การใส่ Header และ Footer จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใส่ Header และ Footer

เข้าที่เมนู View>Header and Footer

ต้องการใส่วันที่ให้คลิกที่ Date and time สามารถเลือกได้ว่าจะใส่วันที่เองหรือจะกำหนดให้
ถ้าต้องการใส่เลขหน้าให้คลิกที่ Slide number
และใส่ข้อความที่ต้องการที่ Footer (เช่น เบอร์โทรฯ E-mail ชื่อบริษัท)
เมื่อใส่เสร็จเีรียบร้อยแล้วก็คลิก Apply หรือ Apply to All

ผลที่ได้คือ วันที่ ชื่อ หน้า ตามลำดับ

คุณอาจสนใจ
SmarThumb ซอฟต์แวร์สำหรับ Flash Drive USB ตัวแรกของโลก
เว็บไทยดีดี (17,855 - 18 ส.ค. 50)
การสร้างไฟล์เอกสารข้อมูล Word 2000
อ้อม (22,031 - 13 ม.ค. 50)
การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน
หมูขุน (51,367 - 17 มิ.ย. 51)
ฟังก์ชั่นคืออะไร
สายลม (35,834 - 15 มี.ค. 51)
เจาะลึกการใช้ Symbolism Tool และ Data Driven Graphic กับงานพิมพ์ และงานเว็บ (เริ่มต้น)
ธนิศา ไชยภูริพัฒน์ (36,144 - 19 ม.ค. 51)
การใช้ปุ่มสำเร็จรูป
Mr.Mean (47,985 - 04 มิ.ย. 49)
แนะนำการใช้งาน Filter -> Texture
first (81,520 - 28 ม.ค. 51)
การใช้คำสั่ง IIF กับคิวรี
นายจืด (24,318 - 29 มี.ค. 51)