การค้นหาข้อความ และแทนที่ด้วยข้อความใหม่ จัดทำโดย : Mr.nook พิมพ์


การค้นหาข้อความในเอกสาร

1. เมื่อเราต้องการที่จะค้นหาขอความในเอกสารที่เราสร้างขึ้นไว้ และต้องการแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นมีวิธีการดังนี้คือ ทำการเปิดเอกสารที่เราต้องการแก้ไขเลือกคำสั่ง แก้ไข/ค้นหา ตามรูปภาพด้านล่าง

2.หลังจากนั้นจะปรากฏ กล่องข้อความค้นหาและแทนที่ ให้ทำการกรอกข้อความที่ต้องการค้นหาในช่องสิ่งที่ค้นหา คลิกคำสั่งค้นหา และค้นหาถัดไปโปรแกรมจะทำการแสดงข้อความที่ถูกค้นหา

3. ในคำสั่งนี้เราอาจเลือกที่จะแทนที่คำที่เราค้นหาได้ด้วยโดยให้ทำการเลือกที่เมนูคำสั่ง แทนที่ และทำการกรอกข้อความในกล่องข้อความแทนที่ด้วยแล้วคลิกแทนที่ข้อความที่ต้องการ หรือแทนที่ทั้งหมดในเอกสาร

 

 

 

 

 

 

คุณอาจสนใจ
Head
เว็บไทยดีดี (24,798 - 02 เม.ย. 51)
สร้างข้อความ blink blink
langjuko (127,980 - 28 ต.ค. 51)
เปลี่ยน HTML เป็น XHTML
dooidea team (55,854 - 21 มี.ค. 51)
สร้างพลุแอนนิเมชั่น
langjoko (68,456 - 22 ต.ค. 51)
Crop Tool (C)
Mr.GuruZ (64,035 - 22 ก.ย. 50)
การใช้เส้นสร้างตาราง
หมูขุน (92,918 - 09 มิ.ย. 51)
สร้างดิสโก้บอลบน
langjuko (55,696 - 22 ต.ค. 51)
วิธีการสแกนหาทั้ง Web Site ว่ามี Link ไหนที่เสียหรือเข้าไม่ได้บ้าง
เว็บไทยดีดี (15,087 - 29 ก.ย. 50)