ลูกเล่นการนำเสนองาน จัดทำโดย : หมุขุน พิมพ์
 Un title page

ลูกเล่นการนำเสนองาน

ถ้าต้องการใส่ลูกเล่นให้กับการใส่ตัวหนังสือขณะที่ำกำลังนำเสนออยู่สามารถแยกได้ว่าจะให้เหมือนกันทั้งหน้าหรือจะแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ

ถ้าต้องการให้เหมือนกันทั้งหน้าให้คลิกทั้ง 3 BOX (กล่องข้อความ) แต่ถ้าต้องการให้มีลูกเล่นใน 1 หน้าไม่ซ้ำกันเลยก็ให้คลิกแค่ 1 BOX

คลิกเมนู Slide Show>Present Animation แล้วเลือกแบบตามต้องการ

เมื่อเวลาจะนำเสนองานจะมีแต่หน้ากระดาษเปล่า ๆ ไม่มีตัวหนังสือ เมื่อคลิกเมาท์จะเริ่มมีตัวหนังสือวิ่งมา
ตามลูกเล่นที่เลือกไว้

คลิกต่อไปจะมีข้อความชุดต่อไป

และเปลี่ยนหน้าเมื่อข้อความครบ

คุณอาจสนใจ
การทำตัวอักษรเคลื่อนที่โดย tag marquee
เฟริสท์ (80,334 - 27 พ.ย. 50)
การคัดลอกชีททั้งหน้้า
หมูขุน (39,036 - 14 มิ.ย. 51)
การกำหนดรูปแบบตัวอักษร HTML
สายลม (46,583 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้างโลโก้โดยใช้เส้น Path(ตอนที่ 1)
เว็บไทยดีดี (54,508 - 20 ต.ค. 50)
การใช้งานคำสั่ง Continue
Mr.GuruZ (24,958 - 03 มิ.ย. 49)
การเปลี่ยนสีตัวอักษรใน PHP
Mr.GuruZ (58,608 - 03 มิ.ย. 49)
การเลือกพื้นงานนำเสนอ
หมูขุน (24,403 - 04 ก.พ. 50)
การ copy ข้อความใน textarea
nut (25,573 - 07 มี.ค. 51)