ระยะขอบหน้ากระดาษ ( Margin ) จัดทำโดย : อ้อม พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------
ระยะขอบหน้ากระดาษ ( Margin )
 

 

   ระยะขอบ จะส่วนที่จะกำหนดขอบเขตข้อความทั้งสี่ด้าน ไม่วาจะพิมพ์ข้อความแบใด ก็จะไม่เกิน ระยะขอบ

   การกำหนดระยะขอบในหน้าเอกสารทำดังนี้
   1. คลิ๊กเลือกที่ แฟ้ม > ตั้งค่าหน้ากระดาษ (File > Page Setup)

 

   2.หลังจากที่เลือกแล้วการตั้งค่าหน้ากระดาษแล้วจะมีแท็บให้เลือก 4 แท็บซึ่งค่าเริ่มตั้น
      ตั้งอยู่ที่แท็บ ระยะขอบ
   3. เลือกที่แท็บ ระยะขอบ และปรับระยะขอบทั้ง 4 ด้าน หน่วยจะเป็น เซ็นติเมตร

 

   4. ในกรอบ จากขอบ ( From edge ) ใส่ระยะของ*หัวกระดาษ ( Header ) และ *ท้ายกระดาษ ( Footer )

 

   5. ในช่อง ระยะขอบเพื่อการเย็บเล่ม ( Gutter ) กำหนดระยะเผื่อการเข้าเล่ม
   6. คลิ๊กที่ ระยะขอบเพื่อการรเย็บเล่มหนั้งสือ ( Mirror Margin ) เพื่อให้หน้าซ้ายและขวามีขอบกระดาษ
       ที่ตรงข้ามกัน ช่วยให้เวลาเย็บเล่มมีขอบตรงกัน
   7. คลิ๊กที่ 2 หน้าต่อกระดาษ เพื่อกำหนดให้พิมพ์เอกสารสองหน้ากระดาษ ลงในแผ่นเดียวกัน โดยระยะขอบ
       จะเท่ากันทั้งหน้าหนึ่งและหน้าสอง คำสั่งนี้ใช้ไม่เมื่อเลือก ระยะขอบเพื่อการรเย็บเล่มหนั้งสือ ( Mirror Margin )

 

   8. ตั้งค่าระยะขอบมีผลต่อทั้งเอกสาร ( Whole document ) หรือ ตั้งแต่ตำแหน่งที่จุดนี้ (This point Foreard )

 

   9. คลิ๊กที่ ตกลง เสร็จสิ้น

* จะกล่าวถึงในเรื่อง หัวกระดาษ และ ท้ายกระดาษ

คุณอาจสนใจ
การสร้าง Webboard ด้วย Dreamweaver 8 (ตอนที่ 3)
first (70,913 - 17 ม.ค. 51)
เรียกใช้โปรแกรมเก่าใน DOS ของ Windows XP
เว็บไทยดีดี (16,107 - 29 ก.ย. 50)
เช็คพื้นที่ว่างบนโอส
Zerohate (24,901 - 27 พ.ย. 50)
การใช้เครื่องมือ Clone Stamp Tool
น้องฝ้าย (97,366 - 22 ก.ย. 50)
สร้าง Background ท้องฟ้าอย่างง่ายๆ ด้วย DreamScape
เว็บไทยดีดี (25,486 - 02 เม.ย. 51)
สร้างโปรเตอร์แบบเก๋ๆ
langjuko (152,881 - 26 ส.ค. 51)
การหมุนรอบตัวเองแบบไม่เต็มรอบ
Webmaster (44,266 - 04 มิ.ย. 49)
การเปลี่ยน Title ของเว็บเพจ
Mr.GuruZ (50,433 - 04 มิ.ย. 49)