ยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้ว และทำซ้ำ (Undo & Redo) จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


ยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้ว และทำซ้ำ (Undo & Redo)

ในการทำงานมักจะเกิดความผิดพลาดในการทำงานซึ่งเรามีวิธีที่ Word ได้รองรับไว้คือการยกเลิกคำัสั่งที่ทำไปแล้ว Undo หรือการทำซ้ำ Redo

ยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้ว

ยกเลิกคำสั่งที่ทำไปหลังสุดทีละ 1 คำสั่งโดยกด Ctrl+Z หรือคลิกที่ปุ่ม Undo ที่เมนูคำสั่ง แก้ไข/เลิกทำ(Edit/Undo)

แต่ในบางครั้งเรามีความต้องการยกเลิกการทำงานของคำสั่งย้อนหลังหลายคำสั่งท่านสามารถยกเลิกคำสั่งได้มากถึง 50 คำสั่ง โดยคลิกที่ปุ่มลูกศรข้างปุ่ม Undo(เลิกทำ) แล้วเลื่อนเมาส์ไปที่ำคำสั่งที่ต้องการยกเลิก

ทำซ้ำ

การทำซ้ำคำสั่งที่เพิ่งทำ หรือยกเิลิกคำสั่งที่เพิ่งจะยกเลิกไปทีละ 1 คำสั่ง ให้กด Ctrl+Y หรือคลิกปุ่ม Redo หรือคลิกที่เมนูคำสั่ง แก้ไข/ทำซ้ำ (Edit/Redo)

แต่ถ้าจะทำซ้ำหลายๆครั้งซึ่งมากสุดถึง 50 คำสั่ง ให้คลิกปุ่มลูกศรข้างปุ่ม Redo(ทำซ้ำ)แล้วคลิกเลือกคำสั่งที่ต้องการให้ทำทั้งหมด

คุณอาจสนใจ
การตั้งค่าภาษาไทยให้กับ Dreamweaver 8
Mr.GuruZ (138,222 - 01 ส.ค. 49)
เทคนิคการทำไฟล์ config.inc.php
Mr.GuruZ (48,005 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างพื้นผิวของลูกโลก (ตอนที่ 2)
อ.เล็ก (45,363 - 04 มิ.ย. 49)
หลายวิธีในการออกจากโปรแกรม
นายนุก (22,438 - 26 ก.พ. 51)
ลูกเล่นการแสดงข้อความ
หมูขุน (21,951 - 04 ก.พ. 50)
การทำ Banner จาก Template
Mr.GuruZ (31,736 - 26 พ.ย. 50)
เทคนิคการเปลี่ยนภาพขาวดำให้เป็นภาพสี
Mr.GuruZ (71,645 - 04 มิ.ย. 49)
โปรแกรมแรกของภาษา c
Mr.POP (30,127 - 26 พ.ย. 50)