การใส่เสียงเพลงจาก CD เพลง จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใส่เสียงเพลงจาก CD เพลง

เริ่มจากการใส่แผ่น CD เพลงที่เป็น Audio เท่านั้น MP3 หรืออื่น ๆ ไม่ได้

คลิกที่เมนู Insert>Movies and Sounds>Play CD Audio Track

เลือก Track ที่จะใช้แล้วคลิก OK

จะมี Icon เป็นรูปแผ่น CD ปรากฏขึ้นที่หน้างาน (ที่วงไว้)

เมื่อเวลานำเสนอคลิกเมาท์ที่ Icon จะมีเสียงเพลงที่เราเลือกไว้

การใส่เสียงเพลงจาก CD นี้จะต้องใส่แผ่น CD ไว้ตลอดเวลาที่นำเสนองานจะไม่สามารถเก็บเสียงเพลงไว้ในตัวงานได้

 

คุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่ง IIF ใน Access โดยแสดงในรูปแบบของฟอร์ม
นายจืด (26,587 - 29 มี.ค. 51)
การหาค่าสูงสุด (MAX) จากฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (51,256 - 02 ต.ค. 49)
เทคนิค การห้ามคลิกขวาโดยใช้ Java Script
เฟริสท์ (26,682 - 25 ม.ค. 51)
การกำหนดวัตถุหมุนรอบตัวเอง
Webmaster (79,415 - 04 มิ.ย. 49)
การนำ Template ไปใช้กับโปรแกรมทำเว็บ
Mr.GuruZ (97,672 - 22 ก.ย. 50)
Flash MX ตอน แสดงวิดีโอใน Flash MX 2004
เชฏฐพงษ์ วิสูจน์สวัสดิ์ (29,548 - 15 ก.ย. 50)
การสร้าง weboard ตอน 3 (ตั้งกระทู้)
Mr.GuruZ (78,114 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้เส้นที่เป็นจุดเชื่อมต่อ
หมูขุน (19,135 - 04 ก.พ. 50)