การใช้ Callouts จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใช้ Callouts

จะใช้ในลักษณะคล้าย ๆ ข้อความที่นึกถึง (เช่นในการ์ตูน)

เข้าเมนูโดยคลิก AutoShapes>Callouts จะพบเมนู Icon ดังรูปเลือกคลิกรูปที่ต้องการ

แล้วคลิกเมาท์ที่หน้ากระดาษจะได้รูปที่เหมือนกับที่เลือกมา

คลิกเมาท์แล้วกดค้างและรากเมาท์ให้รูปมีขนาดใหญ่ขึ้นตามต้องการ สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ สีเหลีอง
ดึงเพื่อยืดหางตามรูป

สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการได้เลย

เราสามารถแต่งสีทุกอย่างได้โดยวิธีเดิมที่กล่าวมาแล้ว และทำตามวิธีเดียวกันนี้กับ Icon อื่น ๆ ได้เลย


คุณอาจสนใจ
เทคนิคการสร้าง MessageBox ใน Visual C++ แบบกําหนด format
langjuko (23,070 - 16 ก.ย. 51)
แบ่งข้อความหัวเรื่องโดยใช้คำสั่ง Hn
สายลม (37,611 - 09 ม.ค. 50)
การใช้คำสั่ง Include กับการแสดงผล
Mr.GuruZ (44,683 - 03 มิ.ย. 49)
ตรวจสอบวันที่ย้อนหลัง - เดินหน้า
Mr.GuruZ (48,278 - 03 มิ.ย. 49)
การสร้างหัว Header และ Footer ให้เอกสาร Word
langjuko (43,055 - 20 ต.ค. 51)
สร้างข้อความแจ้งเตือนก่อนล็อกออน (Vista)
สายลม (15,510 - 26 เม.ย. 51)
เทคนิคการทำอักษรเงาตกทอด
ล่องลอย (44,093 - 01 ส.ค. 49)
การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (53,244 - 03 มิ.ย. 49)