การใช้ปุ่ม Show/Hide จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


การใช้ ปุ่ม Show/Hide

1.เมื่อเราต้องการตรวจสอบการกด Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่หรือการกด Tab เพื่อย่อหน้าเราสามารถให้ MS Word แสดงผลทางหน้าจอได้โดย คลิกเลือกที่ไอคอน Show/Hide (แสดง/ซ่อน)เพื่อดูสัญลักษณะพิเศษที่มีอยู่ในเอกสาร

2. ซึ่งจะแสดงผลดังตัวอย่างเอกสารด้านล่าง

3.ในบางครั้งเราอาจพบการตัดคำที่ไมู่ถูกต้องซึ่งปกติแล้ว Word จะทำการตัดข้อความให้อัตโนมัติ แต่ในบางครั้งอาจมีการตัดคำที่ไม่เหมาะสมอาจเนื่องจากเป็นศัพท์เฉพาะเราจึงสามารถสั่งให้ Word ตัดคำโดยกดปุ่ม Shift+Enter

 

คุณอาจสนใจ
การทำ Poll ตอนที่ 1 (สร้างฐานข้อมูล)
Mr.GuruZ (40,516 - 03 มิ.ย. 49)
การกำหนดรูปแบบในเซลล์
Mr.X (36,046 - 03 ก.ย. 50)
ประโยชน์ของ Flash Drive
เว็บไทยดีดี (28,765 - 11 ส.ค. 50)
การจัดรูปแบบแผ่นข้อมูล
นายจืด (30,829 - 30 เม.ย. 50)
เทคนิคการเน้นภาพถ่าย ในส่วนที่เราต้องการให้ เด่นด้วย Filter
first (89,753 - 30 ม.ค. 51)
การสร้างแบบทดสอบเข้ารหัส MD5
Mr.GuruZ (35,455 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้คำสั่ง Date
Mr.GuruZ (32,752 - 03 มิ.ย. 49)
การทำภาพเอนิเมชั่นใน photoshop cs3
Charoen (415,162 - 30 ต.ค. 51)