การใช้เส้นที่เป็นจุดเชื่อมต่อ จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใช้เส้นที่เป็นจุดเชื่อมต่อ

เข้าเมนูที่ AutoShapes>Connectors จะมีทั้งหมด 9 แบบ ๆ ที่ 1-3 จะเป็นเส้นตรงธรรมดาแตกต่างที่
หัวลูกศรเท่านั้น เริ่มต้นคลิกที่แบบที่ 4

เมื่อรากเมาท์จะได้เส้นที่มีลักษณะเส้นที่เหมือนในตัวอย่างที่คลิกคือจะเป็นเหลี่ยม

เมื่อปล่อยเมาท์จะได้เส้นที่ต้องการสามารถแต่งและเปลี่ยนเส้นได้โดยให้เมาท์คลิกแล้วรากตาม
จะสีเขียวและสีเหลือง

เมื่อรากเส้นทั้ง 6 แบบจะได้เส้นดังในรูปคือแต่งต่างกันแค่เส้นโค้งกับเส้นตรงและหัวลูกศร

คุณอาจสนใจ
การ์ตูน Flash อย่างง่ายตอนที่ 2 (การลงสีให้ตัวการ์ตูน)
Black-Hawk (98,124 - 18 ม.ค. 51)
การสร้างฐานข้อมูลใน MS Access
อ้อม (27,281 - 07 เม.ย. 50)
การใช้งาน String Class (ตอนที่ 2)
Mr.POP (43,396 - 05 พ.ย. 49)
แก้ไขปัญหาเปิดไฟล์ MDB ไม่ได้
นายจืด (27,022 - 11 มี.ค. 51)
เปลี่ยนขนาดตัวอักษรด้วยคำสั่ง FONT SIZE
สายลม (130,522 - 25 ก.พ. 50)
ใช้ Quad-Core เลยดีไหม ?
สายลม (17,531 - 26 เม.ย. 51)
การส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม
Mr.GuruZ (42,121 - 03 มิ.ย. 49)
ประวัติความเป็นมาของ PHP
เฟริสท์ (49,393 - 27 พ.ย. 50)