การใช้ Action Buttons ในการนำเสนองาน จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใช้ Action Buttons ในการนำเสนองาน

คลิกเมาท์ที่ AutoShapes>Action Buttons เลือกสัญลักษณ์ที่ต้ิองการใช้

จากตัวอย่าง จะมีไว้สำหรับพลิกหน้าถัดไป จะถามว่าจะ save หรือไม่

เลือกความหมายของสัญลักษณ์ โดยที่โปรแกรมจะเลือกให้อัตโนมัติอยู่แล้วแต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้

คลิกที่ี New Silde เพื่อเพิ่มหน้าของงานเลือกแบบและคลิก OK

เลือกสัญลักษณ์มาใส่สามารใช้ได้มากกว่า 1จากในรูปจะเป็นสัญลักษณ์ของ หน้าก่อนนี้กับหน้าถัดไป

จากในรูปจะเป็นสัญลักษณ์ของ ย้อนหน้าก่อนกับหน้าถัดไป

ถ้าต้องการจะจบงานให้ใช้สัญลักษณ์นี้แล้วเลือก End Show

คลิก Silde Show (ที่วงไ้ว้) เพื่อดูผลและลองคลิกสัญลักษณ์ดูว่าได้ผลตามนั้นไหม

 

คุณอาจสนใจ
การส่งค่าตัวแปลผ่าน Cookies
Mr.GuruZ (26,008 - 03 มิ.ย. 49)
การทำฝนด้วยเครื่องมือ Particle Systems > Spary
first (23,891 - 03 พ.ค. 51)
ตัวอย่างก่อนพิมพ์
Mr.nook (16,582 - 08 ม.ค. 51)
การสร้างสี Gradient และจัดเก็บลงใน Swatches
Mr.GuruZ (50,996 - 27 มิ.ย. 49)
การทำ List/Menu จากฐานข้อมูล
first (98,337 - 11 ก.พ. 51)
การสร้าง Site เพื่อเก็บเว็บเพจ
Mr.GuruZ (27,093 - 26 พ.ย. 50)
วิธีแก้ไข Virus Handy Drive (Flashy.exe)
เว็บไทยดีดี (31,029 - 25 ส.ค. 50)
เรียนรู้วิธีการสร้างฐานข้อมูลด้วยตัวคุณเอง
Mr.N (33,313 - 30 เม.ย. 50)