การจัดเรียงลำดับงานที่ซ้อนกัน จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การจัดเรียงลำดับงานที่ซ้อนกัน

จะยกตัวอย่างโดยการวาดรูปมา 3 รูป (วาดตามที่เคยกล่าวมาแล้ว)

จับรูปภาพมาซ้อนกันแล้วในเมาท์ขวาคลิกที่รูป Order>Bring to Front จะไ้ด้ผลรับตามรูป

แต่ถ้าเลือก Order>Send Backward ก็จะได้ผลตามนั้น ทดลองทำดูทั้ง 4 แบบแต่ละแบบจะแตกต่างกัน

จะแถมให้ 2 เรื่อง

คลิกขวาที่พื้นที่ว่างเลือก Guides จะได้เส้นมา 2 เส้นตามรูป

 

สามารถเลือน ขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา มีไว้สำหรับจัดให้ชิ้นงานที่ต้องการวางเท่ากัน

และเมื่อคลิกที่ Ruler จะมีไม้บรรทัดขึ้นที่ด้านบนและด้านซ้าย ก็มีไว้วัดขนาดต่าง ๆ

คุณอาจสนใจ
การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ
หมูขุน (53,331 - 17 มิ.ย. 51)
การตกแต่งพื้นหลังแบบ Gradient
nut (37,783 - 17 มี.ค. 51)
วิธีแฮกล็อกออนพาสเวิร์ดของวินโดวส์แบบง่าย ๆ
เว็บไทยดีดี (28,479 - 29 ก.ย. 50)
สร้างโปรเตอร์แบบเก๋ๆ
langjuko (153,995 - 26 ส.ค. 51)
การหาจำนวนวันที่ห่างกัน
Zerohate (35,848 - 28 พ.ย. 50)
เทคนิคการหักเหของแสงในวัตถุโปร่งใส
เว็บไทยดีดี (30,549 - 01 เม.ย. 51)
เมนูปุ่มแก้ว
ดินสอ (105,817 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้ปุ่ม Show/Hide
นายนุก (23,562 - 12 ก.พ. 51)