การสลับแป้นพิมพ์อัตโนมัติ จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


การสลับแป้นพิมพ์อัตโนมัติ

1.ตามปกติเมื่อเราคลิกเมาส์แทรกในข้อความที่เป็นภาษาใด แป้นพิมพ์จะทำการเปลี่ยนภาษานั้นให้โดยอัตโนมัติ แต่ในบางครั้งเมื่อเราต้องไปใช้งานเครื่องอื่นโปรแกรมอาจถูกตั้งปิดการสลับแป้นพิมพ์อัตโนมัติไว้ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ดังนี้

2.คลิกเลือกเมนู Tools/Option(เครื่องมือ/ตัวเลือก)ที่ แท็บ Edit(แก้ไข) คลิกที่ Autokeybord switching(การสลับแป้นพิมพ์อัตโนมัติ) ให้มีเครื่องหมายถูก

3.หลังจากนั้นคลิกตกลง การสลับแป้นพิมพ์ของท่านก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ

คุณอาจสนใจ
การทำเส้นผม จากโปรแกรม Illustrator 10
langjuko (91,571 - 28 ต.ค. 51)
กลุ่มเครื่องมือ WordArt
หมูขุน (15,804 - 04 ก.พ. 50)
โครงสร้างของภาษา HTML
สายลม (54,516 - 26 ธ.ค. 49)
การใส่เลขหน้าข้อความ
P'Nut (22,495 - 13 ม.ค. 50)
ตัวอักษรแสงกระจาย (Explosion)
อ.เล็ก (138,664 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้คำสั่ง DSum สำหรับหาผลรวมข้อมูลโดยกำหนดเงื่อนไข
นายจืด (28,450 - 03 พ.ค. 51)
เทคนิคการทำแถบเมนูบาร์ XP
Mr.GuruZ (54,226 - 22 ก.ย. 50)
ระบบสุ่มรหัสผ่าน
เว็บไทยดีดี (27,359 - 19 ม.ค. 51)