การแทรกเลขหน้าอย่างรวดเร็ว จัดทำโดย : สายลม พิมพ์
 Un title page

การแทรกเลขหน้าอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนการทำ

1. เลือก Insert --> Page number

2. ในช่อง Position จะตัวเลือก 2 ตัวคือ Top of Page และ Bottom of Page

เลือก Top of Page ตัวเลขจะแสดงที่ด้านบนของเอกสาร

เลือก Bottom of Page ตัวเลขจะแสดงด้านล่างของเกสาร

3. ในช่อง Alignment จะมีให้เลือก Left , Center , Right ฯลฯ เช่นเลือก Center แล้วกดที่ปุ่ม OK

หากไม่ต้องการแสดงเลขหน้าในหน้าแรก Click เครื่องหมายถูกหน้า Show number on first page ออก

4. ผลลัพธ์ที่ได้

 

คุณอาจสนใจ
การกำหนดค่าตัวแปลแบบคงที่ใน PHP
Mr.GuruZ (24,214 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้เส้นที่เป็นจุดเชื่อมต่อ
หมูขุน (18,943 - 04 ก.พ. 50)
ล้วงลึกเทคโนโลยี Hyper - Threading Technology (HT Technology)
เว็บไทยดีดี (14,788 - 29 ก.ย. 50)
การใช้งาน PowerPoint โดยเลือกใช้รูปแบบ Blank presentation
หมูขุน (15,026 - 04 ก.พ. 50)
ชนิดของตัวแปรของ Java Script
nut (36,363 - 01 ก.พ. 50)
การใส่สีตัวอักษร และสีพื้นหลังของตัวอักษร
Mr.GuruZ (24,409 - 15 มี.ค. 51)
เทคนิคการทำ Search Google
Mr.GuruZ (45,875 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้าง webboard ตอน 5 (การสร้าง Link ให้กับกระทู้)
Mr.GuruZ (58,539 - 03 มิ.ย. 49)