เลือกดูข้อความที่อยู่คนละหน้าได้พร้อมกัน จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


ดูข้อความที่อยู่คนละหน้าได้พร้อมกัน

เมื่อเอกสารมีขนาดใหญ่จนไม่สามารถแสดงได้หมดในหนึ่งหน้าจอ คุณอาจแบ่งหน้าจอออกเป็น 2 ส่วนเพื่อดูข้อความที่อยู่ตอนต้นของเอกสารในหน้าจอส่วนหนึ่ง กับดูข้อความที่อยู่ท้ายเอกสารในหน้าจออีกส่วนหนึ่ง แล้วเปรียบเี่ทียบกัน

1.คลิกเลือกเมนู Window/Slip (หน้าต่าง/แยก) หลังจากนั้น

2.คลิกลาก Split Bar ไปตำแหน่งที่ต้องการแล้วคลิกหลังจากนั้นเอกสารก็จะถูกแบ่งออกเป็น 2 หน้าโดยแต่ละส่วนจะมีไม้บรรทัด และดสโครลบาร์หรือรางเลื่อนเป็นของตนเองเมื่อเลื่อนดูข้อความในส่วนใดอีกส่วนก็จะไม่เลื่อนตาม แต่ถ้ามีการแก้ไขส่วนใดอีกส่วนก็จะถูกแก้ไขไปด้วยเนื่องจากทั้งสองส่วนยังเป็นไฟล์เดียวกัน

3.ถ้าต้องการให้ Word กลับไปอยู่ตามเดิมก็สามารถคลิกเลือกที่เมนู Window/Remove Slip (หน้าต่าง/เอาการแยกออก)

คุณอาจสนใจ
ล้วงลึกเทคโนโลยี Hyper - Threading Technology (HT Technology)
เว็บไทยดีดี (14,788 - 29 ก.ย. 50)
ตั้ง Excel ให้บันทึกงานโดยอัตโนมัติ
Mr.GuruZ (36,062 - 02 ก.ค. 49)
การทำ Bar Slider คล้ายกับการปรับ Volume ใน winamp
Charoen (48,617 - 28 ม.ค. 51)
เทคนิคในการสร้าง wallpaper รูปดาว
สฟืเน (57,865 - 22 ต.ค. 51)
เทคนิคการสร้างฟอร์มค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล
Mr.GuruZ (123,009 - 03 มิ.ย. 49)
เทคนิคการแก้ไขข้อมูลใน Mysql
Mr.GuruZ (71,305 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างไฟล์ word จาก database
Zerohate (42,828 - 21 พ.ย. 50)
การใส่เพลงลงใน Bar Slider ให้สามารถปรับ Volume ได้
Charoen (97,892 - 29 ม.ค. 51)