การวาดรูปโดยใช้ Basic Shapes จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การวาดรูปโดยใช้ Basic Shapes

เข้าเมนูโดยคลิก AutoShapes>Basic Shapes จะมีรูปให้เลือกให้จะเป็นรูปมาตรฐานทั่ว ๆ ไปให้เลือกใช้
เลือกคลิกรูปที่จะใช้

เมื่อได้รูปมาแล้วถ้าไม่ต้องการเส้นกรอบรอบ ๆ รูปให้คลิกที่วงไว้แล้วเข้าไปแก้ไขตามวิธีที่อธิบายแล้ว
ในบทความก่อนหน้านี้

และสามารถแต่งเงาให้รูปได้ทุกรูป

แต่จะสามารถแต่งรูป 3-D ให้รูปได้บางรูปเท่านั้น


คุณอาจสนใจ
เขียนโปรแกรมด้วย Visual C++ 6.0
จักรกฤษณ์ แสงแก้ว (64,776 - 26 พ.ย. 50)
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 4)
สหรัถ แซ่ตั้ง (26,517 - 08 ก.ย. 50)
ให้เครื่องบู๊ต DOS ก่อนเข้า Windows
เว็บไทยดีดี (20,745 - 29 ก.ย. 50)
โกงเกมไพ่ Solitaire
เว็บไทยดีดี (18,279 - 22 ก.ย. 50)
การเลือกคำ หรือข้อความ
นายนุก (16,892 - 22 ก.พ. 51)
การ Format Flash Drive ให้ Boot ได้
เว็บไทยดีดี (76,876 - 18 ส.ค. 50)
การสลับสี table
Zerohate (51,939 - 28 พ.ย. 50)
การ Render Animation 1
first (24,406 - 02 เม.ย. 51)