การเก็บ Template ที่ออกแบบไว้ใช้งาน จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การเก็บ Template ที่ออกแบบไว้ใช้งาน

เลือก Template (ตามวิธีที่กล่าวมาแล้ว) ที่ใกล้เคียงกับมาเพื่อแก้ไขให้เป็น Template ที่ต้องการ

เมื่อได้ Template ที่ต้องการมาแล้ว

คลิกที่ File>Save As

ใส่ชื่อที่จะตั้งให้กับ Template ที่ File name เลือก Presentation Template ที่ Save as type

เลือก Presentation Desings

คลิก Save

จะเห็นได้ว่าจะมี Template ใหม่ที่เป็นชื่อที่เราตั้งไว้ (mam)

 

คุณอาจสนใจ
99 ไอเดียในการใช้ Flash Drive
เว็บไทยดีดี (18,657 - 25 ส.ค. 50)
เทคนิคการสร้าง MessageBox ใน Visual C++ แบบกําหนด format
langjuko (23,051 - 16 ก.ย. 51)
การใช้ภาพเป็น Background รวมกับแบบฟอร์มสำเร็จรูป
หมูขุน (29,995 - 04 ก.พ. 50)
เทคนิคการทำภาพ Sketch
Mr.GuruZ (82,065 - 22 ก.ย. 50)
การใช้คำสั่ง แบบ if...else
Mr.POP (50,463 - 05 พ.ย. 49)
การทำคลื่นน้ำ ด้วย photoshop
Black-Hawk (87,056 - 18 ม.ค. 51)
วิธีแก้ไข Virus Handy Drive (Flashy.exe)
เว็บไทยดีดี (31,029 - 25 ส.ค. 50)
การสร้างตัวแปล Array
Mr.GuruZ (61,206 - 03 มิ.ย. 49)