การจัดรูปแบบ Word Art จัดทำโดย : Mr.Nook พิมพ์


การจัดรูปแบบ Word Art

1. เมื่อเราทำการสร้าง wor Art ที่เราต้องการแล้ว แต่เกิดมีความต้องการแก้ไข หรือจัดรูปแบบให้กับ Word Art ของเราใหม่เราสามารถทำได้โดยคลิกที่ Word Art ที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกที่ จัดรูปแบบ Word Art

2.หลังจากนั้นจะปรากฏ กล่องเมนู จัดรูปแบบWord Art

3. ท่านสามารถแก้ไขสี และเส้น ขนาด องศา และเค้าโครงการจัดวาวร่วมกับข้อความในเอกสารได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณอาจสนใจ
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 4)
สหรัถ แซ่ตั้ง (26,451 - 08 ก.ย. 50)
การใส่เลขหน้าข้อความ
P'Nut (21,058 - 13 ม.ค. 50)
การสั่งพิมพ์เอกสาร
Mr.Nook (18,280 - 08 ม.ค. 51)
สร้างกิ่งก้านดอกไม้
langjuko (109,287 - 28 ต.ค. 51)
การสุ่ม Password
Mr.GuruZ (36,057 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้คำสั่ง SWITCH เลือกอย่างได้อีกอย่าง (Program Flow)
นายจืด (18,222 - 10 เม.ย. 51)
วิธีการติดตั้งวินโดส์เอ็กพี โดยใช้ฮาร์ดิสก์ SATA
เว็บไทยดีดี (16,514 - 29 ก.ย. 50)
การจัดข้อความให้อยุ่กึ่งกลางในแนวตั้ง
Mr.GuruZ (32,042 - 02 ก.ค. 49)