Word Tutorials, การใช้งาน Word
การค้นหาข้อความ และแทนที่ด้วยข้อความใหม่
เราสามารถที่จะทำการแก้ไขข้อความที่เราได้สร้างขึ้น และแก้ไขข้อความเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว - Mr.nook
แสดง 21,852 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การสั่งพิมพ์เอกสาร
หลังจากเราสร้างเอกสารเรียบร้อยแล้วและต้องการนำเสนอออกมาในรูปแบบของเอกสาร - Mr.Nook
แสดง 18,348 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
ตัวอย่างก่อนพิมพ์
การดูตัวอย่างเอกสารก่อนที่จะทำการพิมพ์ - Mr.nook
แสดง 16,622 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การเปลี่ยนสีตัวอักษร
ถ้าเราต้องจะเน้นข้อความใดข้อความหนึ่งให้เด่น - หมูขุน
แสดง 18,685 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การนับคำในเอกสาร word
เป็นเทคนิคการนับจำนวนคำที่เราพิมพ์หรือจำนวนบรรทัด - หมูขุน
แสดง 21,487 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การจัดรูปในเอกสาร
เมื่อเรานำรูปที่เราแทรกมาวางในเนื้อหาที่เราพิมพ์ เราก็ต้องการจัดวางรูปในตำแหน่งที่เราต้องการ - หมูขุน
แสดง 21,489 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใส่รูปลงในเอกสาร
ถ้าเราต้องการจะแทรกรูปภาพหรือใส่รูปภาพลงในงานที่เราพิมพ์อยู่ จะเป็นรูปภาพจากที่เรามีอยู่แล้วในเครื่อง - หมูขุน
แสดง 27,271 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การเรียงลำดับ
การใช้เมนูลัดเรียงลำดับตัวเลขและัตัวอักษรสามารถเรียงลำดับได้ทั้งตัวเลขและ ตัวอักษร หรือจะรวมกันก็ได้ - หมูขุน
แสดง 21,601 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใส่หัวตารางอัตโนมัต
เรื่องของหัวตารางใน Microsoft Word ค่ะ ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าหากตารางยาวเกินกว่า 1 หน้ากระดาษแล้ว หัวกระดาษจะไม่มี และหากจะมีนั้นเราต้องทำขึ้นมาใหม่ (ช่างเสียเวลาซะจริงๆเลย) ใส่หัวตารางอัตโนมัติ จะทำให้เราประหยัดเวลาในการทำงาน - Victor
แสดง 58,993 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
พิมพ์ลายน้ำแบบข้อความลงบนเอกสาร
ครับ เอกสารบางชิ้นนั้น อาจมีลายสลัก หรือ ลายน้ำ ลงบนพื้นเอกสาร ซึ่งเป็นข้อความที่อาจจะเพื่อบอกว่า นี่เป็นชุดสำเนาบ้าง เอกสารนี้พิจารณาโดยเร็วบ้าง ซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้เทคนิคนี้ ซึ่ง Microsoft Word สามารถทำได้ครับ - Mr.K
แสดง 32,827 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใส่เลขหน้าข้อความ
บ่อยครั้งที่เราต้องการที่จะใส่เลขที่หน้าข้อความของเราแต่เราก็พบปัญหาว่า เมื่อใส่ตัวเลขแล้วทำให้ย่อหน้าไม่ตรงกันต้องมานั่งย่อใหม่ทำให้เสียในการทำงานบทความนี้คงจะช่วยแก้ปัญหาได้ไม่มากก็น้อยนะครับ - P'Nut
แสดง 21,103 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การแบ่งคอลัมน์เอกสาร
วิธีการแบ่งเอกสารที่พิมพ์เสร็จแล้ว และต้องการจะให้แบ่งเป็นคอลัมน์ (ในลักษณะเหมือนนิตยสาร หนังสือพิมพ์) - P'nutthapon
แสดง 33,508 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การทำให้เอกสาร Word บันทึกโดยอัตโนมัติ
เป็นการตั้งค่าให้เอกสารมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง คือการตั้งค่าให้งานมีการจัดเก็บเองโดยอัตโนมัติ เราสามารถกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บได้ เพื่อป้องกันงานเสียหาย - P'nutthapon
แสดง 21,484 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
วิธีการใส่ข้อความสั้น ๆ ที่ส่วนหัวและส่วนท้ายของหน้ากระดาษทั้งเอกสาร โดยไม่ต้องพิมพ์เองทั้งเอกสาร จะพิมพ์แค่ครั้งเดียว - P'nutthapon
แสดง 26,335 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การสร้างสำเนาเอกสารเพื่อป้องการสูญหาย
วิธีการป้องกันเอกสาร เพื่อไม่ให้มีการสูญหายข้อมูล เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องทำเอกสารกันใหม่ จะเป็นการตั้งค่าให้มีการสร้าง Backup - P'nutthapon
