หลายวิธีในการออกจากโปรแกรม จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


หลายวิธีในการออกจากโปรแกรม Word

1.คลิกเลือกที่มุมด้านขวาของโปรแกรม

2. คลิกเลือกที่คำสั่ง File/Exit (แฟ้ม/จบการทำงาน)

3.ดับเบิลคลิกที่หัวไอคอนโปรแกมก็จะเป็นการปิดโปรแกรมเช่นกัน

คุณอาจสนใจ
ประวัติและที่มาของภาษาซี
Mr.POP (64,502 - 26 พ.ย. 50)
การผสานและจัดกึ่งกลางเซล
หมูขุน (39,077 - 13 มิ.ย. 51)
เลือกดูข้อความที่อยู่คนละหน้าได้พร้อมกัน
นายนุก (19,817 - 07 มี.ค. 51)
ความหมายของ instance
Mr.POP (38,479 - 05 พ.ย. 49)
การ Save Flash เป็น .avi เพื่อให้เล่นกับ Windows Media Player
Black-Hawk (121,534 - 27 ก.พ. 51)
โปรแกรมแรกของภาษา c
Mr.POP (28,970 - 26 พ.ย. 50)
การวนลูปดึงข้อมูลแสดงผลแบบ 2 มิติ
อ้ายคำปัน (62,723 - 19 ก.ย. 49)
ปรับแต่ง Sidebar (Vista)
สายลม (16,624 - 26 เม.ย. 51)