธีหนึ่ง)
เว็บไทยดีดี (81,920 - 20 ต.ค. 50)