เลือกแสดงแถบเครื่องมือแบบแถวเดียว หรือสองแถว จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


เลือกแสดงแุถบเครื่องมือแบบแุถวเดียวหรือสองแถว

เมื่อเริ่มต้นการทำงานโปรแกรมจะแสดงแุถบเครื่องมือ Standad และ Formatting ซ้อนอยู่ในแุถวเดียวกันเพื่อจะได้มีพื้นที่ในการทำงานมากขึ้น แต่คุณสามารถสั่งให้แสดงแบบสองแถวก็ได้ดังนี้

1.คลิกที่ลูกศรด้านมุมขวาของแุถบ Tool bar

2.หลังจากนั้นจะปรากฏกรอบเครื่องมือให้คุณคลิกเลือกที่แสดงแุถบเครื่องมือทั้งสองคนละบรรทัด(Two Row)

3.แต่ถ้าหากคุณต้องการคลิกแุถบเครื่องมือกลับเป็นแุึถวเดียวก็สามารถกลับไปที่เมนูเดิมแล้วคลิกเลือกแสดงแุถบเครื่องมือบรรทัดเดียว(One Row)

คุณอาจสนใจ
เปลี่ยนสีตารางเมื่อนำ Mouse ไปชี้ (MX)
Mr.GuruZ (53,531 - 04 มิ.ย. 49)
เคล็ดไม่ลับ กับการยกเลิกการผสาน Cell ใน Excel 97
Mr.GuruZ (33,380 - 02 ก.ค. 49)
เทคนิคการทำอักษรเงาตกทอด
ล่องลอย (44,119 - 01 ส.ค. 49)
การใช้เครื่องมือกลุ่ม Formatting ในการวาดรูปต่าง ๆ
หมูขุน (12,084 - 04 ก.พ. 50)
การใช้คำสั่ง แบบ simple if
Mr.POP (26,129 - 05 พ.ย. 49)
การใช้ปุ่มสำเร็จรูป
Mr.Mean (48,061 - 04 มิ.ย. 49)
มุมมองแบบต่าง ๆ ใน Word 2000
อ้อม (20,409 - 13 ม.ค. 50)
Effect Thunder
Lee (115,442 - 22 ส.ค. 49)