การค้นหาข้อความ และแทนที่ด้วยข้อความใหม่ จัดทำโดย : Mr.nook พิมพ์


การค้นหาข้อความในเอกสาร

1. เมื่อเราต้องการที่จะค้นหาขอความในเอกสารที่เราสร้างขึ้นไว้ และต้องการแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นมีวิธีการดังนี้คือ ทำการเปิดเอกสารที่เราต้องการแก้ไขเลือกคำสั่ง แก้ไข/ค้นหา ตามรูปภาพด้านล่าง

2.หลังจากนั้นจะปรากฏ กล่องข้อความค้นหาและแทนที่ ให้ทำการกรอกข้อความที่ต้องการค้นหาในช่องสิ่งที่ค้นหา คลิกคำสั่งค้นหา และค้นหาถัดไปโปรแกรมจะทำการแสดงข้อความที่ถูกค้นหา

3. ในคำสั่งนี้เราอาจเลือกที่จะแทนที่คำที่เราค้นหาได้ด้วยโดยให้ทำการเลือกที่เมนูคำสั่ง แทนที่ และทำการกรอกข้อความในกล่องข้อความแทนที่ด้วยแล้วคลิกแทนที่ข้อความที่ต้องการ หรือแทนที่ทั้งหมดในเอกสาร

 

 

 

 

 

 

คุณอาจสนใจ
การใส่ Comment ใน HTML
สายลม (79,901 - 04 มิ.ย. 49)
การกำหนดวัตถุประสงค์ และการออกแบบฐานข้อมูล
Mr.N (22,762 - 30 เม.ย. 50)
เครื่องมือใช้งานหลักบนแถบเครื่องมือ
เว็บไทยดีดี (23,561 - 02 เม.ย. 51)
เครื่องมือใช้งานหลัก ๆ บนแถบเครื่องมือ Menu Bar
first (26,643 - 02 เม.ย. 51)
กลุ่มเครื่องมือ WordArt
หมูขุน (13,701 - 04 ก.พ. 50)
สร้างอักษร 3 มิติ ด้วย Illustrator CS2 (อีกวิธีหนึ่ง)
เว็บไทยดีดี (82,084 - 20 ต.ค. 50)
การใช้รูปภาพเป็น Background
หมูขุน (31,276 - 04 ก.พ. 50)
การทำ Expaning_text
Black-Hawk (123,824 - 22 ก.พ. 51)