การจับกลุ่มงาน จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การจับกลุ่มงาน

เป็นการจับกลุ่มให้งานทั้งหมดหรือบางชิ้นให้อยู่ด้วยกัน

วาดรูปหรือข้อความก็ได้ สามารถจับกลุ่มได้ทั้งหมด

ให้เมาท์รากครอบงานที่ต้องการให้รวมกลุ่มกัน

เมื่อปล่อยเมาท์งานจะมีสัญลักษณ์ขึ้นตามตัวอย่างและใช้เมาท์ขวาคลิกที่รูปจะได้เมนูที่เห็นให้คลิก Grouping>Group เพื่อจัดกลุ่ม

สามารถดึงงานย้ายที่ได้โดยงานที่ย้ายมาทั้งหมา แต่ถ้าต้องการจะแยกงานเหมือนให้คลิก Grouping>Ungroup งานจะแยกเหมือนเดิม

 

 

 

คุณอาจสนใจ
การเขียนคำสั่ง PHP ร่วมกับ Java Script
Mr.GuruZ (65,383 - 31 ก.ค. 49)
การใช้งาน ScrollBar Component
Mr.GuruZ (53,730 - 04 มิ.ย. 49)
การกำหนดขอบเขตการพิมพ์งานบน excel
langjuko (76,046 - 20 ต.ค. 51)
สร้างกลีบดอกไม้ให้ซ้อนกัน
langjuko (50,456 - 20 ต.ค. 51)
เทคนิคการเน้นภาพถ่าย ในส่วนที่เราต้องการให้ เด่นด้วย Filter
first (89,752 - 30 ม.ค. 51)
ทำภาพเคลื่อนไหวด้วย Dreamweaver
Mr.GuruZ (68,121 - 04 มิ.ย. 49)
วัตถุโพลีกอน 3 มิติ
Lee (67,319 - 01 ส.ค. 49)
เครื่องมือใช้งานหลักบนแถบเครื่องมือ
เว็บไทยดีดี (23,518 - 02 เม.ย. 51)