หลายวิธีในการออกจากโปรแกรม จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


หลายวิธีในการออกจากโปรแกรม Word

1.คลิกเลือกที่มุมด้านขวาของโปรแกรม

2. คลิกเลือกที่คำสั่ง File/Exit (แฟ้ม/จบการทำงาน)

3.ดับเบิลคลิกที่หัวไอคอนโปรแกมก็จะเป็นการปิดโปรแกรมเช่นกัน

คุณอาจสนใจ
การคำนวณผลรวมอัตโนมัติ (SUM)
หมูขุน (69,659 - 09 มิ.ย. 51)
การใส่ข้อความใน Dreamweaver
Mr.GuruZ (53,842 - 04 มิ.ย. 49)
การแสดงรูปแบบวันที่
nutthapon (37,839 - 02 ก.ค. 49)
การใส่เมนูคลิกขวาให้กับเว็บเพจ Style Dream
Mr.GuruZ (34,059 - 04 มิ.ย. 49)
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 2)
สหรัถ แซ่ตั้ง (30,536 - 08 ก.ย. 50)
เทคนิคการทำภาพ zoom เข้า zoom ออก
Charoen (110,820 - 28 พ.ย. 50)
การทำตัวอักษรเคลื่อนที่โดย tag marquee
เฟริสท์ (80,557 - 27 พ.ย. 50)
ลบข้อความที่แสดงเวอร์ชันของวินโดวส์ออกจากหน้าจอ
เว็บไทยดีดี (13,777 - 29 ก.ย. 50)