การใช้ภาพเป็น Background รวมกับแบบฟอร์มสำเร็จรูป จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใช้ภาพเป็น Background รวมกับแบบฟอร์มสำเร็จรูป

คลิกเลือก Template แล้วคลิก OK

เลือกแบบที่ต้ัองการแล้วคลิก OK

คลิกเลือกแบบที่ต้องการใช้แล้วคลิก OK

คลิกเมาท์ขวาที่พื้นจะมีเมนูขึ้นมาคลิกที่ Background

คลิกตามรูปแล้วคลิกที่ Fill Effects

คลิกที่ Picture>Select Picture

เลือกภาพที่เก็บไว้ (ในตัวอย่างจะเลือกรูปภาพที่อยู่ใน My Computer>My Documents>My Pictures)

เมื่อเลือกได้ภาพที่ต้องการแล้วคลิก OK

คลิก Preview ถ้าต้องการดูก่อนเลือก Apply ถ้าต้องการเปลี่ยนหน้าแค่หน้าเดียวและเลือก Apply to all ถ้าต้องการเปลี่ยนทั้งหมด

จะได้ภาพ Background ที่มีแบบที่เลือกไว้ซ้อนอยู่กับรูปภาพที่เลือกไว้

 

คุณอาจสนใจ
การสลับแป้นพิมพ์อัตโนมัติ
นายนุก (19,188 - 14 ก.พ. 51)
การเชื่อมข้อความหลายข้อความ
Mr.GuruZ (39,836 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างรูปออกมาให้เป็นรูปวงกลม
langjuko (85,605 - 28 ต.ค. 51)
เทคนิคการสร้างตารางแบบจุดไข่ปลา
Mr.GuruZ (55,043 - 04 มิ.ย. 49)
Vase
เว็บไทยดีดี (19,388 - 02 เม.ย. 51)
การแสดงข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (62,707 - 03 มิ.ย. 49)
การ์ตูน Flash อย่างง่ายตอนที่ 4 (การทำMovie Shortการ์ตูนขยับ)
Black-Hawk (194,390 - 21 ม.ค. 51)
การทำ Word Art
Mr.nook (22,256 - 28 ม.ค. 51)