การวาดรูปโดยใช้ Basic Shapes จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การวาดรูปโดยใช้ Basic Shapes

เข้าเมนูโดยคลิก AutoShapes>Basic Shapes จะมีรูปให้เลือกให้จะเป็นรูปมาตรฐานทั่ว ๆ ไปให้เลือกใช้
เลือกคลิกรูปที่จะใช้

เมื่อได้รูปมาแล้วถ้าไม่ต้องการเส้นกรอบรอบ ๆ รูปให้คลิกที่วงไว้แล้วเข้าไปแก้ไขตามวิธีที่อธิบายแล้ว
ในบทความก่อนหน้านี้

และสามารถแต่งเงาให้รูปได้ทุกรูป

แต่จะสามารถแต่งรูป 3-D ให้รูปได้บางรูปเท่านั้น


คุณอาจสนใจ
เว็บไหนโดนบล็อคเราช่วยให้คุณเปิดดูได้
เว็บไทยดีดี (17,062 - 08 ก.ย. 50)
การทำ Floating Menu
เว็บไทยดีดี (24,161 - 19 ม.ค. 51)
ตามล่าไฟล์ .DLL (WinXP)
สายลม (16,200 - 22 มี.ค. 51)
วิธีการเปลี่ยนแป้นพิมพ์ตัวเลขอาราบิกให้เป็นเลขไทย XP
เว็บไทยดีดี (18,379 - 08 ก.ย. 50)
การใช้แบบฟอร์ม Text&Chart
หมูขุน (12,335 - 04 ก.พ. 50)
การสร้าง Webboard ด้วย Dreamweaver 8 (ตอนที่ 2)
first (82,207 - 12 ม.ค. 51)
การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)
อ้อม (43,032 - 13 ม.ค. 50)
การใช้เครื่องมือ Patch Tool
ดินสอ (122,874 - 15 มี.ค. 51)