ลูกเล่นการนำเสนองาน จัดทำโดย : หมุขุน พิมพ์
 Un title page

ลูกเล่นการนำเสนองาน

ถ้าต้องการใส่ลูกเล่นให้กับการใส่ตัวหนังสือขณะที่ำกำลังนำเสนออยู่สามารถแยกได้ว่าจะให้เหมือนกันทั้งหน้าหรือจะแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ

ถ้าต้องการให้เหมือนกันทั้งหน้าให้คลิกทั้ง 3 BOX (กล่องข้อความ) แต่ถ้าต้องการให้มีลูกเล่นใน 1 หน้าไม่ซ้ำกันเลยก็ให้คลิกแค่ 1 BOX

คลิกเมนู Slide Show>Present Animation แล้วเลือกแบบตามต้องการ

เมื่อเวลาจะนำเสนองานจะมีแต่หน้ากระดาษเปล่า ๆ ไม่มีตัวหนังสือ เมื่อคลิกเมาท์จะเริ่มมีตัวหนังสือวิ่งมา
ตามลูกเล่นที่เลือกไว้

คลิกต่อไปจะมีข้อความชุดต่อไป

และเปลี่ยนหน้าเมื่อข้อความครบ

คุณอาจสนใจ
การแสดงแมปเอกสาร(Document Map)
นายนุก (22,938 - 22 มี.ค. 51)
เร่งความเร็วเน็ตให้ XP Pro
เว็บไทยดีดี (14,043 - 29 ก.ย. 50)
การ remove ข้อความซ้ำออกจาก list แบบง่ายๆ
awi (40,337 - 02 ก.ค. 49)
รีสตาร์ต XP จาก Task Manager
สายลม (15,995 - 19 เม.ย. 51)
เปลี่ยน Theme เว็บไซต์ง่ายสไตล์ Namo
Mr.GuruZ (31,527 - 08 มี.ค. 51)
เทคนิคการเปลี่ยนภาพขาวดำให้เป็นภาพสี
Mr.GuruZ (70,904 - 04 มิ.ย. 49)
การลบ Record
อ้อม (19,881 - 07 เม.ย. 50)
การจัดแสงโดยใช้ Key Light, Fill Light และ Back Light
เว็บไทยดีดี (31,443 - 02 เม.ย. 51)