การจัดรูปแบบ Word Art จัดทำโดย : Mr.Nook พิมพ์


การจัดรูปแบบ Word Art

1. เมื่อเราทำการสร้าง wor Art ที่เราต้องการแล้ว แต่เกิดมีความต้องการแก้ไข หรือจัดรูปแบบให้กับ Word Art ของเราใหม่เราสามารถทำได้โดยคลิกที่ Word Art ที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกที่ จัดรูปแบบ Word Art

2.หลังจากนั้นจะปรากฏ กล่องเมนู จัดรูปแบบWord Art

3. ท่านสามารถแก้ไขสี และเส้น ขนาด องศา และเค้าโครงการจัดวาวร่วมกับข้อความในเอกสารได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่ง do while
Mr.POP (58,004 - 05 พ.ย. 49)
การทำ Magic Wand วิ่งตามเมาส์
Mr.GuruZ (54,960 - 04 มิ.ย. 49)
โปรแกรม SleepyTypeTool_v1.3.1.�แก้สระลอยใน Photoshop
Black-Hawk (58,122 - 27 ก.พ. 51)
อยากให้เมาส์หน้าจอได้เร็ว ๆ ต้องทำอย่างไร XP
เว็บไทยดีดี (15,160 - 27 ต.ค. 50)
การใช้คำสั่ง if..else
Mr.GuruZ (38,342 - 03 มิ.ย. 49)
การทำฝนด้วยเครื่องมือ Particle Systems > Spary
first (24,877 - 03 พ.ค. 51)
การรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์โดยใช้คลาสของ stream
Mr.POP (37,735 - 05 พ.ย. 49)
ทำความรู้จักกับ java
Mr.POP (41,127 - 05 พ.ย. 49)