การสลับแป้นพิมพ์อัตโนมัติ จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


การสลับแป้นพิมพ์อัตโนมัติ

1.ตามปกติเมื่อเราคลิกเมาส์แทรกในข้อความที่เป็นภาษาใด แป้นพิมพ์จะทำการเปลี่ยนภาษานั้นให้โดยอัตโนมัติ แต่ในบางครั้งเมื่อเราต้องไปใช้งานเครื่องอื่นโปรแกรมอาจถูกตั้งปิดการสลับแป้นพิมพ์อัตโนมัติไว้ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ดังนี้

2.คลิกเลือกเมนู Tools/Option(เครื่องมือ/ตัวเลือก)ที่ แท็บ Edit(แก้ไข) คลิกที่ Autokeybord switching(การสลับแป้นพิมพ์อัตโนมัติ) ให้มีเครื่องหมายถูก

3.หลังจากนั้นคลิกตกลง การสลับแป้นพิมพ์ของท่านก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ

คุณอาจสนใจ
การส่งออกเข้า Ms Excel อย่างง่ายๆ
first (37,245 - 23 ธ.ค. 50)
การใช้ Excel ในการคำนวณ
nut (80,658 - 02 ก.ค. 49)
การกำหนด Background ให้อยู่กับที่
Mr.GuruZ (101,226 - 04 มิ.ย. 49)
ทำปุ่มเคลื่อนไหวใส่เว็บด้วย Flash MX (ตอนที่ 1)
มรกต อุ่นเสรี (53,186 - 29 ก.ย. 50)
การใส่ Keyword ให้กับเว็บไซต์
Mr.GuruZ (60,801 - 05 ก.ย. 49)
การแก้ไข Logo ของ Template
Mr.GuruZ (59,861 - 22 ก.ย. 50)
เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการสร้างตาราง
Mr.N (20,695 - 30 เม.ย. 50)
การใช้งาน ProgressBar Component
Mr.GuruZ (87,935 - 04 มิ.ย. 49)