หลายวิธีในการออกจากโปรแกรม จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


หลายวิธีในการออกจากโปรแกรม Word

1.คลิกเลือกที่มุมด้านขวาของโปรแกรม

2. คลิกเลือกที่คำสั่ง File/Exit (แฟ้ม/จบการทำงาน)

3.ดับเบิลคลิกที่หัวไอคอนโปรแกมก็จะเป็นการปิดโปรแกรมเช่นกัน

คุณอาจสนใจ
การสร้าง Crosstab Query Wizard
อ้อม (31,362 - 30 เม.ย. 50)
วัตถุโพลีกอน 3 มิติ
Lee (67,512 - 01 ส.ค. 49)
ลูกเล่นการนำเสนองาน
หมุขุน (75,368 - 04 ก.พ. 50)
การเปลี่ยนสีวัตถุ
Mr.GuruZ (50,442 - 04 มิ.ย. 49)
ภาพถ่ายเบลอๆ กล้องเอ๋อ หรือเจ้าของ ??
สายลม (17,740 - 26 เม.ย. 51)
หากคุณใช้ Thumb Drive คุณต้องมีโปรแกรมนี้
เว็บไทยดีดี (36,174 - 18 ส.ค. 50)
การเพิ่มเม็ดฝนลงในภาพ
Lek (70,754 - 04 มิ.ย. 49)
การทำ Poll ตอนที่ 4 (การสร้าง Set Active ให้กับหัวข้อที่จะโหวด)
Mr.GuruZ (33,864 - 03 มิ.ย. 49)