การตกแต่งพื้นหลังด้วยรูปแบบ Texture จัดทำโดย : nut พิมพ์


การตกแต่งพื้นหลังด้วยรูปแบบ Texture

1. นำเมาส์ไปวางไว้บนสไลด์และคลิกขวาเลือกคำสั่ง Background ซึ่งเป็นคำสั่งสำหรับการตกแต่งพื้นหลังสไลด์

2. คลิกเลือกคำสั่ง Fill Effects

3. เริ่มต้นการกำหนดลวดลายพื้นหลังสไลด์โดยคลิกที่แถบ Texture จะปรากฏหน้าต่างลวดลายเพื่อใช้ในการตกแต่งพื้นหลังสไลด์ ให้คลิกเมาส์ในช่องลวดลายที่ต้องการจะใช้ 1 ครั้งและ คลิกปุ่ม OK

4. คลิกปุ่ม Apply to All เพื่อตกแต่งสไลด์ด้วยลวดลายที่เลือกไว้

ตัวอย่างหน้าสไลด์ที่ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

คุณอาจสนใจ
การค้นหา และแทนที่คำในเอกสาร Web Page
Mr.GuruZ (38,515 - 05 ก.ย. 49)
การสร้าง webboard ตอนที่ 1 (ฐานข้อมูล)
Mr.GuruZ (179,040 - 03 มิ.ย. 49)
Smart Tip แต่งภาพ: ลดความสว่างส่วนเกิน
เว็บไทยดีดี (92,772 - 26 เม.ย. 51)
ที่มาคำว่า Thumb drive,Flash Drive,Handy drive
เว็บไทยดีดี (29,516 - 18 ส.ค. 50)
Vase
เว็บไทยดีดี (19,268 - 02 เม.ย. 51)
การทำ POP-UP MENU ด้วยการวาด layer
Tung (99,042 - 23 ธ.ค. 50)
วัตถุโพลีกอน 3 มิติ
Lee (67,340 - 01 ส.ค. 49)
การเปลี่ยนรูปทรงโดยใช้ Motion Shape
Mr.GuruZ (89,563 - 04 มิ.ย. 49)