เลือกแสดงแถบเครื่องมือแบบแถวเดียว หรือสองแถว จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


เลือกแสดงแุถบเครื่องมือแบบแุถวเดียวหรือสองแถว

เมื่อเริ่มต้นการทำงานโปรแกรมจะแสดงแุถบเครื่องมือ Standad และ Formatting ซ้อนอยู่ในแุถวเดียวกันเพื่อจะได้มีพื้นที่ในการทำงานมากขึ้น แต่คุณสามารถสั่งให้แสดงแบบสองแถวก็ได้ดังนี้

1.คลิกที่ลูกศรด้านมุมขวาของแุถบ Tool bar

2.หลังจากนั้นจะปรากฏกรอบเครื่องมือให้คุณคลิกเลือกที่แสดงแุถบเครื่องมือทั้งสองคนละบรรทัด(Two Row)

3.แต่ถ้าหากคุณต้องการคลิกแุถบเครื่องมือกลับเป็นแุึถวเดียวก็สามารถกลับไปที่เมนูเดิมแล้วคลิกเลือกแสดงแุถบเครื่องมือบรรทัดเดียว(One Row)

คุณอาจสนใจ
การทำ Banner อย่างง่ายๆ ด้วย Flash
Tung (131,791 - 06 ธ.ค. 50)
เขียนโปรแกรมด้วย Visual C++ 6.0
จักรกฤษณ์ แสงแก้ว (64,625 - 26 พ.ย. 50)
การสร้างหัว Header และ Footer ให้เอกสาร Word
langjuko (43,005 - 20 ต.ค. 51)
การใส่หัวข้อให้กับเอกสาร HTML
สายลม (43,221 - 04 มิ.ย. 49)
รวมเว็บที่ใช้เล่น MSN บนเว็บ
เว็บไทยดีดี (15,865 - 01 ก.ย. 50)
Template Dreamweaver MX
webthaidd (83,223 - 12 มี.ค. 51)
การคำนวณข้ามชีท
nut (61,132 - 02 ก.ค. 49)
Constructor Method
Mr.POP (51,789 - 05 พ.ย. 49)