เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด์ จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด์

เมื่อทำงานที่จะนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลือกเมนู Slide Show>Slide Transition

1 เลือกแบบการเปลี่ยนแผ่นสไลด์
2 เลือกว่าจะใช้เมาท์คลิกเพื่อเปลี่ยนแผ่นสไสด์หรือว่าจะจับเวลาแล้วเปลี่ยนเอง
3 เลือกเสียงถ้าต้องการใส่เสียงเวลาที่สไสด์เปลี่ยนแผ่น
เสร็จแล้วคลิกที่ Apply หรือ Apply to All

ทดลองเปลี่ยนแผ่นสไลด์ดูถ้าไม่ถูกใจก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้

 

 

คุณอาจสนใจ
เลือกดูข้อความที่อยู่คนละหน้าได้พร้อมกัน
นายนุก (19,957 - 07 มี.ค. 51)
ห้ามให้ใครมาเปลี่ยนการตั้งค่า Appearance ด้วยการซ่อนหน้า Appearance
เว็บไทยดีดี (15,813 - 19 ม.ค. 51)
การจัดแสงโดยใช้ Key Light, Fill Light และ Back Light
เว็บไทยดีดี (31,336 - 02 เม.ย. 51)
สร้างกลีบดอกไม้ให้ซ้อนกัน
langjuko (50,821 - 20 ต.ค. 51)
การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ Form
Mr.GuruZ (116,364 - 03 มิ.ย. 49)
กำหนดขนาดพื้นฐานของตัวอักษร
สายลม (40,642 - 25 ก.พ. 50)
เขียน PHP บน Dreamweaver MX
Mr.GuruZ (38,550 - 04 มิ.ย. 49)
การค้นหา และแทนที่คำในเอกสาร Web Page
Mr.GuruZ (38,630 - 05 ก.ย. 49)