การเปลี่ยนสีสไลด์โดยใช้เมนู Background จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การเปลี่ยนสีสไลด์โดยใช้เมนู Background

ใช้เมาท์ขวาคลิกที่สไลด์แล้วคลิกที่ Background

คลิกที่ More Colors

สามารถเลือกสีไ้ด้ตามต้องการ เมื่อเลือกสีได้ตามต้องการแล้วให้คลิก OK

คลิกที่ Preview เพื่อดูสีที่เลือกใว้หรือ Apply เพื่อเปลี่ยนสีแผ่นสไลด์

สามารถใส่ Effects ได้โดยเลือก Fill Effects

ใส่ลูกเล่นโดยเลือกสีที่ 2 ได้

คลิก Apply หรือ Preview เพื่อดูสีที่เลือก

ถ้าไม่ถูกใจสามารถทำใหม่ได้ทั้งหมด

คุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่งDLookUpสำหรับหาข้อมูล
นายจืด (29,153 - 10 เม.ย. 51)
เทคนิคการทำภาพถ่าย กลาย เป็นภาพ เขียน สีน้ำ ด้วย Photoshop
Tung (127,710 - 23 ธ.ค. 50)
ตัวอักษรแสงกระจาย (Explosion)
อ.เล็ก (136,635 - 04 มิ.ย. 49)
Flash Drive คืออะไร
เว็บไทยดีดี (37,894 - 28 ก.ค. 50)
การทำตัวอักษรแสงกระจาย(สไตล์เ็ว็บไทยดีดี)
Lek (95,682 - 04 มิ.ย. 49)
การเชื่อมข้อความหลายข้อความ
Mr.GuruZ (39,513 - 03 มิ.ย. 49)
.H คืออะไรกันแน่
สายลม (30,292 - 15 มี.ค. 51)
การทำสมุดภาพระบายสี
หมี (91,346 - 23 พ.ค. 51)