การใช้เส้นที่เป็นจุดเชื่อมต่อ จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใช้เส้นที่เป็นจุดเชื่อมต่อ

เข้าเมนูที่ AutoShapes>Connectors จะมีทั้งหมด 9 แบบ ๆ ที่ 1-3 จะเป็นเส้นตรงธรรมดาแตกต่างที่
หัวลูกศรเท่านั้น เริ่มต้นคลิกที่แบบที่ 4

เมื่อรากเมาท์จะได้เส้นที่มีลักษณะเส้นที่เหมือนในตัวอย่างที่คลิกคือจะเป็นเหลี่ยม

เมื่อปล่อยเมาท์จะได้เส้นที่ต้องการสามารถแต่งและเปลี่ยนเส้นได้โดยให้เมาท์คลิกแล้วรากตาม
จะสีเขียวและสีเหลือง

เมื่อรากเส้นทั้ง 6 แบบจะได้เส้นดังในรูปคือแต่งต่างกันแค่เส้นโค้งกับเส้นตรงและหัวลูกศร

คุณอาจสนใจ
แนะนำเมนูใช้งานหลัก ๆ ของ PowerPoint
หมูขุน (14,122 - 04 ก.พ. 50)
การทำแผ่น CD แบบมีเงาสะท้อน
Black-Hawk (59,047 - 25 ก.พ. 51)
เครื่องหมายตัวดำเนินการ และสัญลักษณะที่ใช้ในการคำนวณ
นายนุก (51,783 - 04 มี.ค. 51)
การเปลี่ยนเมนูภาษาไทย - อังกฤษ
Mr.GuruZ (92,979 - 02 ก.ค. 49)
การทำตัวอักษร Stainless Steel
Black-Hawk (68,030 - 25 ก.พ. 51)
วินโดวส์ไม่ยอมเปลี่ยนวอลเปเปอร์แก้ไง
สายลม (15,187 - 05 เม.ย. 51)
การสร้างโลโก้ Central
เว็บไทยดีดี (43,790 - 20 ต.ค. 50)
การสร้าง site ให้กับ Dream
Mr.GuruZ (56,063 - 04 มิ.ย. 49)