การเลือกพื้นงานนำเสนอ จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การเลือกพื้นของงานนำเสนอ

โดยการพิมพ์ใหม่ทั้งหมดไม่ได้แก้งานจากตัวอย่างที่มีให้สำเร็จรูป

คลิกเลือกตามรูปแล้วคลิก OK

เลือกแบบพื้นหลัง (หรือลายกระดาษ) ที่จะใช้ในการนำเสนอแล้วใช้เมาท์ดับเดิลคลิกที่แบบที่จะเลือก

เลือกแบบของหน้าที่จะพิมพ์ข้อความ แล้วคลิก OK

จะได้หน้างานมาตามที่เลือกและนำมาใส่เนื้อหาตามที่เราต้องการนำเสนอ

และเพืมหน้างานต่อ ๆ ไปตามความต้องการ

จะได้หน้าใหม่ที่มีลวดลายเหมือนเดิม

แ้ก้ไขเนื้อหา

ดูงานที่เสร็จแล้วทุกหน้าจะมีลายที่เราเลือกไว้

 

คุณอาจสนใจ
การทำปุ่มแก้วใน Flash
Black-Hawk (141,812 - 29 ม.ค. 51)
การใช้คำสั่ง แบบ if...else
Mr.POP (50,521 - 05 พ.ย. 49)
การทำตัวอักษร Blur
Mr.GuruZ (78,737 - 04 มิ.ย. 49)
การทำ Poll ตอนที่ 5 (การสร้างหน้า Vote และหน้าแสดงผล)
Mr.GuruZ (49,345 - 03 มิ.ย. 49)
การทำ Analog Clock โดยใช้ Java Script
เฟริสท์ (27,068 - 29 ม.ค. 51)
การเปลี่ยนสีในสไลด์ (Standard)
หมูขุน (20,561 - 04 ก.พ. 50)
การสร้างสำเนาเอกสารเพื่อป้องการสูญหาย
P'nutthapon (20,208 - 13 ม.ค. 50)
การทำ Spotlight effect
first (25,782 - 11 ก.พ. 51)