ออปชั่นในการวาง จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


ออปชั่นในการวาง(Paste Options)

หลังจากคุณทำการคัดลอกข้อความหรือย้ายข้อความจะปรากฏไอคอนเล็ก เพื่อให้คุณเลือกออปชั่นในการวางคลิกที่มุมลูกศรเล็กๆมุมขวาจะปรากฏเมนูให้ท่านเลือก

Keep Source Formatting ( เก็บการจัดรูปแบบ)ให้คงรูปแบบเดิมของข้อความ เช่นข้อความเดิมเป็นตัวหนาเมื่อนำมาวางก็จะเป็นตัวหนา

Match Destination Formatting (เทียบการจัดรูปแบบปลายทาง) ใช้รูปแบบข้อความเหมือนกับตำแหน่งที่นำข้อความนั้นมาวางไว้ เช่น ถ้าวางไว้เอนก็จะเอนตาม

Keep Text Only (เก็บข้อความอย่างเดียว) นำมาแต่ข้อความและมีรูปแบบเหมือนอย่างที่ Word เตรียมไว้ให้ตามปกติ(ไม่เอน ไม่หนา ไม่มีการจัดรูปแบบใดๆ

Apply Style of Formatting (ใช้ในลักษณะหรือการจัดรูปแบบ) กำหนดรูปแบบให้กับข้อความนั้นโดยเลือกสไตล์จากกรอบข้างๆที่แสดงขึ้นมา

:

 
คุณอาจสนใจ
การสร้าง cookie กำหนดเวลาการอนุญาติ
Tung (33,630 - 23 ธ.ค. 50)
ทำริมฝีปากให้สวยงามด้วยLip Gloss โดย Photoshop
langjuko (302,688 - 08 ต.ค. 51)
การทำฟองอากาศ
Lee (125,748 - 17 ก.ค. 49)
ประวัติความเป็นมาของ illustrator
เว็บไทยดีดี (38,749 - 08 ก.ย. 50)
การสร้าง animation จาก Image Ready ตอน 2
ดินสอ (107,337 - 05 ต.ค. 49)
การหาค่าสูงสุด (MAX) จากฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (50,993 - 02 ต.ค. 49)
การใส่สีให้กับตัวอักษรใน Dream
Mr.GuruZ (49,595 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้างพื้นผิวของลูกโลก (ตอนที่ 1)
อ.เล็ก (43,006 - 04 มิ.ย. 49)