การแทรกแถวหรือคอลัมน์ลงในตาราง จัดทำโดย : nut พิมพ์


การแทรกแถวหรือคอลัมน์ลงในตาราง

1. ให้คลิกเมาส์ตรงพื้นที่วางในตารางจะปรากฏแถบเครื่องมือ Tables and Borders ตามรูปด้านล่าง

2. คลิกเลือกคำสั่งที่เราต้องตรงคำสั่ง Table เราสามารถแทรกแถวและคอลัมน์ได้จากแถบเครื่องมือ Tables and Borders โดยมีคุณสมบัติดังนี้

     - Insert Columns to the Right หมายถึง การเพิ่มคอลัมน์ไปทางขวา

     - Insert Columns to the Left หมายถึง การเพิ่มคอลัมน์ไปทางซ้าย

     - Insert Rows Above หมายถึง การเพิ่มแถวก่อนหน้า

     - Insert Rows Below หมายถึง การเพิ่มแถวต่อท้ายแถว

คุณอาจสนใจ
เทคนิค การห้ามคลิกขวาโดยใช้ Java Script
เฟริสท์ (26,636 - 25 ม.ค. 51)
การทำ Poll ตอนที่ 1 (สร้างฐานข้อมูล)
Mr.GuruZ (40,703 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างแบบทดสอบเข้ารหัส MD5
Mr.GuruZ (35,610 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้าง Link E-mail
Mr.GuruZ (43,460 - 04 มิ.ย. 49)
มุมมองแบบต่าง ๆ ใน Word 2000
อ้อม (20,354 - 13 ม.ค. 50)
เทคนิคการแสดงค่า IP Address
Mr.GuruZ (35,269 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้ Function mktime()
Mr.GuruZ (39,768 - 03 มิ.ย. 49)
พิมพ์สูตรคณิตศาสตร์ด้วย Namo
Mr.GuruZ (23,816 - 26 พ.ย. 50)