การเปลี่ยนสีสไลด์โดยใช้เมนู Background จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การเปลี่ยนสีสไลด์โดยใช้เมนู Background

ใช้เมาท์ขวาคลิกที่สไลด์แล้วคลิกที่ Background

คลิกที่ More Colors

สามารถเลือกสีไ้ด้ตามต้องการ เมื่อเลือกสีได้ตามต้องการแล้วให้คลิก OK

คลิกที่ Preview เพื่อดูสีที่เลือกใว้หรือ Apply เพื่อเปลี่ยนสีแผ่นสไลด์

สามารถใส่ Effects ได้โดยเลือก Fill Effects

ใส่ลูกเล่นโดยเลือกสีที่ 2 ได้

คลิก Apply หรือ Preview เพื่อดูสีที่เลือก

ถ้าไม่ถูกใจสามารถทำใหม่ได้ทั้งหมด

คุณอาจสนใจ
ลบรายชื่อส่วนเกินใน MSN ง่าย ๆ
สายลม (16,639 - 12 เม.ย. 51)
สร้างข้อความเหมือนควันบุหรี่ โดย Photoshop
langjuko (121,228 - 08 ต.ค. 51)
การเปลี่ยนเมนูภาษาไทย - อังกฤษ
Mr.GuruZ (93,206 - 02 ก.ค. 49)
การทำตัวอักษรเคลื่อนที่โดย tag marquee
เฟริสท์ (80,557 - 27 พ.ย. 50)
การทำ Rollover Image
Mr.GuruZ (45,976 - 04 มิ.ย. 49)
การเก็บ Template ที่ออกแบบไว้ใช้งาน
หมูขุน (39,101 - 04 ก.พ. 50)
การกำหนดภาษาไทยใน Namo Webeditor
Mr.GuruZ (26,531 - 26 พ.ย. 50)
สร้างดิสโก้บอลบน
langjuko (55,573 - 22 ต.ค. 51)