การใส่ Movies จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใส่ Movies

คลิกที่เมนู Insert>Movies and Sounds>Movies from File

เลือก Movies จากที่ ๆ เก็บไว้แล้วคลิก OK

สามารถปรับขนาดให้เล็กใหญ่ได้ตามต้องการ

เมื่อต้องการจะเล่น Movies เวลาที่เสนองานอยู่ให้คลิกที่บริเวณที่เป็นพื้นที่ของ Movies

 

คุณอาจสนใจ
การนำภาพมาใช้กับรูปทรง 3 มิติที่สร้างจากการทำ 3D Transform
Lee (84,680 - 25 ธ.ค. 49)
การสร้าง Barcode
langjuko (172,354 - 08 ต.ค. 51)
การแสดงค่าของ Array
Mr.GuruZ (31,560 - 03 มิ.ย. 49)
ล้างฮาร์ดดิสก์ให้สะอาดก่อนให้ผู้อื่น
เว็บไทยดีดี (13,980 - 28 ก.ค. 50)
เทคนิคการสร้างงานเว็บกับ Adobe ImageReady CS (ตอนที่ 1)
สหรัถ แซ่ตั้ง (48,228 - 06 ต.ค. 50)
การแต่งภาพ ClipArt
หมูขุน (14,993 - 04 ก.พ. 50)
การใช้งานคำสั่ง switch
Mr.GuruZ (27,790 - 03 มิ.ย. 49)
สร้างข้อความ blink blink
langjuko (128,117 - 28 ต.ค. 51)