การใช้ Callouts จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใช้ Callouts

จะใช้ในลักษณะคล้าย ๆ ข้อความที่นึกถึง (เช่นในการ์ตูน)

เข้าเมนูโดยคลิก AutoShapes>Callouts จะพบเมนู Icon ดังรูปเลือกคลิกรูปที่ต้องการ

แล้วคลิกเมาท์ที่หน้ากระดาษจะได้รูปที่เหมือนกับที่เลือกมา

คลิกเมาท์แล้วกดค้างและรากเมาท์ให้รูปมีขนาดใหญ่ขึ้นตามต้องการ สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ สีเหลีอง
ดึงเพื่อยืดหางตามรูป

สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการได้เลย

เราสามารถแต่งสีทุกอย่างได้โดยวิธีเดิมที่กล่าวมาแล้ว และทำตามวิธีเดียวกันนี้กับ Icon อื่น ๆ ได้เลย


คุณอาจสนใจ
การตัดวัตถุ ตามที่เราต้องการ
first (23,777 - 02 เม.ย. 51)
อีกหนึ่งเคล็ดลับของการเร่งสปีด (Firefox)
เว็บไทยดีดี (17,735 - 10 พ.ค. 51)
การใช้เครื่องมือ Patch Tool
ดินสอ (122,777 - 15 มี.ค. 51)
การใช้คำสั่ง SWITCH เลือกอย่างได้อีกอย่าง (Program Flow)
นายจืด (18,238 - 10 เม.ย. 51)
รู้จักกับ ระบบเสียงแบบมัลติแชนแนล
เว็บไทยดีดี (14,096 - 29 ก.ย. 50)
เทคนิคการใส่จุลภาค คั่นตัวเลข
Mr.GuruZ (27,892 - 03 มิ.ย. 49)
การแบ่งคอลัมน์เอกสาร
P'nutthapon (33,454 - 13 ม.ค. 50)
การสร้าง New เมือมีคนตั้งกระทู้ ตอนที่ 7
Mr.GuruZ (32,824 - 03 มิ.ย. 49)