การใช้ Action Buttons ในการนำเสนองาน จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใช้ Action Buttons ในการนำเสนองาน

คลิกเมาท์ที่ AutoShapes>Action Buttons เลือกสัญลักษณ์ที่ต้ิองการใช้

จากตัวอย่าง จะมีไว้สำหรับพลิกหน้าถัดไป จะถามว่าจะ save หรือไม่

เลือกความหมายของสัญลักษณ์ โดยที่โปรแกรมจะเลือกให้อัตโนมัติอยู่แล้วแต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้

คลิกที่ี New Silde เพื่อเพิ่มหน้าของงานเลือกแบบและคลิก OK

เลือกสัญลักษณ์มาใส่สามารใช้ได้มากกว่า 1จากในรูปจะเป็นสัญลักษณ์ของ หน้าก่อนนี้กับหน้าถัดไป

จากในรูปจะเป็นสัญลักษณ์ของ ย้อนหน้าก่อนกับหน้าถัดไป

ถ้าต้องการจะจบงานให้ใช้สัญลักษณ์นี้แล้วเลือก End Show

คลิก Silde Show (ที่วงไ้ว้) เพื่อดูผลและลองคลิกสัญลักษณ์ดูว่าได้ผลตามนั้นไหม

 

คุณอาจสนใจ
มารู้จักการใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆ บน Adobe Photoshop CS (เวอร์ชัน 8) กันดีกว่า (ตอนที่ 1)
สุธีร์ นวกุล (38,501 - 06 ต.ค. 50)
การทำฟองอากาศ
Lee (127,210 - 17 ก.ค. 49)
เทคนิคการทำอักษรเงาตกทอด
ล่องลอย (44,841 - 01 ส.ค. 49)
การสร้างไฟล์เอกสารข้อมูล Word 2000
อ้อม (23,355 - 13 ม.ค. 50)
การใช้แบบฟอร์ม Organization Char
หมูขุน (14,087 - 04 ก.พ. 50)
สร้างโปรเตอร์แบบเก๋ๆ
langjuko (153,994 - 26 ส.ค. 51)
ข้อสงสัยเกี่ยวกับ PHPMyadmin บน server ที่เช่า
Mr.GuruZ (37,684 - 03 มิ.ย. 49)
Filter และ Effect เมื่อไหร่ควรเลือกใช้อย่างไหน
ธนิศา ไชยภูริพัฒน (51,266 - 19 ม.ค. 51)