Word Tutorials, การใช้งาน Word
การค้นหาข้อความ และแทนที่ด้วยข้อความใหม่
เราสามารถที่จะทำการแก้ไขข้อความที่เราได้สร้างขึ้น และแก้ไขข้อความเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว - Mr.nook
แสดง 21,598 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การสั่งพิมพ์เอกสาร
หลังจากเราสร้างเอกสารเรียบร้อยแล้วและต้องการนำเสนอออกมาในรูปแบบของเอกสาร - Mr.Nook
แสดง 18,284 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
ตัวอย่างก่อนพิมพ์
การดูตัวอย่างเอกสารก่อนที่จะทำการพิมพ์ - Mr.nook
แสดง 16,561 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การเปลี่ยนสีตัวอักษร
ถ้าเราต้องจะเน้นข้อความใดข้อความหนึ่งให้เด่น - หมูขุน
แสดง 18,651 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การนับคำในเอกสาร word
เป็นเทคนิคการนับจำนวนคำที่เราพิมพ์หรือจำนวนบรรทัด - หมูขุน
แสดง 21,343 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การจัดรูปในเอกสาร
เมื่อเรานำรูปที่เราแทรกมาวางในเนื้อหาที่เราพิมพ์ เราก็ต้องการจัดวางรูปในตำแหน่งที่เราต้องการ - หมูขุน
แสดง 21,436 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใส่รูปลงในเอกสาร
ถ้าเราต้องการจะแทรกรูปภาพหรือใส่รูปภาพลงในงานที่เราพิมพ์อยู่ จะเป็นรูปภาพจากที่เรามีอยู่แล้วในเครื่อง - หมูขุน
แสดง 27,199 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การเรียงลำดับ
การใช้เมนูลัดเรียงลำดับตัวเลขและัตัวอักษรสามารถเรียงลำดับได้ทั้งตัวเลขและ ตัวอักษร หรือจะรวมกันก็ได้ - หมูขุน
แสดง 21,566 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใส่หัวตารางอัตโนมัต
เรื่องของหัวตารางใน Microsoft Word ค่ะ ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าหากตารางยาวเกินกว่า 1 หน้ากระดาษแล้ว หัวกระดาษจะไม่มี และหากจะมีนั้นเราต้องทำขึ้นมาใหม่ (ช่างเสียเวลาซะจริงๆเลย) ใส่หัวตารางอัตโนมัติ จะทำให้เราประหยัดเวลาในการทำงาน - Victor
แสดง 58,615 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
พิมพ์ลายน้ำแบบข้อความลงบนเอกสาร
ครับ เอกสารบางชิ้นนั้น อาจมีลายสลัก หรือ ลายน้ำ ลงบนพื้นเอกสาร ซึ่งเป็นข้อความที่อาจจะเพื่อบอกว่า นี่เป็นชุดสำเนาบ้าง เอกสารนี้พิจารณาโดยเร็วบ้าง ซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้เทคนิคนี้ ซึ่ง Microsoft Word สามารถทำได้ครับ - Mr.K
แสดง 32,780 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใส่เลขหน้าข้อความ
บ่อยครั้งที่เราต้องการที่จะใส่เลขที่หน้าข้อความของเราแต่เราก็พบปัญหาว่า เมื่อใส่ตัวเลขแล้วทำให้ย่อหน้าไม่ตรงกันต้องมานั่งย่อใหม่ทำให้เสียในการทำงานบทความนี้คงจะช่วยแก้ปัญหาได้ไม่มากก็น้อยนะครับ - P'Nut
แสดง 21,060 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การแบ่งคอลัมน์เอกสาร
วิธีการแบ่งเอกสารที่พิมพ์เสร็จแล้ว และต้องการจะให้แบ่งเป็นคอลัมน์ (ในลักษณะเหมือนนิตยสาร หนังสือพิมพ์) - P'nutthapon
แสดง 33,432 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การทำให้เอกสาร Word บันทึกโดยอัตโนมัติ
เป็นการตั้งค่าให้เอกสารมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง คือการตั้งค่าให้งานมีการจัดเก็บเองโดยอัตโนมัติ เราสามารถกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บได้ เพื่อป้องกันงานเสียหาย - P'nutthapon
แสดง 21,444 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
วิธีการใส่ข้อความสั้น ๆ ที่ส่วนหัวและส่วนท้ายของหน้ากระดาษทั้งเอกสาร โดยไม่ต้องพิมพ์เองทั้งเอกสาร จะพิมพ์แค่ครั้งเดียว - P'nutthapon
แสดง 26,227 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การสร้างสำเนาเอกสารเพื่อป้องการสูญหาย
วิธีการป้องกันเอกสาร เพื่อไม่ให้มีการสูญหายข้อมูล เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องทำเอกสารกันใหม่ จะเป็นการตั้งค่าให้มีการสร้าง Backup - P'nutthapon
