การใช้รูปภาพเป็น Background จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใช้รูปภาพเป็น Background

เลือกแบบงานที่จะใช้นำเสนอแล้วคลิก OK

คลิกเมาท์ขวาแล้วจะมีเมนูให้คลิกที่ Background

คลิกตามรูปแล้วคลิกที่ Fill Effects

เลือกที่ Picture>Select Picture

เลือกรูปจากที่ ๆ เก็บรูปภาพไว้ (ในตัวอย่างจะเลือกรูปภาพที่อยู่ใน My Computer>My Documents>My Pictures) แล้วคลิก OK

ได้รูปภาพที่ต้องการแล้วคลิก OK

คลิก Preview ถ้าต้องการดูก่อนเลือก Apply ถ้าต้องการเปลี่ยนหน้าแค่หน้าเดียวและเลือก Apply to all ถ้าต้องการเปลี่ยนทั้งหมด

จะได้พื้นหลังที่เป็นรูปภาพที่เลือกไว้ตามต้องการ

คุณอาจสนใจ
การทำปุ่มแก้วแบบที่ 1
Mr.GuruZ (65,469 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้าง Crosstab Query Wizard
อ้อม (31,162 - 30 เม.ย. 50)
การทำตัวอักษร�3D ด้วย Photoshop
Black-Hawk (94,875 - 05 ก.พ. 51)
การใส่หัวตารางอัตโนมัต
Victor (58,429 - 13 ม.ค. 50)
การใช้แบบฟอร์ม Organization Char
หมูขุน (13,088 - 04 ก.พ. 50)
วิธีแก้ไข Virus Handy Drive (Flashy.exe)
เว็บไทยดีดี (31,029 - 25 ส.ค. 50)
รู้จักกับไฟล์ในรูปแบบ MP3, WAV, WMA และ AAC
เว็บไทยดีดี (20,640 - 01 ก.ย. 50)
การทำตัวอักษรโครเมี่ยม
Mr.GuruZ (60,656 - 22 ก.ย. 50)