การเลือกพื้นงานนำเสนอ จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การเลือกพื้นของงานนำเสนอ

โดยการพิมพ์ใหม่ทั้งหมดไม่ได้แก้งานจากตัวอย่างที่มีให้สำเร็จรูป

คลิกเลือกตามรูปแล้วคลิก OK

เลือกแบบพื้นหลัง (หรือลายกระดาษ) ที่จะใช้ในการนำเสนอแล้วใช้เมาท์ดับเดิลคลิกที่แบบที่จะเลือก

เลือกแบบของหน้าที่จะพิมพ์ข้อความ แล้วคลิก OK

จะได้หน้างานมาตามที่เลือกและนำมาใส่เนื้อหาตามที่เราต้องการนำเสนอ

และเพืมหน้างานต่อ ๆ ไปตามความต้องการ

จะได้หน้าใหม่ที่มีลวดลายเหมือนเดิม

แ้ก้ไขเนื้อหา

ดูงานที่เสร็จแล้วทุกหน้าจะมีลายที่เราเลือกไว้

 

คุณอาจสนใจ
ลบป้านิภา ออกไปจากชีวิตคุณ
เว็บไทยดีดี (14,220 - 01 ก.ย. 50)
เทคนิคการรวมภาพแบบไม่มีรอยต่อ
Mr.GuruZ (325,882 - 04 มิ.ย. 49)
การแสดงค่าของ Array
Mr.GuruZ (32,108 - 03 มิ.ย. 49)
การทำกรอบข้อความเลื่อนตาม SCROLLBAR
เว็บไทยดีดี (34,670 - 19 ม.ค. 51)
การตั้งค่าชนิดข้อมูล และขนาด
Mr.N (46,784 - 02 มิ.ย. 50)
กลุ่มเครื่องมือ WordArt
หมูขุน (15,804 - 04 ก.พ. 50)
การเลือกพื้นงานนำเสนอ
หมูขุน (25,536 - 04 ก.พ. 50)
การสร้างแผนผัง Organization Chat
nut (32,194 - 08 มี.ค. 51)