การวาดกราฟวิธีลัด จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การวาดกราฟวิธีลัด

สามารถคลิกที่สัญลักษณ์ (ที่วงไว้) ได้เลยจะปรากฏกราฟขึ้นที่หน้ากระดาษที่เตรียมไว้

ต้องการเปลี่ยนรูปแบบกราฟให้ดับเบิลคลิกที่กราฟและคลิกเมาท์ขวาจะมีเมนูขึ้นมาให้คลิก Chart Type

มีให้เลือก 2 แบบคือ Standard Types และ Custom Types เลือกกราฟตามรูปแบบที่ต้องการ

สามารถคลิกที่วงไว้เพื่อดูตัวอย่างก่อนได้

สามารถแต่งกราฟได้จากเมนูที่วงไว้

 

คุณอาจสนใจ
การทำตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ โดยใช้ ฟังก์ชั่น strtolower(); และ strtoupperr();
first (47,047 - 23 ธ.ค. 50)
การกำหนดลักษณะตัวอักษร แบบ Physical
สายลม (74,713 - 10 ม.ค. 50)
ข้อสงสัยเกี่ยวกับ PHPMyadmin บน server ที่เช่า
Mr.GuruZ (37,685 - 03 มิ.ย. 49)
ความแตกระหว่างการใช้งาน break; และ exit();
เฟริท (35,621 - 22 พ.ย. 50)
MSN block Checker ใครบล๊อกเราสามารถเช็คได้
เว็บไทยดีดี (69,852 - 10 พ.ค. 51)
วิธีการทำ Digital clock
Charoen (69,285 - 23 พ.ย. 50)
เทคนิคการใส่ข้อความใน TextBox โดยใช้ PHP
Mr.GuruZ (46,412 - 03 มิ.ย. 49)
การ Convert ระหว่าง char* กับ int ใน C
langjuko (60,062 - 19 ก.ย. 51)