การใส่เสียงเพลงจาก CD เพลง จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใส่เสียงเพลงจาก CD เพลง

เริ่มจากการใส่แผ่น CD เพลงที่เป็น Audio เท่านั้น MP3 หรืออื่น ๆ ไม่ได้

คลิกที่เมนู Insert>Movies and Sounds>Play CD Audio Track

เลือก Track ที่จะใช้แล้วคลิก OK

จะมี Icon เป็นรูปแผ่น CD ปรากฏขึ้นที่หน้างาน (ที่วงไว้)

เมื่อเวลานำเสนอคลิกเมาท์ที่ Icon จะมีเสียงเพลงที่เราเลือกไว้

การใส่เสียงเพลงจาก CD นี้จะต้องใส่แผ่น CD ไว้ตลอดเวลาที่นำเสนองานจะไม่สามารถเก็บเสียงเพลงไว้ในตัวงานได้

 

คุณอาจสนใจ
การทำ Link ให้ Checkbox ไม่เลือกและเลือกทั้งหมด
เว็บไทยดีดี (25,225 - 21 ม.ค. 51)
การเริ่มต้นใช้งาน Java Script
nut (37,333 - 01 ก.พ. 50)
การลบข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (58,274 - 03 มิ.ย. 49)
การใส่สีให้กับตัวอักษร HTML
สายลม (125,855 - 04 มิ.ย. 49)
การกำหนดเงือนไขในการค้นหาข้อมูล
อ้อม (29,084 - 30 เม.ย. 50)
วิธีการเปลี่ยนแป้นพิมพ์ตัวเลขอาราบิกให้เป็นเลขไทย XP
เว็บไทยดีดี (18,379 - 08 ก.ย. 50)
วิธีการทำ analog clock
Charoen (81,708 - 21 พ.ย. 50)
การคำนวณผลรวมอัตโนมัติ (SUM)
หมูขุน (69,659 - 09 มิ.ย. 51)