การเปลี่ยนสีในสไลด์ (Standard) จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การเปลี่ยนสีในสไลด์ (Standard)

เลือก Template แล้วคลิก OK

เลือกแบบที่ต้องการแล้วคลิก OK

เลือกแบบที่ต้่องการนำเสนอแล้วคลิก OK

จะได้แผ่นสไลด์ที่มีรูปแบบตามต้องการแต่อาจจะได้สีไม่ถูกใจให้คลิกเมาท์ขวาจะมีเมนูขึ้นมาให้คลิกที่ Slide Color Scheme

คลิกสีที่ต้องการจะเปลี่ยนแล้วคลิกที่ Preview เพื่อต้องการดูสีที่เปลี่ยนไป คลิกที่ Apply เมื่อต้องการเปลี่ยน
สไลด์แค่ 1 แผ่นแต่ถ้าต้องการเปลี่ยนทั้่งหมดให้คลิกที่ Apply to All

จะได้แผ่นสไลด์ที่มีสีและแบบที่ต้องการ

 

 

คุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่ง แบบ simple if
Mr.POP (25,956 - 05 พ.ย. 49)
การผสานและจัดกึ่งกลางเซล
หมูขุน (39,136 - 13 มิ.ย. 51)
การค้นหา และแทนที่คำในเอกสาร Web Page
Mr.GuruZ (38,515 - 05 ก.ย. 49)
เทคนิคการทำภาพถ่าย กลาย เป็นภาพ เขียน สีน้ำ ด้วย Photoshop
Tung (127,754 - 23 ธ.ค. 50)
ลบโปรแกรมที่มาพร้อมกับ Windows XP ออก
เว็บไทยดีดี (15,558 - 08 ก.ย. 50)
การจัดข้อความใน Cell แนวนอน
Mr.GuruZ (28,432 - 02 ก.ค. 49)
เทคนิคการตัดคำหยาบ
Mr.GuruZ (33,836 - 03 มิ.ย. 49)
การเปลี่ยน Format ตัวเลขเป็นข้อความ
Mr.GuruZ (35,411 - 02 ก.ค. 49)