ลูกเล่นการแสดงข้อความ จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

ลูกเล่นการแสดงข้อความ

เลือก Clip Art & Text แล้วคลิก OK

ดับเบิลคลิกเพื่อใส่รูปด้านซ้าย และพิมพ์ข้อความด้านขาว

คลิกขวาที่ข้อความจะมีเมนูตามรูป คลิก Custom Animation

เลือกลูกเล่น

เลือกเสียง

คลิก Preview เพื่อดูผลที่ได้ว่าถูกใจไหม (ที่วงไว้) ถ้าถูกใจแล้วให้คลิก OK

 

คุณอาจสนใจ
การสร้าง webboard ตอน 5 (การสร้าง Link ให้กับกระทู้)
Mr.GuruZ (58,590 - 03 มิ.ย. 49)
Rectangular Marquee (M)
Mr.GuruZ (81,373 - 22 ก.ย. 50)
การใช้งานคำสั่ง Break
Mr.GuruZ (24,852 - 03 มิ.ย. 49)
เทคนิคการหาค่าความยาวของตัวอักษร
Mr.GuruZ (27,005 - 03 มิ.ย. 49)
การทำ hover caption ใน Flash
Charoen (78,380 - 28 ม.ค. 51)
การแก้ปัญหา Windows XP�Shut Down ช้ามากๆ
Black-Hawk (47,871 - 19 ก.พ. 51)
ประวัติความเป็นมาของ PHP
เฟริสท์ (49,451 - 27 พ.ย. 50)
เทคนิคการเก็บโค้ด PHP ไว้ใน Dream MX
Mr.GuruZ (33,976 - 04 มิ.ย. 49)