การเลือกพื้นงานนำเสนอ จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การเลือกพื้นของงานนำเสนอ

โดยการพิมพ์ใหม่ทั้งหมดไม่ได้แก้งานจากตัวอย่างที่มีให้สำเร็จรูป

คลิกเลือกตามรูปแล้วคลิก OK

เลือกแบบพื้นหลัง (หรือลายกระดาษ) ที่จะใช้ในการนำเสนอแล้วใช้เมาท์ดับเดิลคลิกที่แบบที่จะเลือก

เลือกแบบของหน้าที่จะพิมพ์ข้อความ แล้วคลิก OK

จะได้หน้างานมาตามที่เลือกและนำมาใส่เนื้อหาตามที่เราต้องการนำเสนอ

และเพืมหน้างานต่อ ๆ ไปตามความต้องการ

จะได้หน้าใหม่ที่มีลวดลายเหมือนเดิม

แ้ก้ไขเนื้อหา

ดูงานที่เสร็จแล้วทุกหน้าจะมีลายที่เราเลือกไว้

 

คุณอาจสนใจ
แจ้งเตือนฮาร์ดดิสก์ใกล้ตาย
เว็บไทยดีดี (15,551 - 22 ก.ย. 50)
การติดตั้ง PHP โดยใช้ PWS จำลองเป็น Server (win 95, 98, Me)
Mr.GuruZ (23,624 - 03 มิ.ย. 49)
เทคนิคการสร้างปุ่ม Capsule แบบที่ 2
Mr.GuruZ (57,186 - 04 มิ.ย. 49)
ลบรายการในเสิร์ชบ๊อกซ์ของ Firefox
เว็บไทยดีดี (15,048 - 01 ก.ย. 50)
สร้าง Stamp แบบง่ายๆโดยใช้ Illustrator
langjuko (51,509 - 24 ก.ย. 51)
การสร้างพื้นผิวของลูกโลก (ตอนที่ 2)
อ.เล็ก (43,846 - 04 มิ.ย. 49)
การทำโฆษณาแบบพับเก็บได้
Mr.GuruZ (101,024 - 04 มิ.ย. 49)
การตกแต่งข้อความด้วยลักษณะพิเศษ (Effects)
นายนุก (23,216 - 19 เม.ย. 51)