ลูกเล่นการแสดงข้อความ จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

ลูกเล่นการแสดงข้อความ

เลือก Clip Art & Text แล้วคลิก OK

ดับเบิลคลิกเพื่อใส่รูปด้านซ้าย และพิมพ์ข้อความด้านขาว

คลิกขวาที่ข้อความจะมีเมนูตามรูป คลิก Custom Animation

เลือกลูกเล่น

เลือกเสียง

คลิก Preview เพื่อดูผลที่ได้ว่าถูกใจไหม (ที่วงไว้) ถ้าถูกใจแล้วให้คลิก OK

 

คุณอาจสนใจ
การจัดวางตำแหน่งข้อความ
อ้อม (21,959 - 13 ม.ค. 50)
เคล็ดไม่ลับ กับการยกเลิกการผสาน Cell ใน Excel 97
Mr.GuruZ (33,054 - 02 ก.ค. 49)
การใส่ Movies
หมูขุน (25,381 - 04 ก.พ. 50)
การเชื่อมข้อความหลายข้อความ
Mr.GuruZ (39,513 - 03 มิ.ย. 49)
การใช้แบบฟอร์ม Title&Only และ Blank
หมูขุน (11,697 - 04 ก.พ. 50)
เทคนิคการรวมภาพแบบไม่มีรอยต่อ
Mr.GuruZ (313,367 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้คำสั่ง แบบ if...else
Mr.POP (50,293 - 05 พ.ย. 49)
เทคนิคการเน้นภาพถ่าย ในส่วนที่เราต้องการ ให้เด่น
Tung (150,988 - 23 ธ.ค. 50)