การค้นหาข้อความ และแทนที่ด้วยข้อความใหม่ จัดทำโดย : Mr.nook พิมพ์


การค้นหาข้อความในเอกสาร

1. เมื่อเราต้องการที่จะค้นหาขอความในเอกสารที่เราสร้างขึ้นไว้ และต้องการแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นมีวิธีการดังนี้คือ ทำการเปิดเอกสารที่เราต้องการแก้ไขเลือกคำสั่ง แก้ไข/ค้นหา ตามรูปภาพด้านล่าง

2.หลังจากนั้นจะปรากฏ กล่องข้อความค้นหาและแทนที่ ให้ทำการกรอกข้อความที่ต้องการค้นหาในช่องสิ่งที่ค้นหา คลิกคำสั่งค้นหา และค้นหาถัดไปโปรแกรมจะทำการแสดงข้อความที่ถูกค้นหา

3. ในคำสั่งนี้เราอาจเลือกที่จะแทนที่คำที่เราค้นหาได้ด้วยโดยให้ทำการเลือกที่เมนูคำสั่ง แทนที่ และทำการกรอกข้อความในกล่องข้อความแทนที่ด้วยแล้วคลิกแทนที่ข้อความที่ต้องการ หรือแทนที่ทั้งหมดในเอกสาร

 

 

 

 

 

 

คุณอาจสนใจ
Crop Tool (C)
Mr.GuruZ (64,068 - 22 ก.ย. 50)
การทำตัวอักษรแสงกระจาย(สไตล์เ็ว็บไทยดีดี)
Lek (96,284 - 04 มิ.ย. 49)
ทดสอบการแสดงผลรูปภาพที่เก็บในฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (39,331 - 03 มิ.ย. 49)
การทำ Poll ตอนที่ 3 (การทำระบบ Admin เพื่อกำหนดหัวข้อ Poll)
Mr.GuruZ (36,740 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างแบบฟอร์มส่งเมล์
Mr.GuruZ (57,949 - 03 มิ.ย. 49)
เครื่องมือใช้งานหลักบนแถบเครื่องมือ
เว็บไทยดีดี (23,650 - 02 เม.ย. 51)
ป้องกันผู้ใช้กรอก E-mail มั่วด้วย Java
Mr.GuruZ (34,292 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างแผนผัง Organization Chat
nut (31,093 - 08 มี.ค. 51)