การจัดเรียงลำดับงานที่ซ้อนกัน จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การจัดเรียงลำดับงานที่ซ้อนกัน

จะยกตัวอย่างโดยการวาดรูปมา 3 รูป (วาดตามที่เคยกล่าวมาแล้ว)

จับรูปภาพมาซ้อนกันแล้วในเมาท์ขวาคลิกที่รูป Order>Bring to Front จะไ้ด้ผลรับตามรูป

แต่ถ้าเลือก Order>Send Backward ก็จะได้ผลตามนั้น ทดลองทำดูทั้ง 4 แบบแต่ละแบบจะแตกต่างกัน

จะแถมให้ 2 เรื่อง

คลิกขวาที่พื้นที่ว่างเลือก Guides จะได้เส้นมา 2 เส้นตามรูป

 

สามารถเลือน ขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา มีไว้สำหรับจัดให้ชิ้นงานที่ต้องการวางเท่ากัน

และเมื่อคลิกที่ Ruler จะมีไม้บรรทัดขึ้นที่ด้านบนและด้านซ้าย ก็มีไว้วัดขนาดต่าง ๆ

คุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่ง DSum สำหรับหาผลรวมข้อมูลโดยกำหนดเงื่อนไข
นายจืด (25,663 - 03 พ.ค. 51)
การแปลงข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
Mr.GuruZ (23,030 - 03 มิ.ย. 49)
การทำ Poll ตอนที่ 2 (สร้างไฟล์ Config เชื่อมต่อฐานข้อมูล)
Mr.GuruZ (34,169 - 03 มิ.ย. 49)
การแปลงชนิดหรือ Type ของตัวแปร
Mr.POP (28,821 - 05 พ.ย. 49)
การสร้าง Crosstab Query Wizard
อ้อม (31,162 - 30 เม.ย. 50)
เทคนิคการนำไฟล์เอกสารขึ้นเว็บให้ Download
Mr.GuruZ (44,755 - 04 มิ.ย. 49)
ลูกไฟพระอาทิตย์ (The sun)
อ.เล็ก (70,472 - 04 มิ.ย. 49)
สร้างข้อความโดนลมพัดจาก Photoshop
langjuko (105,762 - 24 ก.ย. 51)