การเก็บ Template ที่ออกแบบไว้ใช้งาน จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การเก็บ Template ที่ออกแบบไว้ใช้งาน

เลือก Template (ตามวิธีที่กล่าวมาแล้ว) ที่ใกล้เคียงกับมาเพื่อแก้ไขให้เป็น Template ที่ต้องการ

เมื่อได้ Template ที่ต้องการมาแล้ว

คลิกที่ File>Save As

ใส่ชื่อที่จะตั้งให้กับ Template ที่ File name เลือก Presentation Template ที่ Save as type

เลือก Presentation Desings

คลิก Save

จะเห็นได้ว่าจะมี Template ใหม่ที่เป็นชื่อที่เราตั้งไว้ (mam)

 

คุณอาจสนใจ
รูป Icon ของ Recycle Bin หรือ Icon อื่นๆ เปลี่ยนไป
เว็บไทยดีดี (16,264 - 28 ก.ค. 50)
เปิดฐานข้อมูลโหมด DesignView ใน MX
dooidea team (52,714 - 21 มี.ค. 51)
เทคนิคการสร้าง Frame ใน Deam MX
Mr.GuruZ (54,554 - 04 มิ.ย. 49)
รู้จักกับ USB 2.0
เว็บไทยดีดี (13,719 - 28 ก.ค. 50)
การดึงข้อมูลจากดาต้าเบสมาโชว์แบบคอลั่มและแถว
Zerohate (90,537 - 22 ก.ย. 50)
การตั้งค่าหน้ากระดาษ
นายนุก (32,054 - 07 ก.พ. 51)
Head
เว็บไทยดีดี (25,648 - 02 เม.ย. 51)
วิธีการต่ออายุโปรแกรมแบบ Trail ให้ไม่มีวันหมด
เว็บไทยดีดี (17,349 - 03 พ.ย. 50)