การใช้ภาพเป็น Background รวมกับแบบฟอร์มสำเร็จรูป จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใช้ภาพเป็น Background รวมกับแบบฟอร์มสำเร็จรูป

คลิกเลือก Template แล้วคลิก OK

เลือกแบบที่ต้ัองการแล้วคลิก OK

คลิกเลือกแบบที่ต้องการใช้แล้วคลิก OK

คลิกเมาท์ขวาที่พื้นจะมีเมนูขึ้นมาคลิกที่ Background

คลิกตามรูปแล้วคลิกที่ Fill Effects

คลิกที่ Picture>Select Picture

เลือกภาพที่เก็บไว้ (ในตัวอย่างจะเลือกรูปภาพที่อยู่ใน My Computer>My Documents>My Pictures)

เมื่อเลือกได้ภาพที่ต้องการแล้วคลิก OK

คลิก Preview ถ้าต้องการดูก่อนเลือก Apply ถ้าต้องการเปลี่ยนหน้าแค่หน้าเดียวและเลือก Apply to all ถ้าต้องการเปลี่ยนทั้งหมด

จะได้ภาพ Background ที่มีแบบที่เลือกไว้ซ้อนอยู่กับรูปภาพที่เลือกไว้

 

คุณอาจสนใจ
การสร้าง Site Dreamweaver ให้ใช้กับฐานข้อมูล Mysql ได้
Mr.GuruZ (101,989 - 01 ก.พ. 50)
Java Script เช็คภาษาอังกฤษเท่านั้น
Zerohate (28,021 - 23 ก.ค. 50)
การวาดกราฟวิธีลัด
หมูขุน (23,793 - 04 ก.พ. 50)
ป้องกันการเขียนข้อมูลลงธัมบ์ไดรฟ์ (SP2)
เว็บไทยดีดี (26,049 - 28 ก.ค. 50)
การทำตาราง Rollover Table
Baddevil (28,219 - 26 พ.ย. 50)
การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ Form
Mr.GuruZ (114,386 - 03 มิ.ย. 49)
การป้อนข้อมูลลงใน Table
อ้อม (23,182 - 07 เม.ย. 50)
ล้วงลึกเทคโนโลยี Hyper - Threading Technology (HT Technology)
เว็บไทยดีดี (14,788 - 29 ก.ย. 50)