การใช้ Callouts จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใช้ Callouts

จะใช้ในลักษณะคล้าย ๆ ข้อความที่นึกถึง (เช่นในการ์ตูน)

เข้าเมนูโดยคลิก AutoShapes>Callouts จะพบเมนู Icon ดังรูปเลือกคลิกรูปที่ต้องการ

แล้วคลิกเมาท์ที่หน้ากระดาษจะได้รูปที่เหมือนกับที่เลือกมา

คลิกเมาท์แล้วกดค้างและรากเมาท์ให้รูปมีขนาดใหญ่ขึ้นตามต้องการ สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ สีเหลีอง
ดึงเพื่อยืดหางตามรูป

สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการได้เลย

เราสามารถแต่งสีทุกอย่างได้โดยวิธีเดิมที่กล่าวมาแล้ว และทำตามวิธีเดียวกันนี้กับ Icon อื่น ๆ ได้เลย


คุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่ง <p>
สายลม (51,593 - 04 มิ.ย. 49)
การเข้ารหัส base64_encode และการถอดรหัส base64_decode
Zerohate (32,884 - 23 ธ.ค. 50)
การหาค่าต่ำสุด (MIN) จากฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (32,721 - 02 ต.ค. 49)
การสร้างพื้นผิวของลูกโลก (ตอนที่ 2)
อ.เล็ก (44,024 - 04 มิ.ย. 49)
สร้างลูกตาสวยๆ
langjuko (278,600 - 20 ต.ค. 51)
การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล MySQL
Mr.GuruZ (53,387 - 03 มิ.ย. 49)
การดึงข้อมูลจากดาต้าเบสมาโชว์แบบคอลั่มและแถว
Zerohate (84,616 - 22 ก.ย. 50)
ชื่อไฟล์ต่างๆเป็นตัวหนังสือสีน้ำเงิน
เว็บไทยดีดี (21,072 - 22 ก.ย. 50)