การเก็บ Template ที่ออกแบบไว้ใช้งาน จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การเก็บ Template ที่ออกแบบไว้ใช้งาน

เลือก Template (ตามวิธีที่กล่าวมาแล้ว) ที่ใกล้เคียงกับมาเพื่อแก้ไขให้เป็น Template ที่ต้องการ

เมื่อได้ Template ที่ต้องการมาแล้ว

คลิกที่ File>Save As

ใส่ชื่อที่จะตั้งให้กับ Template ที่ File name เลือก Presentation Template ที่ Save as type

เลือก Presentation Desings

คลิก Save

จะเห็นได้ว่าจะมี Template ใหม่ที่เป็นชื่อที่เราตั้งไว้ (mam)

 

คุณอาจสนใจ
เทคนิคการทำ Search Google
Mr.GuruZ (45,729 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างกรอบแบบโพลารอยด์
webthaidd (204,940 - 12 พ.ค. 51)
เทคนิคการทำภาพ Sketch
Mr.GuruZ (81,852 - 22 ก.ย. 50)
การสร้างปฏิทิน Online
first (90,445 - 23 ธ.ค. 50)
การทำปุ่มควบคุมการเล่น movie ของ flash
Charoen (69,439 - 21 พ.ย. 50)
การตั้งค่าหน้ากระดาษ
นายนุก (28,267 - 07 ก.พ. 51)
การทำอักษร 3 มิติ
Lek (46,694 - 27 มิ.ย. 49)
ชื่อไฟล์ต่างๆเป็นตัวหนังสือสีน้ำเงิน
เว็บไทยดีดี (21,072 - 22 ก.ย. 50)