การตกแต่งพื้นหลังแบบ Gradient จัดทำโดย : nut พิมพ์


การตกแต่งพื้นหลังแบบ Gradient

1. นำเมาส์ไปวางไว้บนสไลด์และคลิกขวาเลือกคำสั่ง Background ซึ่งเป็นคำสั่งสำหรับการตกแต่งพื้นหลังสไลด์

2. คลิกเลือกคำสั่ง Fill Effects

3. คลิกที่แถบ Gradient เพื่อใช้กำหนดค่าสีและ คลิกที่ Two Colors ที่ประเภทของ Color

4. คลิกเลือกสีที่ Color 1 และ Color 2

5. เลือกรูปแบบของการไล่โทนสีโดย คลิกเลือกที่ Diagonal down และหลังจากที่เลือกค่าสีเสร็จแล้วให้ คลิกปุ่ม OK

6. คลิกปุ่ม Apply to All เพื่อให้สีที่กำหนดขึ้นบนหน้าสไลด์ทุกหน้า

ตัวอย่างหน้าสไลด์ที่ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

คุณอาจสนใจ
การทำข้อความแบบมีเวทมนต์
webthaidd (147,384 - 19 เม.ย. 51)
เทคนิคการทำภาพ Sketch
Mr.GuruZ (81,892 - 22 ก.ย. 50)
การใช้คำสั่ง แบบ if...else
Mr.POP (83,308 - 26 พ.ย. 50)
การทำโฆษณาแบบพับเก็บได้
Mr.GuruZ (101,144 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้ javascript เพื่อเช็คค่าว่าง
Tung (45,887 - 22 พ.ย. 50)
การทำ Flash Popup menu V.2
Black-Hawk (100,968 - 23 ม.ค. 51)
การทำตัวอักษร�3D ด้วย Photoshop
Black-Hawk (95,025 - 05 ก.พ. 51)
การเขียน โปรแกรมสร้าง Link List ด้วยภาษา C
langjuko (55,232 - 19 ก.ย. 51)