แสดงหรือซ่อนปุ่มบนแุถบเครื่องมือ จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


แสดงหรือซ่อนปุ่มบนแุถบเครื่องมือ

ปุ่มต่างๆบนแุถบเครื่องมือนั้นจะแสดงให้เห็นเฉพาะส่วนที่ใช้งานบ่อยๆเท่านั้นบางปุ่มจึงถูกซ่อนไว้ คุณสามารถแสดงปุ่มเหล่านี้ออกมาได้โดย

1.คลิกปุ่ม Toolbar Options(ตัวเลือกแุถบเครื่องมือ)

2.เลือนเมาส์ไปที่ Add or Remove Bottons/Toolbar Name(เพิ่มหรือเอาออกชื่อแุถบเครื่องมือ)

3.คลิกปุ่มที่ต้องการแสดงให้มีเครื่องหมายถูกนำหน้า หรือคลิกเอาปุ่มออก

4.หรือถ้าต้องการซ่อนอย่างรวดเร็วให้กดคีย์ Alt ค้างไว้ แล้วคลิกลากปุ่มนั้นออกมาปล่อยนอกแถบเครื่องมือ

คุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่ง Include กับการแสดงผล
Mr.GuruZ (44,716 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างแบบสอบถามโดยใช้ตัวช่วยสร้าง
Mr.N (29,688 - 02 มิ.ย. 50)
วิธีการสแกนหาทั้ง Web Site ว่ามี Link ไหนที่เสียหรือเข้าไม่ได้บ้าง
เว็บไทยดีดี (15,087 - 29 ก.ย. 50)
ประเภทของข้อมูลในการใช้งาน
Mr.N (23,538 - 30 เม.ย. 50)
การนำ Template ไปใช้กับโปรแกรมทำเว็บ
Mr.GuruZ (97,672 - 22 ก.ย. 50)
การสร้าง นาฬิกาจับเวลา โดย PHP ร่วมกับ JavaScript
เฟริสท์ (40,405 - 27 พ.ย. 50)
การใช้คำสั่ง while
Mr.POP (38,547 - 05 พ.ย. 49)
การสร้างเมนูแบบมีมุมโค้ง
Mr.GuruZ (72,015 - 04 มิ.ย. 49)