การจัดเรียง Objects จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การจัดเรียง Objects

ให้วาดภาพอะไรก็ได้มา 3 ภาพหรือมากกว่านั้นจากตัวอย่างจะวาดภาพสี่เหลี่ยม 3 รูปและใส่สีให้แตกต่างกัน

ให้คลิกเมาท์แล้วรากให้คลุมทั้ง 3 รูป

คลิก Draw>Align or Distribute ตามรูปเมนูขวาสุด จะสามารถเรียงได้ตามรูปด้านล่าง

เรียงชิดด้านซ้าย (ของรูปสุดท้าย) ตามแนวตั้ง

ตรงกลางตามแนวตั้ง

ชิดด้านขวาแนวตั้ง

ชิดด้านบน (รูปที่อยู่บนสุด) ตามแนวนอน

ตรงกลางแนวนอน

แต่ถ้าเลือกใช้ชิดขาวตามแนวตั้งและเลือกชิดล่างตามแนวนอนจะได้ตามรูป

คุณอาจสนใจ
การใส่หัวตารางอัตโนมัต
Victor (59,045 - 13 ม.ค. 50)
การเว้นวรรคใน Dreamweaver MX
Mr.GuruZ (46,990 - 04 มิ.ย. 49)
ลบชื่อโปรแกรมที่ค้างอยู่ใน Add/remove Program XP
เว็บไทยดีดี (21,685 - 01 ก.ย. 50)
ยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้ว และทำซ้ำ (Undo & Redo)
นายนุก (27,301 - 25 ก.พ. 51)
การกำหนดสีให้ Link
Mr.GuruZ (41,060 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้าง Arrow
Mr.MAX (40,451 - 04 มิ.ย. 49)
การใช้งานคำสั่ง Selection
first (20,941 - 02 เม.ย. 51)
การพิมพ์ตัวอักษรวิ่งรอบวงกลม
Webmaster siamicy.com (61,672 - 27 มิ.ย. 49)