การเก็บ Template ที่ออกแบบไว้ใช้งาน จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การเก็บ Template ที่ออกแบบไว้ใช้งาน

เลือก Template (ตามวิธีที่กล่าวมาแล้ว) ที่ใกล้เคียงกับมาเพื่อแก้ไขให้เป็น Template ที่ต้องการ

เมื่อได้ Template ที่ต้องการมาแล้ว

คลิกที่ File>Save As

ใส่ชื่อที่จะตั้งให้กับ Template ที่ File name เลือก Presentation Template ที่ Save as type

เลือก Presentation Desings

คลิก Save

จะเห็นได้ว่าจะมี Template ใหม่ที่เป็นชื่อที่เราตั้งไว้ (mam)

 

คุณอาจสนใจ
การใส่ลักษณะพิเศษให้กับตัวอักษร
นายนุก (30,090 - 19 เม.ย. 51)
วิธีป้องกันวิธีการดูแลรักษา Printer Inkjet
สายลม (19,713 - 19 เม.ย. 51)
การตั้งค่าฟอนต์ให้เป็นค่าเริ่มต้น
อ้อม (27,683 - 13 ม.ค. 50)
การส่งผ่าน Arguments
Mr.POP (36,939 - 05 พ.ย. 49)
เชื่อมต่อ Flash MX กับเท็กซ์ไฟล์ และ XML (ตอนที่ 1)
Ching Ching (27,658 - 29 ก.ย. 50)
การ Convert ระหว่าง char* กับ int ใน C
langjuko (51,809 - 19 ก.ย. 51)
เขียน PHP บน Dreamweaver MX
Mr.GuruZ (38,523 - 04 มิ.ย. 49)
การทำ Expaning_text
Black-Hawk (123,828 - 22 ก.พ. 51)