การจับกลุ่มงาน จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การจับกลุ่มงาน

เป็นการจับกลุ่มให้งานทั้งหมดหรือบางชิ้นให้อยู่ด้วยกัน

วาดรูปหรือข้อความก็ได้ สามารถจับกลุ่มได้ทั้งหมด

ให้เมาท์รากครอบงานที่ต้องการให้รวมกลุ่มกัน

เมื่อปล่อยเมาท์งานจะมีสัญลักษณ์ขึ้นตามตัวอย่างและใช้เมาท์ขวาคลิกที่รูปจะได้เมนูที่เห็นให้คลิก Grouping>Group เพื่อจัดกลุ่ม

สามารถดึงงานย้ายที่ได้โดยงานที่ย้ายมาทั้งหมา แต่ถ้าต้องการจะแยกงานเหมือนให้คลิก Grouping>Ungroup งานจะแยกเหมือนเดิม

 

 

 

คุณอาจสนใจ
การใช้ปุ่ม Show/Hide
นายนุก (20,138 - 12 ก.พ. 51)
การส่งผ่าน Arguments
Mr.POP (37,501 - 05 พ.ย. 49)
การใส่ข้อความต้อนรับบนเว็บไซต์
Mr.GuruZ (56,178 - 04 มิ.ย. 49)
การทำสมุดภาพระบายสี
หมี (91,617 - 23 พ.ค. 51)
การกำหนดสีให้ Link
Mr.GuruZ (41,079 - 04 มิ.ย. 49)
การทำ Banner อย่างง่ายๆ ด้วย Flash
Tung (131,859 - 06 ธ.ค. 50)
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 4)
สหรัถ แซ่ตั้ง (26,517 - 08 ก.ย. 50)
ลบป้านิภา ออกไปจากชีวิตคุณ
เว็บไทยดีดี (14,220 - 01 ก.ย. 50)