การย่อ/ขยายเอกสาร จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


การย่อ/ขยายขนาดมุมมองของเอกสาร

1.เมื่อเราต้องการจัดมุมมองของเอกสารให้อยู่ในมุมมองตามขนาดที่เราต้องการเราสามารถทำได้โดยเลือกคำสั่ง มุมมอง/ย่อ-ขยาย

2. หลังจากนั้นจะปรากฏกรอบคำสั้งที่ใช้งานการย่อ/ขยาย เราสามารถขยายเป็นจำนวน% โดยมีให้เลือกหรือจะกำหนดเองเป็นตัวเลขก็ไ้ด้ หรือเต็มหน้ากระดาษ และยังสามารถกำหนดเป็นหลายหน้าก็ได้

3. สมมุติเราทำการเลือกมุมมองแบบหลายหน้าซึ่งเป็นมุมมองที่มีประโยชน์ในการจัดหน้าเอกสารก็จะได้ดังรูปด้านล่าง

 

 

 

 

 

คุณอาจสนใจ
ทำปุ่มเคลื่อนไหวใส่เว็บด้วย Flash MX (ตอนที่ 2)
มรกต อุ่นเสรี (33,108 - 29 ก.ย. 50)
การทำ User Online
Mr.GuruZ (62,534 - 03 มิ.ย. 49)
วิธีแก้ไข Virus Handy Drive (Flashy.exe)
เว็บไทยดีดี (31,029 - 25 ส.ค. 50)
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 6)
สหรัถ แซ่ตั้ง (32,957 - 08 ก.ย. 50)
การทำเส้นวิ่งเป็นกรอบสี่เหลี่ยม
Mr.GuruZ (95,306 - 04 มิ.ย. 49)
การกำหนดค่าตัวแปลแบบคงที่ใน PHP
Mr.GuruZ (24,166 - 03 มิ.ย. 49)
การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน
หมูขุน (50,763 - 17 มิ.ย. 51)
ประวัติและที่มาของภาษาซี
Mr.POP (64,502 - 26 พ.ย. 50)