ลูกเล่นการนำเสนองาน จัดทำโดย : หมุขุน พิมพ์
 Un title page

ลูกเล่นการนำเสนองาน

ถ้าต้องการใส่ลูกเล่นให้กับการใส่ตัวหนังสือขณะที่ำกำลังนำเสนออยู่สามารถแยกได้ว่าจะให้เหมือนกันทั้งหน้าหรือจะแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ

ถ้าต้องการให้เหมือนกันทั้งหน้าให้คลิกทั้ง 3 BOX (กล่องข้อความ) แต่ถ้าต้องการให้มีลูกเล่นใน 1 หน้าไม่ซ้ำกันเลยก็ให้คลิกแค่ 1 BOX

คลิกเมนู Slide Show>Present Animation แล้วเลือกแบบตามต้องการ

เมื่อเวลาจะนำเสนองานจะมีแต่หน้ากระดาษเปล่า ๆ ไม่มีตัวหนังสือ เมื่อคลิกเมาท์จะเริ่มมีตัวหนังสือวิ่งมา
ตามลูกเล่นที่เลือกไว้

คลิกต่อไปจะมีข้อความชุดต่อไป

และเปลี่ยนหน้าเมื่อข้อความครบ

คุณอาจสนใจ
วิธีรักษาความปลอดภัยให้ระบบ wireless ของคุณ
เว็บไทยดีดี (15,972 - 29 ก.ย. 50)
การสร้างแบบทดสอบเข้ารหัส MD5
Mr.GuruZ (35,610 - 03 มิ.ย. 49)
ตัวอย่างก่อนพิมพ์
Mr.nook (16,573 - 08 ม.ค. 51)
เปลี่ยนมุมมองแถบเมนู Object
Mr.GuruZ (39,243 - 04 มิ.ย. 49)
การทำอักษรแบบ Smooth Text แบบง่าย
ดินสอ (93,480 - 04 มิ.ย. 49)
เขียนโปรแกรมด้วย Visual C++ 6.0
จักรกฤษณ์ แสงแก้ว (64,625 - 26 พ.ย. 50)
พิมพ์ลายน้ำแบบข้อความลงบนเอกสาร
Mr.K (32,791 - 13 ม.ค. 50)
การใส่ตัวเลขหรือข้อความจำนวนมาก
หมูขุน (43,536 - 09 มิ.ย. 51)