การตั้งค่าให้ Word แสดงเอกสารเก่ามากกว่า 4 ไฟล์ จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


การตั้งค่าให้ Word แสดงไฟล์เอกสารเก่าล่าสุดมากกว่า 4 ไฟล์

1.เมื่อเราต้องการเปิดเอกสารเก่าขึ้นมาใช้งานนั้นตามปกติเราสามารถเลือกที่เมนู File (แฟ้ม)เพื่อเรียกดูเอกสารที่เคยถูกเปิดใช้งานล่าสุด ซึ่ง MS Word จะแสดงเอกสารเพียง 4 เอกสาร

2.แต่ถ้าหากท่านต้องการให้แสดงเอกสารเก่าล่าสุดมากกว่า 4 ไฟล์ ก็สามารถทำได้โดยการเลือกที่เมนู เครื่องมือ/ตัวเลือก จะปรากฏกล่องเมนูให้เลือกให้ท่านเลือกที่ทั่วไป

3.ท่านสามารถกำหนดให้แสดงไฟล์ได้สูงสุด 9 ไฟล์หลังจากนั้นคลิกตกลง

 

คุณอาจสนใจ
การหาค่าต่ำสุด (MIN) จากฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (32,386 - 02 ต.ค. 49)
การแบ่งข้อมูลในเซลล์เดียวกัน ให้กลายเป็นหลายๆ เซลล์
หมูขุน (80,146 - 03 ก.ค. 51)
การกำหนดระบุวินโดว์หรือเฟรมที่ต้องการให้แสดงเว็บเพจปลายทางการลิงค
สายลม (33,126 - 29 มี.ค. 51)
การสร้าง animation จาก Image Ready ตอน 2
ดินสอ (107,234 - 05 ต.ค. 49)
Effect Thunder
Lee (115,091 - 22 ส.ค. 49)
การทำ Flash Popup menu
Black-Hawk (103,741 - 22 ม.ค. 51)
การทำ POP-UP MENU ด้วยการวาด layer
Tung (98,964 - 23 ธ.ค. 50)
เอาเมนูคืนมา IE7
เว็บไทยดีดี (14,487 - 29 ก.ย. 50)