การลบคำ หรือข้อความ จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


การลบข้อความ

การลบข้อความในเอกสารสามารถทำได้หลายแบบด้วยกันคือ

กดคีย์ Backspace เป็นการลบอักษรทีละตัวอักษรหน้า เคอร์เซอร์

กดคีย์ Delete เป็นการลบอักษรที่อยู่ด้านหลังเคอร์เซอร์ทีละตัว

หรือถ้าจะลบหลายตัวอักษรก็สามารถทำได้โดยเลือกข้อความที่ต้องการลบแล้วกดคีย์ Deleteหรือเลือกเมนู แก้ไข/ตัด (Edit/Cut)หรือกด Ctrl+Xที่แป้นพิมพ์

ข้อดีของการใช้การตัดก็คือเราสามารถนำข้อความที่ถูกตัดกลับมาใช้ใหม่ได้โดยข้อความดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ที่คลิปบอร์ดของ Word เราสามารถเลือกและนำไปวางภายหลังได้อีก

:

 
คุณอาจสนใจ
การสร้าง webboard ตอนที่ 1 (ฐานข้อมูล)
Mr.GuruZ (179,216 - 03 มิ.ย. 49)
ทำปุ่มเคลื่อนไหวใส่เว็บด้วย Flash MX (ตอนที่ 2)
มรกต อุ่นเสรี (33,135 - 29 ก.ย. 50)
การโหลดรูปภาพจาก Folder ภายนอกมาใช้กับ Flash
Charoen (48,384 - 18 ส.ค. 50)
การใส่ลักษณะพิเศษให้กับตัวอักษร
นายนุก (30,087 - 19 เม.ย. 51)
สร้างสายรุ้งด้วย Polar Coordinates
Mr.GuruZ (120,407 - 04 มิ.ย. 49)
เก็บรูปภาพใน struct ทำได้อย่างไร
langjuko (20,509 - 16 ก.ย. 51)
การ Fixed ภาพพื้นหลัง หยุดนิ่งด้วย HTML
Black-Hawk (67,361 - 29 ม.ค. 51)
คีย์บอร์ดตอบสนองช้า...มาก
เว็บไทยดีดี (19,200 - 08 ก.ย. 50)