การใช้ภาพเป็น Background รวมกับแบบฟอร์มสำเร็จรูป จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใช้ภาพเป็น Background รวมกับแบบฟอร์มสำเร็จรูป

คลิกเลือก Template แล้วคลิก OK

เลือกแบบที่ต้ัองการแล้วคลิก OK

คลิกเลือกแบบที่ต้องการใช้แล้วคลิก OK

คลิกเมาท์ขวาที่พื้นจะมีเมนูขึ้นมาคลิกที่ Background

คลิกตามรูปแล้วคลิกที่ Fill Effects

คลิกที่ Picture>Select Picture

เลือกภาพที่เก็บไว้ (ในตัวอย่างจะเลือกรูปภาพที่อยู่ใน My Computer>My Documents>My Pictures)

เมื่อเลือกได้ภาพที่ต้องการแล้วคลิก OK

คลิก Preview ถ้าต้องการดูก่อนเลือก Apply ถ้าต้องการเปลี่ยนหน้าแค่หน้าเดียวและเลือก Apply to all ถ้าต้องการเปลี่ยนทั้งหมด

จะได้ภาพ Background ที่มีแบบที่เลือกไว้ซ้อนอยู่กับรูปภาพที่เลือกไว้

 

คุณอาจสนใจ
การจัดรูปแบบ Word Art
Mr.Nook (19,667 - 28 ม.ค. 51)
สร้างดิสโก้บอลบน
langjuko (55,122 - 22 ต.ค. 51)
การหาจำนวนวันที่ห่างกัน
Zerohate (33,115 - 28 พ.ย. 50)
เปลี่ยน Theme เว็บไซต์ง่ายสไตล์ Namo
Mr.GuruZ (31,171 - 08 มี.ค. 51)
การสร้างรูปภูเขาจำลอง จาก รูป 2 มิติ
first (32,961 - 13 พ.ย. 51)
เขียน PHP บน Dreamweaver MX
Mr.GuruZ (38,338 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้าง Barcode
langjuko (171,634 - 08 ต.ค. 51)
Java Script เช็คภาษาอังกฤษเท่านั้น
Zerohate (27,950 - 23 ก.ค. 50)