การเปลี่ยนสีสไลด์โดยใช้เมนู Background จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การเปลี่ยนสีสไลด์โดยใช้เมนู Background

ใช้เมาท์ขวาคลิกที่สไลด์แล้วคลิกที่ Background

คลิกที่ More Colors

สามารถเลือกสีไ้ด้ตามต้องการ เมื่อเลือกสีได้ตามต้องการแล้วให้คลิก OK

คลิกที่ Preview เพื่อดูสีที่เลือกใว้หรือ Apply เพื่อเปลี่ยนสีแผ่นสไลด์

สามารถใส่ Effects ได้โดยเลือก Fill Effects

ใส่ลูกเล่นโดยเลือกสีที่ 2 ได้

คลิก Apply หรือ Preview เพื่อดูสีที่เลือก

ถ้าไม่ถูกใจสามารถทำใหม่ได้ทั้งหมด

คุณอาจสนใจ
อธิบายคำสั่งของ Selection
first (20,677 - 02 เม.ย. 51)
การจัดรูปแบบแผ่นข้อมูล
นายจืด (30,966 - 30 เม.ย. 50)
การใช้ปุ่ม Show/Hide
นายนุก (20,089 - 12 ก.พ. 51)
เทคนิค การห้ามคลิกขวาโดยใช้ Java Script
เฟริสท์ (26,683 - 25 ม.ค. 51)
การจัดข้อความให้อยุ่กึ่งกลางในแนวตั้ง
Mr.GuruZ (32,119 - 02 ก.ค. 49)
การทำ Banner ง่ายๆ สไตล์ Namo WebEditor
Mr.GuruZ (48,370 - 10 พ.ค. 51)
แต่งหน้าให้ดู over กันเถอะ
langjuko (275,207 - 02 ก.ย. 51)
การใช้งาน ProgressBar Component
Mr.GuruZ (88,009 - 04 มิ.ย. 49)