การวาดรูป Flowchart จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การวาดรูป Flowchart

เข้าที่เมนู AutoShapes>Flowchart จะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ให้เลือกใช้ตามต้องการคลิกเลือกสัญลักษณ์ที่
ต้องการใช้

จะได้สัญลักษณ์ที่มีสีเขียวให้คลิกกระป๋องสีแล้วคลิกที่ No Fill สีจะหายไป

คลิกกล่องข้อความแล้วคลิกที่รูป

พิมพ์ข้อความที่ต้องการ และเลือกสัญลักษณ์อื่น ๆ พิมพ์ข้อความและใช้เส้นประกอบ

ถ้าสัญลักษณ์ที่ต้องการกลับด้านให้คลิกที่ลูกศรที่วงไว้ แล้วรากเมาท์หมุนตามทางที่ต้องการ

พิมพ์ข้อความที่ต้องการ


คุณอาจสนใจ
การใช้คำสั่ง Date
Mr.GuruZ (32,832 - 03 มิ.ย. 49)
รู้จักกับ ระบบเสียงแบบมัลติแชนแนล
เว็บไทยดีดี (14,096 - 29 ก.ย. 50)
การเปลี่ยนสี Web Title จาก Template
Mr.GuruZ (46,462 - 04 มิ.ย. 49)
กลุ่มเครื่องมือ WordArt
หมูขุน (14,851 - 04 ก.พ. 50)
เปลี่ยนสีให้กับ TextBox 3 Style
Mr.GuruZ (51,552 - 04 มิ.ย. 49)
การเปลี่ยน Password Mysql
Mr.GuruZ (32,793 - 03 มิ.ย. 49)
การกำหนดขอบเขตการพิมพ์งานบน excel
langjuko (77,222 - 20 ต.ค. 51)
ยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้ว และทำซ้ำ (Undo & Redo)
นายนุก (27,255 - 25 ก.พ. 51)