การใส่ Header และ Footer จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใส่ Header และ Footer

เข้าที่เมนู View>Header and Footer

ต้องการใส่วันที่ให้คลิกที่ Date and time สามารถเลือกได้ว่าจะใส่วันที่เองหรือจะกำหนดให้
ถ้าต้องการใส่เลขหน้าให้คลิกที่ Slide number
และใส่ข้อความที่ต้องการที่ Footer (เช่น เบอร์โทรฯ E-mail ชื่อบริษัท)
เมื่อใส่เสร็จเีรียบร้อยแล้วก็คลิก Apply หรือ Apply to All

ผลที่ได้คือ วันที่ ชื่อ หน้า ตามลำดับ

คุณอาจสนใจ
การเลือกซื้อ Flashdrive
เว็บไทยดีดี (29,803 - 24 เม.ย. 51)
เทคนิคการทำอักษรเงาตกทอด
ล่องลอย (44,055 - 01 ส.ค. 49)
เปลี่ยน Theme เว็บไซต์ง่ายสไตล์ Namo
Mr.GuruZ (31,403 - 08 มี.ค. 51)
วิธีคัดลอกหน้าจอเว็บเพจ
เว็บไทยดีดี (20,023 - 03 พ.ย. 50)
สร้าง cell ให้เสมือนปุ่มบน MS Excel
langjuko (40,864 - 29 ต.ค. 51)
การจัดรูปในเอกสาร
หมูขุน (21,448 - 20 มี.ค. 50)
พิมพ์สูตรคณิตศาสตร์ด้วย Namo
Mr.GuruZ (23,816 - 26 พ.ย. 50)
สร้าง effect แบบ window vista
langjuko (212,923 - 30 ต.ค. 51)