การใส่ Header และ Footer จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใส่ Header และ Footer

เข้าที่เมนู View>Header and Footer

ต้องการใส่วันที่ให้คลิกที่ Date and time สามารถเลือกได้ว่าจะใส่วันที่เองหรือจะกำหนดให้
ถ้าต้องการใส่เลขหน้าให้คลิกที่ Slide number
และใส่ข้อความที่ต้องการที่ Footer (เช่น เบอร์โทรฯ E-mail ชื่อบริษัท)
เมื่อใส่เสร็จเีรียบร้อยแล้วก็คลิก Apply หรือ Apply to All

ผลที่ได้คือ วันที่ ชื่อ หน้า ตามลำดับ

คุณอาจสนใจ
เทคนิคการสร้าง MessageBox ใน Visual C++ แบบกําหนด format
langjuko (22,974 - 16 ก.ย. 51)
เทคนิคการลบพื้นหลัง
Mr.GuruZ (149,703 - 04 มิ.ย. 49)
นามบัตรส่วนตัว ฟรีสไตล์ไม่เหมือนใคร
ธนิศา ไชยภูริพัฒน (79,317 - 19 ม.ค. 51)
เทคนิคการใส่จุลภาค คั่นตัวเลข
Mr.GuruZ (27,682 - 03 มิ.ย. 49)
สร้างข้อความเนยแข็ง
langjuko (142,003 - 28 ต.ค. 51)
เทคนิคการทำ drag & drop
Charoen (72,314 - 22 ม.ค. 51)
เริ่มการใช้งาน PowerPoint
หมูขุน (16,845 - 04 ก.พ. 50)
การเลือกข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งาน
Mr.N (22,705 - 30 เม.ย. 50)