การใช้ภาพเป็น Background รวมกับแบบฟอร์มสำเร็จรูป จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใช้ภาพเป็น Background รวมกับแบบฟอร์มสำเร็จรูป

คลิกเลือก Template แล้วคลิก OK

เลือกแบบที่ต้ัองการแล้วคลิก OK

คลิกเลือกแบบที่ต้องการใช้แล้วคลิก OK

คลิกเมาท์ขวาที่พื้นจะมีเมนูขึ้นมาคลิกที่ Background

คลิกตามรูปแล้วคลิกที่ Fill Effects

คลิกที่ Picture>Select Picture

เลือกภาพที่เก็บไว้ (ในตัวอย่างจะเลือกรูปภาพที่อยู่ใน My Computer>My Documents>My Pictures)

เมื่อเลือกได้ภาพที่ต้องการแล้วคลิก OK

คลิก Preview ถ้าต้องการดูก่อนเลือก Apply ถ้าต้องการเปลี่ยนหน้าแค่หน้าเดียวและเลือก Apply to all ถ้าต้องการเปลี่ยนทั้งหมด

จะได้ภาพ Background ที่มีแบบที่เลือกไว้ซ้อนอยู่กับรูปภาพที่เลือกไว้

 

คุณอาจสนใจ
การส่งค่า Radio Button ไปยัง PHP
Mr.GuruZ (64,721 - 03 มิ.ย. 49)
เทคนิคการเก็บโค้ด PHP ไว้ใน Dream MX
Mr.GuruZ (33,922 - 04 มิ.ย. 49)
สร้างพื้นหลังสวยๆสไตล์นักธุรกิจ โดย Illustartor
langjuko (133,466 - 19 ก.ย. 51)
การสร้าง Site Dreamweaver ให้ใช้กับฐานข้อมูล Mysql ได้
Mr.GuruZ (102,112 - 01 ก.พ. 50)
Overloading Method
Mr.POP (39,258 - 05 พ.ย. 49)
ตัวอักษรลุกเป็นไฟ
charoen (148,214 - 31 ก.ค. 50)
เทคนิคการรวมภาพแบบไม่มีรอยต่อ
Mr.GuruZ (314,074 - 04 มิ.ย. 49)
การใส่ข้อความให้โดยอัตโนมัติ
นายนุก (19,573 - 14 ก.พ. 51)