การเปลี่ยนสีสไลด์โดยใช้เมนู Background จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การเปลี่ยนสีสไลด์โดยใช้เมนู Background

ใช้เมาท์ขวาคลิกที่สไลด์แล้วคลิกที่ Background

คลิกที่ More Colors

สามารถเลือกสีไ้ด้ตามต้องการ เมื่อเลือกสีได้ตามต้องการแล้วให้คลิก OK

คลิกที่ Preview เพื่อดูสีที่เลือกใว้หรือ Apply เพื่อเปลี่ยนสีแผ่นสไลด์

สามารถใส่ Effects ได้โดยเลือก Fill Effects

ใส่ลูกเล่นโดยเลือกสีที่ 2 ได้

คลิก Apply หรือ Preview เพื่อดูสีที่เลือก

ถ้าไม่ถูกใจสามารถทำใหม่ได้ทั้งหมด

คุณอาจสนใจ
อีกหนึ่งเคล็ดลับของการเร่งสปีด (Firefox)
เว็บไทยดีดี (17,735 - 10 พ.ค. 51)
การ Render Animation 1
first (24,157 - 02 เม.ย. 51)
การกำหนดเงือนไขในการค้นหาข้อมูล
อ้อม (28,955 - 30 เม.ย. 50)
การส่ง mail จาก Flash
Tung (47,098 - 06 ธ.ค. 50)
การทำ Poll ตอนที่ 1 (สร้างฐานข้อมูล)
Mr.GuruZ (40,547 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างพื้นผิวของลูกโลก (ตอนที่ 1)
อ.เล็ก (42,952 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้าง Webboard ด้วย Dreamweaver 8 (ตอนที่ 2)
first (81,987 - 12 ม.ค. 51)
วิธีการทำงานของเมล์แบบ IMAP
เว็บไทยดีดี (15,074 - 29 ก.ย. 50)