แนะนำเครื่องมือ จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์
 แนะนำแถบเครื่องมือ

แถบเครื่องมือจะเป็นที่อยู่ของปุ่มที่ทำคำสั่งต่างๆ ซึ่งจะเหมือนกับการเรียกคำสั่งที่แุถบเมนู ปุ่มเหล่านี้จึงถูกแยกออกเป็นหมวดหมู่ไว้บนแุถบเครื่องมือเป็นชุดๆ มีหลายชุดด้วยกัน

 

คุณอาจสนใจ
การใส่ Metalrial
first (25,326 - 02 เม.ย. 51)
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 1)
สหรัถ แซ่ตั้ง (44,911 - 08 ก.ย. 50)
การสร้างตารางนัดหมายแบบง่าย ๆ
first (88,406 - 23 ธ.ค. 50)
การทำข้อความแบบมีเวทมนต์
webthaidd (147,569 - 19 เม.ย. 51)
การทำภาพ TV Screen
Mr.GuruZ (60,401 - 04 มิ.ย. 49)
การเน้นตัวอักษรในรูปแบบต่าง ๆ
อ้อม (19,858 - 13 ม.ค. 50)
เทคนิคการทำภาพถ่าย กลาย เป็นภาพ เขียน สีน้ำ ด้วย Photoshop
Tung (128,144 - 23 ธ.ค. 50)
การตีเส้นว่าง และเลือกพิมพ์เฉพาะช่วงที่ต้องการ
นายนุก (33,947 - 22 มี.ค. 51)