การใช้เส้นที่เป็นจุดเชื่อมต่อ จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใช้เส้นที่เป็นจุดเชื่อมต่อ

เข้าเมนูที่ AutoShapes>Connectors จะมีทั้งหมด 9 แบบ ๆ ที่ 1-3 จะเป็นเส้นตรงธรรมดาแตกต่างที่
หัวลูกศรเท่านั้น เริ่มต้นคลิกที่แบบที่ 4

เมื่อรากเมาท์จะได้เส้นที่มีลักษณะเส้นที่เหมือนในตัวอย่างที่คลิกคือจะเป็นเหลี่ยม

เมื่อปล่อยเมาท์จะได้เส้นที่ต้องการสามารถแต่งและเปลี่ยนเส้นได้โดยให้เมาท์คลิกแล้วรากตาม
จะสีเขียวและสีเหลือง

เมื่อรากเส้นทั้ง 6 แบบจะได้เส้นดังในรูปคือแต่งต่างกันแค่เส้นโค้งกับเส้นตรงและหัวลูกศร

คุณอาจสนใจ
ใส่โลโก้ตัวเองให้กับ Windows XP
สายลม (19,019 - 05 เม.ย. 51)
การแปลงชนิดหรือ Type ของตัวแปร
Mr.POP (30,319 - 05 พ.ย. 49)
การใช้แบบฟอร์ม Title&Only และ Blank
หมูขุน (12,318 - 04 ก.พ. 50)
แนะนำเครื่องมือ
นายนุก (37,393 - 05 เม.ย. 51)
วัตถุโพลีกอน 3 มิติ
Lee (68,474 - 01 ส.ค. 49)
การปรับแต่งรอยมาร์คเพื่อการตัด(ต่อจากเรื่องนามบัตร)
Lek (50,128 - 27 มิ.ย. 49)
การทำ Rollover Image
Mr.GuruZ (46,798 - 04 มิ.ย. 49)
รวม Virus สายพันธ์ใหม่ มากับ Handy Drive
เว็บไทยดีดี (23,912 - 25 ส.ค. 50)