การใช้ปุ่ม Show/Hide จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


การใช้ ปุ่ม Show/Hide

1.เมื่อเราต้องการตรวจสอบการกด Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่หรือการกด Tab เพื่อย่อหน้าเราสามารถให้ MS Word แสดงผลทางหน้าจอได้โดย คลิกเลือกที่ไอคอน Show/Hide (แสดง/ซ่อน)เพื่อดูสัญลักษณะพิเศษที่มีอยู่ในเอกสาร

2. ซึ่งจะแสดงผลดังตัวอย่างเอกสารด้านล่าง

3.ในบางครั้งเราอาจพบการตัดคำที่ไมู่ถูกต้องซึ่งปกติแล้ว Word จะทำการตัดข้อความให้อัตโนมัติ แต่ในบางครั้งอาจมีการตัดคำที่ไม่เหมาะสมอาจเนื่องจากเป็นศัพท์เฉพาะเราจึงสามารถสั่งให้ Word ตัดคำโดยกดปุ่ม Shift+Enter

 

คุณอาจสนใจ
ทดสอบการแสดงผลรูปภาพที่เก็บในฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (40,816 - 03 มิ.ย. 49)
การใส่สีตัวอักษร และสีพื้นหลังของตัวอักษร
Mr.GuruZ (25,726 - 15 มี.ค. 51)
การใส่ขอบให้กับตัวอักษรแบบ Multi Stroke
Mr.GuruZ (69,097 - 27 มิ.ย. 49)
ตามล่าไฟล์ .DLL (WinXP)
สายลม (16,200 - 22 มี.ค. 51)
นามบัตรส่วนตัว ฟรีสไตล์ไม่เหมือนใคร
ธนิศา ไชยภูริพัฒน (82,078 - 19 ม.ค. 51)
พิมพ์ลายน้ำแบบข้อความลงบนเอกสาร
Mr.K (33,858 - 13 ม.ค. 50)
โชว์เมนูบาร์ IE7 ให้เหมือน IE6
เว็บไทยดีดี (14,859 - 08 ก.ย. 50)
ชนิดข้อมูลของตัวแปร
Mr.POP (65,836 - 05 พ.ย. 49)