เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด์ จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด์

เมื่อทำงานที่จะนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลือกเมนู Slide Show>Slide Transition

1 เลือกแบบการเปลี่ยนแผ่นสไลด์
2 เลือกว่าจะใช้เมาท์คลิกเพื่อเปลี่ยนแผ่นสไสด์หรือว่าจะจับเวลาแล้วเปลี่ยนเอง
3 เลือกเสียงถ้าต้องการใส่เสียงเวลาที่สไสด์เปลี่ยนแผ่น
เสร็จแล้วคลิกที่ Apply หรือ Apply to All

ทดลองเปลี่ยนแผ่นสไลด์ดูถ้าไม่ถูกใจก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้

 

 

คุณอาจสนใจ
เครื่องหมายตัวดำเนินการ และสัญลักษณะที่ใช้ในการคำนวณ
นายนุก (51,876 - 04 มี.ค. 51)
เทคนิคในการสร้าง wallpaper รูปดาว
สฟืเน (56,116 - 22 ต.ค. 51)
การนับจำนวนวันในรอบปี
Mr.GuruZ (26,546 - 03 มิ.ย. 49)
เครื่องมือใช้งานหลักบนแถบเครื่องมือ
เว็บไทยดีดี (23,538 - 02 เม.ย. 51)
การกำหนดขนาดตัวอักษรโดยใช้ Css Style
Mr.GuruZ (23,484 - 26 พ.ย. 50)
สร้างข้อความแบบ wave
langjuko (44,850 - 02 ก.ย. 51)
การสร้าง Site Dreamweaver ให้ใช้กับฐานข้อมูล Mysql ได้
Mr.GuruZ (101,989 - 01 ก.พ. 50)
อธิบายคำสั่งของ Selection
first (20,488 - 02 เม.ย. 51)