การแทรกเลขหน้าอย่างรวดเร็ว จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Un title page

การแทรกเลขหน้าอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนการทำ

1. เลือก Insert --> Page number

2. ในช่อง Position จะตัวเลือก 2 ตัวคือ Top of Page และ Bottom of Page

เลือก Top of Page ตัวเลขจะแสดงที่ด้านบนของเอกสาร

เลือก Bottom of Page ตัวเลขจะแสดงด้านล่างของเกสาร

3. ในช่อง Alignment จะมีให้เลือก Left , Center , Right ฯลฯ เช่นเลือก Center แล้วกดที่ปุ่ม OK

หากไม่ต้องการแสดงเลขหน้าในหน้าแรก Click เครื่องหมายถูกหน้า Show number on first page ออก

4. ผลลัพธ์ที่ได้

 

คุณอาจสนใจ
เทคนิคการทำให้ Textbox รับค่าได้เฉพาะตัวเลข
Mr.GuruZ (59,385 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างไฟล์ word จาก database
Zerohate (39,531 - 21 พ.ย. 50)
เทคนิคการใช้ Flash ขั้นเซียน (ตอนที่ 1)
Warren Ernst : ศรัณย์ หงสกุล (60,878 - 29 ก.ย. 50)
สร้างปุ่มซองจดหมาย
langjuko (80,664 - 30 ต.ค. 51)
การสร้างแบบฟอร์มส่งเมล์
Mr.GuruZ (57,792 - 03 มิ.ย. 49)
การวาดรูปโดยใช้ Basic Shapes
หมูขุน (15,945 - 04 ก.พ. 50)
การทำ Word Art
Mr.nook (22,146 - 28 ม.ค. 51)
เราสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างจากการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL
เว็บไทยดีดี (21,561 - 25 ส.ค. 50)