ลูกเล่นการแสดงข้อความ จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

ลูกเล่นการแสดงข้อความ

เลือก Clip Art & Text แล้วคลิก OK

ดับเบิลคลิกเพื่อใส่รูปด้านซ้าย และพิมพ์ข้อความด้านขาว

คลิกขวาที่ข้อความจะมีเมนูตามรูป คลิก Custom Animation

เลือกลูกเล่น

เลือกเสียง

คลิก Preview เพื่อดูผลที่ได้ว่าถูกใจไหม (ที่วงไว้) ถ้าถูกใจแล้วให้คลิก OK

 

คุณอาจสนใจ
แสดงข้อความวิ่งที่ Status Bar
เว็บไทยดีดี (22,673 - 19 ม.ค. 51)
การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
P'nutthapon (26,319 - 13 ม.ค. 50)
การใช้คำสั่ง DMax และ DMin
นายจืด (19,114 - 08 พ.ค. 51)
เทคนิคการสอนเอฟเฟ็กต์ Mask ใน Macromedia Flash (ตอนที่ 1)
วิโรจน์ ชัยมูลี (47,383 - 29 ก.ย. 50)
ระบบตรวจสอบความปลอดภัยของรหัสผ่าน
first (22,515 - 18 ม.ค. 51)
การสั่งพิมพ์เอกสาร
Mr.Nook (18,331 - 08 ม.ค. 51)
เมนูปุ่มแก้ว
ดินสอ (104,996 - 04 มิ.ย. 49)
เทคนิคการซ้อนเงาแบบ Pathfinder
ล่องลอย (43,530 - 04 ก.ย. 49)