แสดงหรือซ่อนปุ่มบนแุถบเครื่องมือ จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


แสดงหรือซ่อนปุ่มบนแุถบเครื่องมือ

ปุ่มต่างๆบนแุถบเครื่องมือนั้นจะแสดงให้เห็นเฉพาะส่วนที่ใช้งานบ่อยๆเท่านั้นบางปุ่มจึงถูกซ่อนไว้ คุณสามารถแสดงปุ่มเหล่านี้ออกมาได้โดย

1.คลิกปุ่ม Toolbar Options(ตัวเลือกแุถบเครื่องมือ)

2.เลือนเมาส์ไปที่ Add or Remove Bottons/Toolbar Name(เพิ่มหรือเอาออกชื่อแุถบเครื่องมือ)

3.คลิกปุ่มที่ต้องการแสดงให้มีเครื่องหมายถูกนำหน้า หรือคลิกเอาปุ่มออก

4.หรือถ้าต้องการซ่อนอย่างรวดเร็วให้กดคีย์ Alt ค้างไว้ แล้วคลิกลากปุ่มนั้นออกมาปล่อยนอกแถบเครื่องมือ

คุณอาจสนใจ
การสร้าง Barcode
langjuko (171,634 - 08 ต.ค. 51)
เครื่องหมายตัวดำเนินการ และสัญลักษณะที่ใช้ในการคำนวณ
นายนุก (51,791 - 04 มี.ค. 51)
ทำริมฝีปากให้สวยงามด้วยLip Gloss โดย Photoshop
langjuko (302,372 - 08 ต.ค. 51)
การแก้ไข Logo ของ Template
Mr.GuruZ (59,861 - 22 ก.ย. 50)
ติดตั้งไม่ได้...เพราะไฟล์เสีย (Firefox)
เว็บไทยดีดี (16,143 - 03 พ.ค. 51)
การวาด Flare
Mr.GuruZ (68,254 - 04 มิ.ย. 49)
เก็บรูปภาพใน struct ทำได้อย่างไร
langjuko (20,464 - 16 ก.ย. 51)
สร้างข้อความพลาสติก
langjuko (240,895 - 24 ก.ย. 51)