แสดง 20,163 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การแทรกเลขหน้าอย่างรวดเร็ว
การใส่เลขหน้าให้กับเอกสารที่เราได้พิมพ์ไว้แล้วเรียบร้อย หรือเริ่มพิมพ์ใหม่ก็ได้ โดยจะสามารถเลือกตำแหน่งของเลขหน้าได้ - สายลม
แสดง 22,974 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การจัดวางตำแหน่งข้อความ
วิธีการจัดแต่งข้อความของเอกสารให้เหมือนกันทั้งเอกสารหรือบางบรรทัด ตามที่ต้องการ เช่น พิมพ์ชิดซ้าย ชิดขวา กึ่งกลางหน้า - อ้อม
แสดง 21,994 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การเปลี่ยนสีข้อความเพื่อความสวยงาม
การแต่งตัวอักษรหรือข้อความให้มีสีสัน เพื่อความสวยงามในการพิมพ์ วิธีเปลี่ยนสีให้ได้สีตามต้องการและการเลือกสี - อ้อม
แสดง 18,456 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การเน้นตัวอักษรในรูปแบบต่าง ๆ
การพิมพ์หรือเปลี่ยนให้ตัวอักษรมีการเน้นข้อความ เช่น ต้องการให้ตัวอักษรหนากว่าปกติ หรือต้องการจะขีดเส้นใต้ข้อความนั้น ๆ - อ้อม
แสดง 19,801 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การตั้งค่าฟอนต์ให้เป็นค่าเริ่มต้น
วิธีการตั้งค่าเริ่มต้นของการพิมพ์โดยตั้งค่าต่าง ๆ ของตัวอักษร เช่น แบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร เพื่อให้มีรูปแบบเดียวกันทั้งเอกสาร - อ้อม
แสดง 27,683 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การปรับเปลี่ยนขนาดฟอนต์ Font
วิธีการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรที่มีการพิมพ์ไว้ก่อนแล้วให้มีขนาดตัวอักษรที่เราต้องการและสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะคำ ๆ - อ้อม
แสดง 19,376 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การตกแต่งเอกสารให้สวยงาม
วิธีการเปลี่ยนแบบตัวอักษรที่มีการพิมพ์ไว้ก่อนแล้วให้มีแบบตัวอักษรที่เราต้องการและสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะคำ ๆ - อ้อม
แสดง 28,491 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
ระยะขอบหน้ากระดาษ ( Margin )
การเข้าเมนูที่จะมีไว้สำหรับการเว้นระยะขอบของกระดาษที่ต้องการใช้มีประโยชน์สำหรับตอนที่จะต้อง Print งานใส่กระดาษ - อ้อม
แสดง 53,460 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)
การเข้าเมนูที่จะมีไว้สำหรับการตั้งค่าหน้ากระดาษและการตั้งค่าอื่น ๆ ที่สำคัญสำหรับการเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Word - อ้อม
แสดง 42,845 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การเปลี่ยนมุมมองในหน้าเอกสาร (ไม่ยากอย่างที่คิด)
จะเป็นการบอกถึงการเข้าเมนูมุมมองต่าง ๆ ของ Word ว่าจะมีวิธีเข้าได้ทั้งหมด 2 วิธี โดยมีเมนูลัดและเมนูปกติ - อ้อม
แสดง 19,206 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
มุมมองแบบต่าง ๆ ใน Word 2000
การใช้งานในมุมมองต่าง ๆ ของ Word จะมีทั้งหมด 4 มุมมองจะบอกถึงความแตกต่างของแต่ละมุมมองให้สามารถเลือกใช้ได้ - อ้อม
แสดง 20,340 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การสร้างไฟล์เอกสารข้อมูล Word 2000
เริ่มต้นแต่การเข้าสู่โปรแกรมการใช้งาน Word ต่อจากนั้นจะอธิบายการใช้งานส่วนต่าง ๆ รวมถึงเมนูต่าง ๆ โดยคราว ๆ - อ้อม
แสดง 22,111 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
 
คุณอาจสนใจ
การใส่รูปภาพลงบนเว็บเพจ HTML
สายลม (81,566 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้ radio button โชว์และซ่อน table
Zerohate (34,796 - 21 ม.ค. 51)
การตั้งค่าภาษาไทยให้กับ Dreamweaver 8
Mr.GuruZ (136,167 - 01 ส.ค. 49)
Dongle คืออะไร??
สายลม (27,665 - 26 เม.ย. 51)
การใช้คำสั่ง while
Mr.POP (38,287 - 05 พ.ย. 49)
การทำภาพฟันเฟือง
Webmaster siamicy.com (76,571 - 04 มิ.ย. 49)
วิธีแก้ปัญหา Drive A จำข้อมูลเก่า
เว็บไทยดีดี (14,171 - 08 ก.ย. 50)
การใช้คำสั่ง do while
Mr.POP (55,951 - 05 พ.ย. 49)