การใส่ Movies จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใส่ Movies

คลิกที่เมนู Insert>Movies and Sounds>Movies from File

เลือก Movies จากที่ ๆ เก็บไว้แล้วคลิก OK

สามารถปรับขนาดให้เล็กใหญ่ได้ตามต้องการ

เมื่อต้องการจะเล่น Movies เวลาที่เสนองานอยู่ให้คลิกที่บริเวณที่เป็นพื้นที่ของ Movies

 

คุณอาจสนใจ
การสร้าง Webboard ด้วย Dreamweaver 8 (ตอนที่ 2)
first (81,987 - 12 ม.ค. 51)
แนะนำการใช้งาน Filter -> Texture
first (81,520 - 28 ม.ค. 51)
การสร้างตารางใน Ms Powerpoint
nut (24,474 - 17 มี.ค. 51)
เทคนิคการสร้าง Flash แสดงวันที่
Charoen (70,411 - 27 พ.ย. 50)
เหตุใด Flash drive ถึงมีความสำคัญ
เว็บไทยดีดี (18,274 - 18 ส.ค. 50)
การเขียน Script เพื่อแบ่งหน้า
~๐จอมขมังโค้ด๐~ (127,796 - 03 มิ.ย. 49)
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 1)
สหรัถ แซ่ตั้ง (44,728 - 08 ก.ย. 50)
ลูกไฟพระอาทิตย์ (The sun)
อ.เล็ก (70,518 - 04 มิ.ย. 49)