การวาดกราฟวิธีลัด จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การวาดกราฟวิธีลัด

สามารถคลิกที่สัญลักษณ์ (ที่วงไว้) ได้เลยจะปรากฏกราฟขึ้นที่หน้ากระดาษที่เตรียมไว้

ต้องการเปลี่ยนรูปแบบกราฟให้ดับเบิลคลิกที่กราฟและคลิกเมาท์ขวาจะมีเมนูขึ้นมาให้คลิก Chart Type

มีให้เลือก 2 แบบคือ Standard Types และ Custom Types เลือกกราฟตามรูปแบบที่ต้องการ

สามารถคลิกที่วงไว้เพื่อดูตัวอย่างก่อนได้

สามารถแต่งกราฟได้จากเมนูที่วงไว้

 

คุณอาจสนใจ
คำสั่ง break และ continue
Mr.POP (37,380 - 05 พ.ย. 49)
คำอธิบาย error ที่เกี่ยว PHP ที่มักจะพบกันบ่อย ๆ
first (43,305 - 21 ม.ค. 51)
การเชื่อมข้อความหลายข้อความ
Mr.GuruZ (39,836 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้คำสั่งวนลูป for
Mr.GuruZ (27,063 - 03 มิ.ย. 49)
การกำหนด Background ให้อยู่กับที่
Mr.GuruZ (101,944 - 04 มิ.ย. 49)
สร้างสายรุ้งด้วย Polar Coordinates
Mr.GuruZ (120,631 - 04 มิ.ย. 49)
เริ่มการใช้งาน PowerPoint
หมูขุน (17,054 - 04 ก.พ. 50)
การจัดรูปในเอกสาร
หมูขุน (21,477 - 20 มี.ค. 50)