การตั้งค่าหน้ากระดาษ จัดทำโดย : นายนุก พิมพ์


การตั้งค่าหน้ากระดาษ

1. เมื่อเราต้องการจัดเอกสารที่เราต้องการสร้างขึ้นให้มีการจัดวางตำแหน่งของข้อความในเอกสารเหมาะสมกับที่เราต้องการนั้นเราสามารถทำได้โดยเลือกที่เมนูแฟ้ม/ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 

2. หลังจากนั้นจะปรากฏกรอบคำสั้งที่ใช้งานโดยสามารถปรับต้องระยะขอบหน้า หลัง ข้างบน ข้างล่าง ขอบเย็บกระดาษ การจัดวางแนวเอกสาร

3. หลังจากกำหนดค่าต่างๆ ตามที่เราต้องการแล้วให้ทำการคลิกที่ ตกลง แต่ถ้าเรามีความต้องการที่จะให้ค่่าที่เรากำหนดใช้กับทุกเอกสารที่เราสร้างขึ้นใหม่ก็ให้คลิก ค่าเริ่มต้น ก็จะเป็นการกำหนดเอกสารเบื้องต้นให้ตรงกับการใช้งานของเรา

 

 

 

 

 

คุณอาจสนใจ
การใส่ Movies
หมูขุน (25,380 - 04 ก.พ. 50)
เหตุไฉนเครื่องพิมพ์จึงพิมพ์งานอืดเป็นเต่า
เว็บไทยดีดี (14,875 - 19 ม.ค. 51)
การลบ Record
อ้อม (19,796 - 07 เม.ย. 50)
เมนูปุ่มแก้ว
ดินสอ (104,922 - 04 มิ.ย. 49)
รีสตาร์ต XP จาก Task Manager
สายลม (15,995 - 19 เม.ย. 51)
ลูกไฟพระอาทิตย์ (The sun)
อ.เล็ก (70,467 - 04 มิ.ย. 49)
การอ่าน Rss ด้วย PHP
Zerohate (37,839 - 28 ม.ค. 51)
การเปลี่ยนสีในสไลด์ (Standard)
หมูขุน (20,104 - 04 ก.พ. 50)