ลูกเล่นการนำเสนองาน จัดทำโดย : หมุขุน พิมพ์
 Un title page

ลูกเล่นการนำเสนองาน

ถ้าต้องการใส่ลูกเล่นให้กับการใส่ตัวหนังสือขณะที่ำกำลังนำเสนออยู่สามารถแยกได้ว่าจะให้เหมือนกันทั้งหน้าหรือจะแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ

ถ้าต้องการให้เหมือนกันทั้งหน้าให้คลิกทั้ง 3 BOX (กล่องข้อความ) แต่ถ้าต้องการให้มีลูกเล่นใน 1 หน้าไม่ซ้ำกันเลยก็ให้คลิกแค่ 1 BOX

คลิกเมนู Slide Show>Present Animation แล้วเลือกแบบตามต้องการ

เมื่อเวลาจะนำเสนองานจะมีแต่หน้ากระดาษเปล่า ๆ ไม่มีตัวหนังสือ เมื่อคลิกเมาท์จะเริ่มมีตัวหนังสือวิ่งมา
ตามลูกเล่นที่เลือกไว้

คลิกต่อไปจะมีข้อความชุดต่อไป

และเปลี่ยนหน้าเมื่อข้อความครบ

คุณอาจสนใจ
หน้าต่างเชื่อมต่อเน็ตโผล่ขึ้นมาเองแก้ไงนะ XP
เว็บไทยดีดี (15,242 - 26 ม.ค. 51)
ฟังก์ชั่นคืออะไร
สายลม (35,933 - 15 มี.ค. 51)
การแทรกเลขหน้าอย่างรวดเร็ว
สายลม (23,007 - 13 ม.ค. 50)
การทำแว่นขยายด้วย Photoshop
Black-Hawk (91,901 - 23 ม.ค. 51)
การเลือกคำ หรือข้อความ
นายนุก (16,844 - 22 ก.พ. 51)
การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ
หมูขุน (48,783 - 17 มิ.ย. 51)
อยากให้เมาส์หน้าจอได้เร็ว ๆ ต้องทำอย่างไร XP
เว็บไทยดีดี (15,160 - 27 ต.ค. 50)
การแทรกภาพจาก Assets
Mr.GuruZ (33,810 - 04 มิ.ย. 49)