การใช้ปุ่ม Show/Hide จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


การใช้ ปุ่ม Show/Hide

1.เมื่อเราต้องการตรวจสอบการกด Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่หรือการกด Tab เพื่อย่อหน้าเราสามารถให้ MS Word แสดงผลทางหน้าจอได้โดย คลิกเลือกที่ไอคอน Show/Hide (แสดง/ซ่อน)เพื่อดูสัญลักษณะพิเศษที่มีอยู่ในเอกสาร

2. ซึ่งจะแสดงผลดังตัวอย่างเอกสารด้านล่าง

3.ในบางครั้งเราอาจพบการตัดคำที่ไมู่ถูกต้องซึ่งปกติแล้ว Word จะทำการตัดข้อความให้อัตโนมัติ แต่ในบางครั้งอาจมีการตัดคำที่ไม่เหมาะสมอาจเนื่องจากเป็นศัพท์เฉพาะเราจึงสามารถสั่งให้ Word ตัดคำโดยกดปุ่ม Shift+Enter

 

คุณอาจสนใจ
การทำตัวอักษร Blur
Mr.GuruZ (78,692 - 04 มิ.ย. 49)
เลือกซื้อพาวเวอร์ซัพพลาย อย่างไรดีนะ
สายลม (16,768 - 12 เม.ย. 51)
การทำปุ่มควบคุมการเล่น movie ของ flash
Charoen (69,612 - 21 พ.ย. 50)
การใช้คำสั่ง DCount สำหรับหาจำนวน
นายจืด (22,225 - 03 พ.ค. 51)
การเปิดดูรูปภาพแบบ popup และรูปภาพค่อยๆ ขยายขึ้นมา
nut (34,618 - 07 มี.ค. 51)
ฐานข้อมูลกับ MS Access
อ้อม (27,307 - 07 เม.ย. 50)
คำสั่ง break และ continue
Mr.POP (37,214 - 05 พ.ย. 49)
การทำ Spotlight effect
first (25,747 - 11 ก.พ. 51)