การค้นหาข้อความ และแทนที่ด้วยข้อความใหม่ จัดทำโดย : Mr.nook พิมพ์


การค้นหาข้อความในเอกสาร

1. เมื่อเราต้องการที่จะค้นหาขอความในเอกสารที่เราสร้างขึ้นไว้ และต้องการแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นมีวิธีการดังนี้คือ ทำการเปิดเอกสารที่เราต้องการแก้ไขเลือกคำสั่ง แก้ไข/ค้นหา ตามรูปภาพด้านล่าง

2.หลังจากนั้นจะปรากฏ กล่องข้อความค้นหาและแทนที่ ให้ทำการกรอกข้อความที่ต้องการค้นหาในช่องสิ่งที่ค้นหา คลิกคำสั่งค้นหา และค้นหาถัดไปโปรแกรมจะทำการแสดงข้อความที่ถูกค้นหา

3. ในคำสั่งนี้เราอาจเลือกที่จะแทนที่คำที่เราค้นหาได้ด้วยโดยให้ทำการเลือกที่เมนูคำสั่ง แทนที่ และทำการกรอกข้อความในกล่องข้อความแทนที่ด้วยแล้วคลิกแทนที่ข้อความที่ต้องการ หรือแทนที่ทั้งหมดในเอกสาร

 

 

 

 

 

 

คุณอาจสนใจ
การจัดวางตำแหน่งข้อความ
อ้อม (22,008 - 13 ม.ค. 50)
หลักการทำ Random Code แบบง่ายๆ
ziancom (46,709 - 03 มิ.ย. 49)
รีสตาร์ต XP จาก Task Manager
สายลม (15,995 - 19 เม.ย. 51)
ที่มาคำว่า Thumb drive,Flash Drive,Handy drive
เว็บไทยดีดี (29,516 - 18 ส.ค. 50)
การทำแผ่น CD แบบมีเงาสะท้อน
Black-Hawk (59,481 - 25 ก.พ. 51)
การรวมข้อความจากหลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน
หมูขุน (69,417 - 03 ก.ค. 51)
การเปลี่ยนสีภาพเฉพาะจุด
Mr.GuruZ (85,563 - 04 มิ.ย. 49)
ลบเงาที่ไอคอนบนจอภาพ XP
เว็บไทยดีดี (18,425 - 29 ก.ย. 50)