การใช้รูปภาพเป็น Background จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใช้รูปภาพเป็น Background

เลือกแบบงานที่จะใช้นำเสนอแล้วคลิก OK

คลิกเมาท์ขวาแล้วจะมีเมนูให้คลิกที่ Background

คลิกตามรูปแล้วคลิกที่ Fill Effects

เลือกที่ Picture>Select Picture

เลือกรูปจากที่ ๆ เก็บรูปภาพไว้ (ในตัวอย่างจะเลือกรูปภาพที่อยู่ใน My Computer>My Documents>My Pictures) แล้วคลิก OK

ได้รูปภาพที่ต้องการแล้วคลิก OK

คลิก Preview ถ้าต้องการดูก่อนเลือก Apply ถ้าต้องการเปลี่ยนหน้าแค่หน้าเดียวและเลือก Apply to all ถ้าต้องการเปลี่ยนทั้งหมด

จะได้พื้นหลังที่เป็นรูปภาพที่เลือกไว้ตามต้องการ

คุณอาจสนใจ
การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
P'nutthapon (28,283 - 13 ม.ค. 50)
ตรวจสอบวันที่ย้อนหลัง - เดินหน้า
Mr.GuruZ (50,328 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้เส้นที่เป็นจุดเชื่อมต่อ
หมูขุน (21,686 - 04 ก.พ. 50)
การใช้คำสั่ง <br>
สายลม (85,454 - 04 มิ.ย. 49)
อธิบายคำสั่งของ Selection
first (21,594 - 02 เม.ย. 51)
การใช้ Function mktime()
Mr.GuruZ (40,363 - 03 มิ.ย. 49)
การทำตัวอักษร Blur
Mr.GuruZ (79,469 - 04 มิ.ย. 49)
การใส่สี Background, Border ให้กับตาราง
Mr.GuruZ (65,491 - 04 มิ.ย. 49)