เลือกแสดงแถบเครื่องมือแบบแถวเดียว หรือสองแถว จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


เลือกแสดงแุถบเครื่องมือแบบแุถวเดียวหรือสองแถว

เมื่อเริ่มต้นการทำงานโปรแกรมจะแสดงแุถบเครื่องมือ Standad และ Formatting ซ้อนอยู่ในแุถวเดียวกันเพื่อจะได้มีพื้นที่ในการทำงานมากขึ้น แต่คุณสามารถสั่งให้แสดงแบบสองแถวก็ได้ดังนี้

1.คลิกที่ลูกศรด้านมุมขวาของแุถบ Tool bar

2.หลังจากนั้นจะปรากฏกรอบเครื่องมือให้คุณคลิกเลือกที่แสดงแุถบเครื่องมือทั้งสองคนละบรรทัด(Two Row)

3.แต่ถ้าหากคุณต้องการคลิกแุถบเครื่องมือกลับเป็นแุึถวเดียวก็สามารถกลับไปที่เมนูเดิมแล้วคลิกเลือกแสดงแุถบเครื่องมือบรรทัดเดียว(One Row)

คุณอาจสนใจ
เทคนิคการนำไฟล์เอกสารขึ้นเว็บให้ Download
Mr.GuruZ (44,776 - 04 มิ.ย. 49)
เหตุไฉนเครื่องพิมพ์จึงพิมพ์งานอืดเป็นเต่า
เว็บไทยดีดี (14,875 - 19 ม.ค. 51)
การทำปุ่ม Select All Checkbox ..
Mr.GuruZ (37,813 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้างข่าวแบบ RSS
Zerohate (44,340 - 28 ม.ค. 51)
เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด์
หมูขุน (30,698 - 04 ก.พ. 50)
Overloading Method
Mr.POP (39,049 - 05 พ.ย. 49)
ประวัติและที่มาของภาษาซี
Mr.POP (64,531 - 26 พ.ย. 50)
เทคนิคการสร้าง Flash แสดงวันที่
Charoen (70,404 - 27 พ.ย. 50)