วิธีการซ่อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


ซ่อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ

แถบเครื่องมือจะเป็นที่อยู่ของคำสั่งต่างๆ แุถบเครื่องมือจะถูกแยกออกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะการใช้งาน แต่ที่ Word จะทำการแสดงไว้มีอยู่ด้วยกัน 2 ชุดคือ 1.ชุดมาตรฐาน 2.ชุดจัดรูปแบบ

ถ้าต้องการให้ Word แสดงแถบเครื่องมืออื่นได้อีกโดยคลิกเลือกที่เมนูคำสั่ง View/Toolbar/คลิกที่แถบเครื่องมือ(มุมมอง/แถบเครื่องมือ/คลิกที่ชื่อแถบเครื่องมือ) ถ้าต้องการซ่อนก็ให้คลิกเครื่องหมายถูกออกหน้าแถบเครื่องมือ

 

 

คุณอาจสนใจ
การสร้างพื้นผิวของลูกโลก (ตอนที่ 2)
อ.เล็ก (43,934 - 04 มิ.ย. 49)
ปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษร
นายนุก (46,311 - 19 เม.ย. 51)
หยุดโฆษณาขยะที่เข้ามาในเครื่อง
เว็บไทยดีดี (14,931 - 27 ต.ค. 50)
การจัดเรียงลำดับงานที่ซ้อนกัน
หมูขุน (17,895 - 04 ก.พ. 50)
5 วิธีถนอมธัมบ์ไดร์ฟสุดรัก
เว็บไทยดีดี (20,172 - 28 ก.ค. 50)
การกำหนดค่าตัวแปลแบบคงที่ใน PHP
Mr.GuruZ (24,234 - 03 มิ.ย. 49)
สร้างข้อความเนยแข็ง
langjuko (142,403 - 28 ต.ค. 51)
การทำ Rollover Image
Mr.GuruZ (45,991 - 04 มิ.ย. 49)