การเก็บ Template ที่ออกแบบไว้ใช้งาน จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การเก็บ Template ที่ออกแบบไว้ใช้งาน

เลือก Template (ตามวิธีที่กล่าวมาแล้ว) ที่ใกล้เคียงกับมาเพื่อแก้ไขให้เป็น Template ที่ต้องการ

เมื่อได้ Template ที่ต้องการมาแล้ว

คลิกที่ File>Save As

ใส่ชื่อที่จะตั้งให้กับ Template ที่ File name เลือก Presentation Template ที่ Save as type

เลือก Presentation Desings

คลิก Save

จะเห็นได้ว่าจะมี Template ใหม่ที่เป็นชื่อที่เราตั้งไว้ (mam)

 

คุณอาจสนใจ
การใช้ Callouts
หมูขุน (15,876 - 04 ก.พ. 50)
การตั้งค่าให้ Word แสดงเอกสารเก่ามากกว่า 4 ไฟล์
นายนุก (23,441 - 12 ก.พ. 51)
เรื่องของไฟล์ EPS และ TIF
เว็บไทยดีดี (49,059 - 20 ต.ค. 50)
การทำ Poll ตอนที่ 5 (การสร้างหน้า Vote และหน้าแสดงผล)
Mr.GuruZ (49,433 - 03 มิ.ย. 49)
แบ่งข้อความหัวเรื่องโดยใช้คำสั่ง Hn
สายลม (37,729 - 09 ม.ค. 50)
การใช้ Excel ในการคำนวณ
nut (81,087 - 02 ก.ค. 49)
การใช้งาน Renden แบบ Mental Ray
first (21,131 - 03 พ.ค. 51)
สร้างพื้นหลังสวยๆสไตล์นักธุรกิจ โดย Illustartor
langjuko (134,354 - 19 ก.ย. 51)