การใช้ปุ่ม Show/Hide จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


การใช้ ปุ่ม Show/Hide

1.เมื่อเราต้องการตรวจสอบการกด Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่หรือการกด Tab เพื่อย่อหน้าเราสามารถให้ MS Word แสดงผลทางหน้าจอได้โดย คลิกเลือกที่ไอคอน Show/Hide (แสดง/ซ่อน)เพื่อดูสัญลักษณะพิเศษที่มีอยู่ในเอกสาร

2. ซึ่งจะแสดงผลดังตัวอย่างเอกสารด้านล่าง

3.ในบางครั้งเราอาจพบการตัดคำที่ไมู่ถูกต้องซึ่งปกติแล้ว Word จะทำการตัดข้อความให้อัตโนมัติ แต่ในบางครั้งอาจมีการตัดคำที่ไม่เหมาะสมอาจเนื่องจากเป็นศัพท์เฉพาะเราจึงสามารถสั่งให้ Word ตัดคำโดยกดปุ่ม Shift+Enter

 

คุณอาจสนใจ
หลายวิธีในการออกจากโปรแกรม
นายนุก (21,594 - 26 ก.พ. 51)
การตั้งค่าหน้ากระดาษ
นายนุก (28,408 - 07 ก.พ. 51)
การย่อ/ขยายเอกสาร
นายนุก (18,555 - 07 ก.พ. 51)
การกำหนดระบุวินโดว์หรือเฟรมที่ต้องการให้แสดงเว็บเพจปลายทางการลิงค
สายลม (33,166 - 29 มี.ค. 51)
การทำตัวอักษร�3D ด้วย Photoshop
Black-Hawk (95,025 - 05 ก.พ. 51)
มุมมองเค้าโครงการอ่าน
นายนุก (17,815 - 07 ก.พ. 51)
ทำภาพพับมุมปกหนังสือ ด้วย Photoshop
Black-Hawk (115,309 - 22 ก.พ. 51)
ของดีที่ซ่อนอยู่ใน Windows
เว็บไทยดีดี (15,280 - 28 ก.ค. 50)