การจับกลุ่มงาน จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การจับกลุ่มงาน

เป็นการจับกลุ่มให้งานทั้งหมดหรือบางชิ้นให้อยู่ด้วยกัน

วาดรูปหรือข้อความก็ได้ สามารถจับกลุ่มได้ทั้งหมด

ให้เมาท์รากครอบงานที่ต้องการให้รวมกลุ่มกัน

เมื่อปล่อยเมาท์งานจะมีสัญลักษณ์ขึ้นตามตัวอย่างและใช้เมาท์ขวาคลิกที่รูปจะได้เมนูที่เห็นให้คลิก Grouping>Group เพื่อจัดกลุ่ม

สามารถดึงงานย้ายที่ได้โดยงานที่ย้ายมาทั้งหมา แต่ถ้าต้องการจะแยกงานเหมือนให้คลิก Grouping>Ungroup งานจะแยกเหมือนเดิม

 

 

 

คุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่งDLookUpสำหรับหาข้อมูล
นายจืด (29,174 - 10 เม.ย. 51)
สร้างข้อความแนวๆ อย่างง่าย
langjuko (146,098 - 16 พ.ค. 51)
การแปลงข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
Mr.GuruZ (23,055 - 03 มิ.ย. 49)
Javascript HV menu นำข้อมูลจาก DB มาแสดง
Zerohate (39,170 - 19 ม.ค. 51)
Zamzar บริการแปลงไฟล์บนเน็ต
เว็บไทยดีดี (14,805 - 22 ก.ย. 50)
การทำ Flash เขียนหนังสือ
Black-Hawk (213,669 - 24 ม.ค. 51)
การทำ Poll ตอนที่ 2 (สร้างไฟล์ Config เชื่อมต่อฐานข้อมูล)
Mr.GuruZ (34,187 - 03 มิ.ย. 49)
การทำปุ่มควบคุมการเล่น movie ของ flash
Charoen (69,459 - 21 พ.ย. 50)