การค้นหาข้อความ และแทนที่ด้วยข้อความใหม่ จัดทำโดย : Mr.nook พิมพ์


การค้นหาข้อความในเอกสาร

1. เมื่อเราต้องการที่จะค้นหาขอความในเอกสารที่เราสร้างขึ้นไว้ และต้องการแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นมีวิธีการดังนี้คือ ทำการเปิดเอกสารที่เราต้องการแก้ไขเลือกคำสั่ง แก้ไข/ค้นหา ตามรูปภาพด้านล่าง

2.หลังจากนั้นจะปรากฏ กล่องข้อความค้นหาและแทนที่ ให้ทำการกรอกข้อความที่ต้องการค้นหาในช่องสิ่งที่ค้นหา คลิกคำสั่งค้นหา และค้นหาถัดไปโปรแกรมจะทำการแสดงข้อความที่ถูกค้นหา

3. ในคำสั่งนี้เราอาจเลือกที่จะแทนที่คำที่เราค้นหาได้ด้วยโดยให้ทำการเลือกที่เมนูคำสั่ง แทนที่ และทำการกรอกข้อความในกล่องข้อความแทนที่ด้วยแล้วคลิกแทนที่ข้อความที่ต้องการ หรือแทนที่ทั้งหมดในเอกสาร

 

 

 

 

 

 

คุณอาจสนใจ
การนำ Template ไปใช้กับโปรแกรมทำเว็บ
Mr.GuruZ (96,743 - 22 ก.ย. 50)
การใช้เครื่องมือ Gradint Tool
Tung (68,232 - 21 พ.ย. 50)
การใช้คำสั่ง while
Mr.POP (38,126 - 05 พ.ย. 49)
เจาะลึกการใช้ Symbolism Tool และ Data Driven Graphic กับงานพิมพ์ และงานเว็บ (ตอนจบ)
ธนิศา ไชยภูริพัฒน์ (32,254 - 19 ม.ค. 51)
การใส่สีให้กับเอกสาร HTML
สายลม (44,585 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้างโลโก้โดยใช้เส้น Path(ตอนที่ 1)
เว็บไทยดีดี (54,641 - 20 ต.ค. 50)
เร่งสปีด XP ด้วยเทคโนโลยี Vista?
เว็บไทยดีดี (13,544 - 29 ก.ย. 50)
วิธีการทำ Selection โดยใช้ Quick Mask Mode
Lee (94,518 - 20 ก.ย. 49)