การจัดเรียง Objects จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การจัดเรียง Objects

ให้วาดภาพอะไรก็ได้มา 3 ภาพหรือมากกว่านั้นจากตัวอย่างจะวาดภาพสี่เหลี่ยม 3 รูปและใส่สีให้แตกต่างกัน

ให้คลิกเมาท์แล้วรากให้คลุมทั้ง 3 รูป

คลิก Draw>Align or Distribute ตามรูปเมนูขวาสุด จะสามารถเรียงได้ตามรูปด้านล่าง

เรียงชิดด้านซ้าย (ของรูปสุดท้าย) ตามแนวตั้ง

ตรงกลางตามแนวตั้ง

ชิดด้านขวาแนวตั้ง

ชิดด้านบน (รูปที่อยู่บนสุด) ตามแนวนอน

ตรงกลางแนวนอน

แต่ถ้าเลือกใช้ชิดขาวตามแนวตั้งและเลือกชิดล่างตามแนวนอนจะได้ตามรูป

คุณอาจสนใจ
การสร้างเว็บเพจโดยใช้ภาษา HTML อย่างง่าย
สายลม (76,962 - 04 มิ.ย. 49)
การทำธงพริ้วไหว
Mr.GuruZ (63,445 - 27 มิ.ย. 49)
เชื่อมต่อ Flash MX กับเท็กซ์ไฟล์ และ XML (ตอนที่ 1)
Ching Ching (28,224 - 29 ก.ย. 50)
การใช้งาน String Class (ตอนที่ 2)
Mr.POP (45,652 - 05 พ.ย. 49)
การนำ รูปภาพมาเป็น ปุ่ม submit form
Tung (95,563 - 23 ธ.ค. 50)
เทคนิคการทำภาพ Sketch
Mr.GuruZ (83,237 - 22 ก.ย. 50)
การทำ mosaic เพื่อการ เซ็นเซอร์ภาพ
Tung (103,131 - 23 ธ.ค. 50)
การเปลี่ยนรูปทรงโดยใช้ Motion Shape
Mr.GuruZ (90,634 - 04 มิ.ย. 49)