การลบคำ หรือข้อความ จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


การลบข้อความ

การลบข้อความในเอกสารสามารถทำได้หลายแบบด้วยกันคือ

กดคีย์ Backspace เป็นการลบอักษรทีละตัวอักษรหน้า เคอร์เซอร์

กดคีย์ Delete เป็นการลบอักษรที่อยู่ด้านหลังเคอร์เซอร์ทีละตัว

หรือถ้าจะลบหลายตัวอักษรก็สามารถทำได้โดยเลือกข้อความที่ต้องการลบแล้วกดคีย์ Deleteหรือเลือกเมนู แก้ไข/ตัด (Edit/Cut)หรือกด Ctrl+Xที่แป้นพิมพ์

ข้อดีของการใช้การตัดก็คือเราสามารถนำข้อความที่ถูกตัดกลับมาใช้ใหม่ได้โดยข้อความดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ที่คลิปบอร์ดของ Word เราสามารถเลือกและนำไปวางภายหลังได้อีก

:

 
คุณอาจสนใจ
การหาค่าต่ำสุด (MIN) จากฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (33,914 - 02 ต.ค. 49)
การเปลี่ยนสี Web Title จาก Template
Mr.GuruZ (47,355 - 04 มิ.ย. 49)
การแปลงชนิดหรือ Type ของตัวแปร
Mr.POP (30,219 - 05 พ.ย. 49)
ลบไฟล์ .LOG ได้ไหม ?
เว็บไทยดีดี (16,137 - 29 ก.ย. 50)
การสร้าง Table Wizard
อ้อม (19,759 - 07 เม.ย. 50)
การติดตั้งภาษาไทยให้ Dreamweaver
Mr.GuruZ (53,114 - 04 มิ.ย. 49)
การคำนวณข้ามชีท (ต่อ)
nut (55,287 - 02 ก.ค. 49)
Herizontal Type Mask Tool (T)
Mr.GuruZ (46,276 - 22 ก.ย. 50)