การย่อ/ขยายเอกสาร จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


การย่อ/ขยายขนาดมุมมองของเอกสาร

1.เมื่อเราต้องการจัดมุมมองของเอกสารให้อยู่ในมุมมองตามขนาดที่เราต้องการเราสามารถทำได้โดยเลือกคำสั่ง มุมมอง/ย่อ-ขยาย

2. หลังจากนั้นจะปรากฏกรอบคำสั้งที่ใช้งานการย่อ/ขยาย เราสามารถขยายเป็นจำนวน% โดยมีให้เลือกหรือจะกำหนดเองเป็นตัวเลขก็ไ้ด้ หรือเต็มหน้ากระดาษ และยังสามารถกำหนดเป็นหลายหน้าก็ได้

3. สมมุติเราทำการเลือกมุมมองแบบหลายหน้าซึ่งเป็นมุมมองที่มีประโยชน์ในการจัดหน้าเอกสารก็จะได้ดังรูปด้านล่าง

 

 

 

 

 

คุณอาจสนใจ
การอ่าน Rss ด้วย PHP
Zerohate (39,020 - 28 ม.ค. 51)
การ copy ข้อความใน textarea
nut (27,699 - 07 มี.ค. 51)
การสร้าง Webboard ด้วย Dreamweaver 8 (ตอนที่ 3)
first (71,974 - 17 ม.ค. 51)
แนะนำเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Illustrator
natch (137,503 - 27 มิ.ย. 49)
การทำตาราง Rollover Table
Baddevil (29,639 - 26 พ.ย. 50)
การกำหนดค่า ODBC
Mr.GuruZ (33,496 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างหัว Header และ Footer ให้เอกสาร Word
langjuko (44,058 - 20 ต.ค. 51)
การใช้ทาสก์เพน(Task Pane)
นายนุก (30,612 - 07 มี.ค. 51)