แสดง 20,208 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การแทรกเลขหน้าอย่างรวดเร็ว
การใส่เลขหน้าให้กับเอกสารที่เราได้พิมพ์ไว้แล้วเรียบร้อย หรือเริ่มพิมพ์ใหม่ก็ได้ โดยจะสามารถเลือกตำแหน่งของเลขหน้าได้ - สายลม
แสดง 23,019 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การจัดวางตำแหน่งข้อความ
วิธีการจัดแต่งข้อความของเอกสารให้เหมือนกันทั้งเอกสารหรือบางบรรทัด ตามที่ต้องการ เช่น พิมพ์ชิดซ้าย ชิดขวา กึ่งกลางหน้า - อ้อม
แสดง 22,035 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การเปลี่ยนสีข้อความเพื่อความสวยงาม
การแต่งตัวอักษรหรือข้อความให้มีสีสัน เพื่อความสวยงามในการพิมพ์ วิธีเปลี่ยนสีให้ได้สีตามต้องการและการเลือกสี - อ้อม
แสดง 18,505 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การเน้นตัวอักษรในรูปแบบต่าง ๆ
การพิมพ์หรือเปลี่ยนให้ตัวอักษรมีการเน้นข้อความ เช่น ต้องการให้ตัวอักษรหนากว่าปกติ หรือต้องการจะขีดเส้นใต้ข้อความนั้น ๆ - อ้อม
แสดง 19,845 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การตั้งค่าฟอนต์ให้เป็นค่าเริ่มต้น
วิธีการตั้งค่าเริ่มต้นของการพิมพ์โดยตั้งค่าต่าง ๆ ของตัวอักษร เช่น แบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร เพื่อให้มีรูปแบบเดียวกันทั้งเอกสาร - อ้อม
แสดง 27,713 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การปรับเปลี่ยนขนาดฟอนต์ Font
วิธีการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรที่มีการพิมพ์ไว้ก่อนแล้วให้มีขนาดตัวอักษรที่เราต้องการและสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะคำ ๆ - อ้อม
แสดง 19,434 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การตกแต่งเอกสารให้สวยงาม
วิธีการเปลี่ยนแบบตัวอักษรที่มีการพิมพ์ไว้ก่อนแล้วให้มีแบบตัวอักษรที่เราต้องการและสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะคำ ๆ - อ้อม
แสดง 28,616 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
ระยะขอบหน้ากระดาษ ( Margin )
การเข้าเมนูที่จะมีไว้สำหรับการเว้นระยะขอบของกระดาษที่ต้องการใช้มีประโยชน์สำหรับตอนที่จะต้อง Print งานใส่กระดาษ - อ้อม
แสดง 53,954 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)
การเข้าเมนูที่จะมีไว้สำหรับการตั้งค่าหน้ากระดาษและการตั้งค่าอื่น ๆ ที่สำคัญสำหรับการเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Word - อ้อม
แสดง 43,032 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การเปลี่ยนมุมมองในหน้าเอกสาร (ไม่ยากอย่างที่คิด)
จะเป็นการบอกถึงการเข้าเมนูมุมมองต่าง ๆ ของ Word ว่าจะมีวิธีเข้าได้ทั้งหมด 2 วิธี โดยมีเมนูลัดและเมนูปกติ - อ้อม
แสดง 19,257 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
มุมมองแบบต่าง ๆ ใน Word 2000
การใช้งานในมุมมองต่าง ๆ ของ Word จะมีทั้งหมด 4 มุมมองจะบอกถึงความแตกต่างของแต่ละมุมมองให้สามารถเลือกใช้ได้ - อ้อม
แสดง 20,391 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การสร้างไฟล์เอกสารข้อมูล Word 2000
เริ่มต้นแต่การเข้าสู่โปรแกรมการใช้งาน Word ต่อจากนั้นจะอธิบายการใช้งานส่วนต่าง ๆ รวมถึงเมนูต่าง ๆ โดยคราว ๆ - อ้อม
แสดง 22,166 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
 
คุณอาจสนใจ
เลือกดูข้อความที่อยู่คนละหน้าได้พร้อมกัน
นายนุก (19,991 - 07 มี.ค. 51)
แฟลชไดรฟ์กับ Windows 98
เว็บไทยดีดี (15,439 - 22 ก.ย. 50)
วิธีการโจมตีของแฮกเกอร์มีอะไรบ้าง
เว็บไทยดีดี (19,764 - 03 พ.ย. 50)
การใช้งานฟังก์ชั่น explode();
เฟริสท์ (56,142 - 07 ธ.ค. 50)
หลายวิธีในการออกจากโปรแกรม
นายนุก (21,640 - 26 ก.พ. 51)
การกำหนด Link Popup
Mr.GuruZ (80,221 - 04 มิ.ย. 49)
กลุ่มเครื่องมือ WordArt
หมูขุน (14,851 - 04 ก.พ. 50)
การทำกระดาษปลิว ด้วย Photoshop
Black-Hawk (146,591 - 27 ก.พ. 51)