แสดงหรือซ่อนปุ่มบนแุถบเครื่องมือ จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


แสดงหรือซ่อนปุ่มบนแุถบเครื่องมือ

ปุ่มต่างๆบนแุถบเครื่องมือนั้นจะแสดงให้เห็นเฉพาะส่วนที่ใช้งานบ่อยๆเท่านั้นบางปุ่มจึงถูกซ่อนไว้ คุณสามารถแสดงปุ่มเหล่านี้ออกมาได้โดย

1.คลิกปุ่ม Toolbar Options(ตัวเลือกแุถบเครื่องมือ)

2.เลือนเมาส์ไปที่ Add or Remove Bottons/Toolbar Name(เพิ่มหรือเอาออกชื่อแุถบเครื่องมือ)

3.คลิกปุ่มที่ต้องการแสดงให้มีเครื่องหมายถูกนำหน้า หรือคลิกเอาปุ่มออก

4.หรือถ้าต้องการซ่อนอย่างรวดเร็วให้กดคีย์ Alt ค้างไว้ แล้วคลิกลากปุ่มนั้นออกมาปล่อยนอกแถบเครื่องมือ

คุณอาจสนใจ
วิวซอร์ส HTML ไม่ได้
สายลม (13,800 - 05 เม.ย. 51)
การเปลี่ยน Password Mysql
Mr.GuruZ (32,786 - 03 มิ.ย. 49)
การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (53,244 - 03 มิ.ย. 49)
การเลือกซื้อ Flashdrive
เว็บไทยดีดี (29,803 - 24 เม.ย. 51)
การทำให้โชว์สไลด์ไม่หยุดใน Ms Powerpoint 2003
nut (30,966 - 08 มี.ค. 51)
การใส่หัวข้อให้กับเอกสาร HTML
สายลม (43,476 - 04 มิ.ย. 49)
การทำกระดาษปลิว ด้วย Photoshop
Black-Hawk (146,544 - 27 ก.พ. 51)
เทคนิคการเก็บรูปภาพลงฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (87,714 - 03 มิ.ย. 49)