การสร้างไฟล์เอกสารข้อมูล Word 2000 จัดทำโดย : อ้อม พิมพ์
 :: WebThaiDD.COM - ขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนไทย •))) ------------
การสร้างไฟล์เอกสารข้อมูล Word 2000
 

 

>> click ที่่ start
>> เลือกโปรแกรม > Microsoft word


>> จะปรากฏหน้าต่างของ word 2000 ดังรูป


>> หลังจากเปิดโปรแกรมเห็นหน้าจอดังรูปที่ 1
>> หน้าจอการทำงาน word

     >> ปุ่มควบคุมขนาด
 

 

   • ปุ่มขยาย ( Maximize button )

 

ปุ่มขยายหน้าต่าง word ให้เต็มจอ

     • ปุ่มลดขนาด ( Minimize button ) ปุ่มซ่อนหน้าต่าง word
     • ปุ่มคืนขนาด ( Restroe button ) ปรับขนาดหน้าต่าง word ให้เป็นปกติ

 

     >> เมนู ( Menu )

 

  • เมนูคำสั่ง


ใช้เก็บคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม

 

     >> แถบเครื่องมือ ( Toolbar )

 

   • แถบเครื่องมือ

เก็บปุ่มคำสั่ง จะแทนคำสั่งที่ใช้บ่อย

 

     >> แถบแสดงมุมมอง ( View button )

 

  • แถบแสดงมุมมอง

ใช้เปลี่ยนมุมมองในหน้าเอกสาร

 

     >> แถบแสดงสถานะ ( Status bus )

 

   • แถบแสดงสถานะ

แสดงข้อมูล เช่น หน้าที่เท่าใด , มีกี่หน้า ในการทำงาน

คุณอาจสนใจ
เทคนิคการสร้างงานเว็บกับ Adobe ImageReady CS (ตอนที่ 1)
สหรัถ แซ่ตั้ง (48,195 - 06 ต.ค. 50)
การใช้งานคำสั่ง IFRAME ใน HTML
Tung (111,171 - 04 ธ.ค. 50)
การกำหนดความสูงของแถว และความกว้างของคอลัมน์
หมูขุน (33,617 - 13 มิ.ย. 51)
เครื่องมือใช้งานหลักบนแถบเครื่องมือ
เว็บไทยดีดี (23,604 - 02 เม.ย. 51)
การสร้าง webboard ตอนที่ 2 (config.inc.php)
Mr.GuruZ (109,752 - 03 มิ.ย. 49)
เทคนิคการทำ drag & drop
Charoen (72,493 - 22 ม.ค. 51)
การกำหนดรูปแบบตัวอักษร HTML
สายลม (46,748 - 04 มิ.ย. 49)
การวาดรูปโดยใช้ Basic Shapes
หมูขุน (15,977 - 04 ก.พ. 50)