หลายวิธีในการออกจากโปรแกรม จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


หลายวิธีในการออกจากโปรแกรม Word

1.คลิกเลือกที่มุมด้านขวาของโปรแกรม

2. คลิกเลือกที่คำสั่ง File/Exit (แฟ้ม/จบการทำงาน)

3.ดับเบิลคลิกที่หัวไอคอนโปรแกมก็จะเป็นการปิดโปรแกรมเช่นกัน

คุณอาจสนใจ
การทำ Poll ตอนที่ 4 (การสร้าง Set Active ให้กับหัวข้อที่จะโหวด)
Mr.GuruZ (34,581 - 03 มิ.ย. 49)
การใส่ลักษณะพิเศษให้กับตัวอักษร
นายนุก (31,771 - 19 เม.ย. 51)
เทคนิคการสอนเอฟเฟ็กต์ Mask ใน Macromedia Flash (ตอนที่ 1)
วิโรจน์ ชัยมูลี (48,031 - 29 ก.ย. 50)
Preprocessor ในภาษา C มีอะไรบ้าง
langjuko (35,253 - 19 ก.ย. 51)
การใช้เครื่องมือ Gradint Tool
Tung (68,968 - 21 พ.ย. 50)
ลืมรหัสผ่านที่ตั้งไว้ใน Content Advisor จะแก้อย่างไร XP
เว็บไทยดีดี (15,593 - 29 ก.ย. 50)
เปรียบเทียบเอกสารแบบเคียงข้างกัน(Compare Slide by Side)
นายนุก (22,587 - 05 เม.ย. 51)
การทำ selection ตัดภาพ
Lee (307,249 - 11 ก.ย. 49)