การตกแต่งพื้นหลังด้วยรูปแบบ Texture จัดทำโดย : nut พิมพ์


การตกแต่งพื้นหลังด้วยรูปแบบ Texture

1. นำเมาส์ไปวางไว้บนสไลด์และคลิกขวาเลือกคำสั่ง Background ซึ่งเป็นคำสั่งสำหรับการตกแต่งพื้นหลังสไลด์

2. คลิกเลือกคำสั่ง Fill Effects

3. เริ่มต้นการกำหนดลวดลายพื้นหลังสไลด์โดยคลิกที่แถบ Texture จะปรากฏหน้าต่างลวดลายเพื่อใช้ในการตกแต่งพื้นหลังสไลด์ ให้คลิกเมาส์ในช่องลวดลายที่ต้องการจะใช้ 1 ครั้งและ คลิกปุ่ม OK

4. คลิกปุ่ม Apply to All เพื่อตกแต่งสไลด์ด้วยลวดลายที่เลือกไว้

ตัวอย่างหน้าสไลด์ที่ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

คุณอาจสนใจ
ทำ effect ตอนเปลี่ยนหน้า
สายลม (73,183 - 29 มี.ค. 51)
การใช้คำสั่ง SWITCH เลือกอย่างได้อีกอย่าง (Program Flow)
นายจืด (18,229 - 10 เม.ย. 51)
ส่วนประกอบของโปรแกรมและการใช้ภาษาไทย
Mr.POP (28,385 - 26 พ.ย. 50)
การนำ รูปภาพมาเป็น ปุ่ม submit form
Tung (94,078 - 23 ธ.ค. 50)
การสร้างแบบฟอร์มส่งเมล์
Mr.GuruZ (57,795 - 03 มิ.ย. 49)
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 6)
สหรัถ แซ่ตั้ง (32,996 - 08 ก.ย. 50)
การทำกระดาษปลิว ด้วย Photoshop
Black-Hawk (146,324 - 27 ก.พ. 51)
การสร้างโลโก้ โดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน(ต่อ)
เว็บไทยดีดี (19,445 - 02 เม.ย. 51)