การสลับแป้นพิมพ์อัตโนมัติ จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


การสลับแป้นพิมพ์อัตโนมัติ

1.ตามปกติเมื่อเราคลิกเมาส์แทรกในข้อความที่เป็นภาษาใด แป้นพิมพ์จะทำการเปลี่ยนภาษานั้นให้โดยอัตโนมัติ แต่ในบางครั้งเมื่อเราต้องไปใช้งานเครื่องอื่นโปรแกรมอาจถูกตั้งปิดการสลับแป้นพิมพ์อัตโนมัติไว้ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ดังนี้

2.คลิกเลือกเมนู Tools/Option(เครื่องมือ/ตัวเลือก)ที่ แท็บ Edit(แก้ไข) คลิกที่ Autokeybord switching(การสลับแป้นพิมพ์อัตโนมัติ) ให้มีเครื่องหมายถูก

3.หลังจากนั้นคลิกตกลง การสลับแป้นพิมพ์ของท่านก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ

คุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่ง <br>
สายลม (60,566 - 04 มิ.ย. 49)
เทคนิคการทำภาพถ่าย กลาย เป็นภาพ เขียน สีน้ำ ด้วย Photoshop
Tung (127,754 - 23 ธ.ค. 50)
การใส่ข้อความใน Dreamweaver
Mr.GuruZ (53,491 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้างตารางนัดหมายแบบง่าย ๆ
first (88,232 - 23 ธ.ค. 50)
การสร้าง weboard ตอน 3 (ตั้งกระทู้)
Mr.GuruZ (77,838 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างพื้นผิวของลูกโลก (ตอนที่ 1)
อ.เล็ก (42,948 - 04 มิ.ย. 49)
การใส่ลักษณะพิเศษให้กับตัวอักษร
นายนุก (29,979 - 19 เม.ย. 51)
การทำธงพริ้วไหว
Mr.GuruZ (57,722 - 27 มิ.ย. 49)