การแทรกแถวหรือคอลัมน์ลงในตาราง จัดทำโดย : nut พิมพ์


การแทรกแถวหรือคอลัมน์ลงในตาราง

1. ให้คลิกเมาส์ตรงพื้นที่วางในตารางจะปรากฏแถบเครื่องมือ Tables and Borders ตามรูปด้านล่าง

2. คลิกเลือกคำสั่งที่เราต้องตรงคำสั่ง Table เราสามารถแทรกแถวและคอลัมน์ได้จากแถบเครื่องมือ Tables and Borders โดยมีคุณสมบัติดังนี้

     - Insert Columns to the Right หมายถึง การเพิ่มคอลัมน์ไปทางขวา

     - Insert Columns to the Left หมายถึง การเพิ่มคอลัมน์ไปทางซ้าย

     - Insert Rows Above หมายถึง การเพิ่มแถวก่อนหน้า

     - Insert Rows Below หมายถึง การเพิ่มแถวต่อท้ายแถว

คุณอาจสนใจ
เปลี่ยนรูปร่างของ Cursor
สายลม (47,323 - 29 มี.ค. 51)
วิธีกำจัดไวรัส Mytob ออกจากคอมพิวเตอร์
เว็บไทยดีดี (17,215 - 03 พ.ค. 51)
การใช้คำสั่ง DCount สำหรับหาจำนวน
นายจืด (24,025 - 03 พ.ค. 51)
การใช้คำสั่ง IIF ใน Access โดยแสดงในรูปแบบของฟอร์ม
นายจืด (27,591 - 29 มี.ค. 51)
การตั้งค่าฟอนต์ให้เป็นค่าเริ่มต้น
อ้อม (28,263 - 13 ม.ค. 50)
ทำความรู้จักกับ Template
Mr.GuruZ (55,178 - 04 มิ.ย. 49)
การเปลี่ยนสีวัตถุ
Mr.GuruZ (51,111 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้ภาพเป็น Background รวมกับแบบฟอร์มสำเร็จรูป
หมูขุน (30,744 - 04 ก.พ. 50)