การจับกลุ่มงาน จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การจับกลุ่มงาน

เป็นการจับกลุ่มให้งานทั้งหมดหรือบางชิ้นให้อยู่ด้วยกัน

วาดรูปหรือข้อความก็ได้ สามารถจับกลุ่มได้ทั้งหมด

ให้เมาท์รากครอบงานที่ต้องการให้รวมกลุ่มกัน

เมื่อปล่อยเมาท์งานจะมีสัญลักษณ์ขึ้นตามตัวอย่างและใช้เมาท์ขวาคลิกที่รูปจะได้เมนูที่เห็นให้คลิก Grouping>Group เพื่อจัดกลุ่ม

สามารถดึงงานย้ายที่ได้โดยงานที่ย้ายมาทั้งหมา แต่ถ้าต้องการจะแยกงานเหมือนให้คลิก Grouping>Ungroup งานจะแยกเหมือนเดิม

 

 

 

คุณอาจสนใจ
เทคนิคการทำแถบเมนูบาร์ XP
Mr.GuruZ (53,557 - 22 ก.ย. 50)
ทำภาพสะท้อนแบบ photoshop ด้วย java script
Coffee cup (29,831 - 29 มี.ค. 51)
ชนิดของตัวแปรของ Java Script
nut (36,457 - 01 ก.พ. 50)
เทคนิคการทำอักษรเงาตกทอด
ล่องลอย (44,107 - 01 ส.ค. 49)
การทำอักษรแบบ Smooth Text แบบง่าย
ดินสอ (93,535 - 04 มิ.ย. 49)
การใส่ข้อความใน Dreamweaver
Mr.GuruZ (54,162 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้างตัว Preload
Mr.Mean (87,178 - 04 มิ.ย. 49)
เทคนิคการทำไฟล์ config.inc.php
Mr.GuruZ (43,828 - 03 มิ.ย. 49)