การแทรกเลขหน้าอย่างรวดเร็ว จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Un title page

การแทรกเลขหน้าอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนการทำ

1. เลือก Insert --> Page number

2. ในช่อง Position จะตัวเลือก 2 ตัวคือ Top of Page และ Bottom of Page

เลือก Top of Page ตัวเลขจะแสดงที่ด้านบนของเอกสาร

เลือก Bottom of Page ตัวเลขจะแสดงด้านล่างของเกสาร

3. ในช่อง Alignment จะมีให้เลือก Left , Center , Right ฯลฯ เช่นเลือก Center แล้วกดที่ปุ่ม OK

หากไม่ต้องการแสดงเลขหน้าในหน้าแรก Click เครื่องหมายถูกหน้า Show number on first page ออก

4. ผลลัพธ์ที่ได้

 

คุณอาจสนใจ
การทำภาพ TV Screen
Mr.GuruZ (60,326 - 04 มิ.ย. 49)
ชนิดของตัวแปลในภาษา PHP
Mr.GuruZ (35,987 - 03 มิ.ย. 49)
ปรับแต่ง Sidebar (Vista)
สายลม (16,624 - 26 เม.ย. 51)
การตกแต่งเอกสารให้สวยงาม
อ้อม (28,313 - 13 ม.ค. 50)
OE ยึดเมล์...ไม่ปล่อยให้ Outlook
สายลม (15,456 - 08 มี.ค. 51)
การสร้าง animation จาก Image Ready
ดินสอ (151,692 - 05 ต.ค. 49)
สร้างข้อความให้พลิ้วไว้กับริบบิ้น
langjuko (44,355 - 20 ต.ค. 51)
การทำแว่นขยายด้วย Photoshop
Black-Hawk (91,071 - 23 ม.ค. 51)