วิธีการซ่อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


ซ่อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ

แถบเครื่องมือจะเป็นที่อยู่ของคำสั่งต่างๆ แุถบเครื่องมือจะถูกแยกออกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะการใช้งาน แต่ที่ Word จะทำการแสดงไว้มีอยู่ด้วยกัน 2 ชุดคือ 1.ชุดมาตรฐาน 2.ชุดจัดรูปแบบ

ถ้าต้องการให้ Word แสดงแถบเครื่องมืออื่นได้อีกโดยคลิกเลือกที่เมนูคำสั่ง View/Toolbar/คลิกที่แถบเครื่องมือ(มุมมอง/แถบเครื่องมือ/คลิกที่ชื่อแถบเครื่องมือ) ถ้าต้องการซ่อนก็ให้คลิกเครื่องหมายถูกออกหน้าแถบเครื่องมือ

 

 

คุณอาจสนใจ
การทำสมุดภาพระบายสี
หมี (91,595 - 23 พ.ค. 51)
กำหนดขนาดพื้นฐานของตัวอักษร
สายลม (40,690 - 25 ก.พ. 50)
เร่งสปีด FireFox
เว็บไทยดีดี (20,583 - 29 ก.ย. 50)
การทำ Word Art
Mr.nook (22,321 - 28 ม.ค. 51)
การทำ Spotlight effect
first (25,795 - 11 ก.พ. 51)
การจัดข้อความให้อยุ่กึ่งกลางในแนวตั้ง
Mr.GuruZ (32,117 - 02 ก.ค. 49)
การใส่ข้อความต้อนรับบนเว็บไซต์
Mr.GuruZ (56,154 - 04 มิ.ย. 49)
ลบป้านิภา ออกไปจากชีวิตคุณ
เว็บไทยดีดี (14,220 - 01 ก.ย. 50)