การแทรกเลขหน้าอย่างรวดเร็ว จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Un title page

การแทรกเลขหน้าอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนการทำ

1. เลือก Insert --> Page number

2. ในช่อง Position จะตัวเลือก 2 ตัวคือ Top of Page และ Bottom of Page

เลือก Top of Page ตัวเลขจะแสดงที่ด้านบนของเอกสาร

เลือก Bottom of Page ตัวเลขจะแสดงด้านล่างของเกสาร

3. ในช่อง Alignment จะมีให้เลือก Left , Center , Right ฯลฯ เช่นเลือก Center แล้วกดที่ปุ่ม OK

หากไม่ต้องการแสดงเลขหน้าในหน้าแรก Click เครื่องหมายถูกหน้า Show number on first page ออก

4. ผลลัพธ์ที่ได้

 

คุณอาจสนใจ
การสร้าง site ให้กับ Dream
Mr.GuruZ (56,139 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้าง นาฬิกาจับเวลา โดย PHP ร่วมกับ JavaScript
เฟริสท์ (40,283 - 27 พ.ย. 50)
มุมมองแบบต่าง ๆ ใน Word 2000
อ้อม (20,377 - 13 ม.ค. 50)
การใช้งานคำสั่ง strftime
Mr.GuruZ (25,684 - 03 มิ.ย. 49)
การคัดลอกชีททั้งหน้้า
หมูขุน (39,552 - 14 มิ.ย. 51)
การใส่หัวข้อให้กับเอกสาร HTML
สายลม (43,449 - 04 มิ.ย. 49)
การตรวจสอบรหัสบัตรประชาชน
first (71,920 - 19 ก.พ. 51)
สร้า่งไอคอนโฟล์เดอร์
langjuko (32,307 - 02 ก.ย. 51)