การใช้เส้นที่เป็นจุดเชื่อมต่อ จัดทำโดย : หมูขุน พิมพ์
 Un title page

การใช้เส้นที่เป็นจุดเชื่อมต่อ

เข้าเมนูที่ AutoShapes>Connectors จะมีทั้งหมด 9 แบบ ๆ ที่ 1-3 จะเป็นเส้นตรงธรรมดาแตกต่างที่
หัวลูกศรเท่านั้น เริ่มต้นคลิกที่แบบที่ 4

เมื่อรากเมาท์จะได้เส้นที่มีลักษณะเส้นที่เหมือนในตัวอย่างที่คลิกคือจะเป็นเหลี่ยม

เมื่อปล่อยเมาท์จะได้เส้นที่ต้องการสามารถแต่งและเปลี่ยนเส้นได้โดยให้เมาท์คลิกแล้วรากตาม
จะสีเขียวและสีเหลือง

เมื่อรากเส้นทั้ง 6 แบบจะได้เส้นดังในรูปคือแต่งต่างกันแค่เส้นโค้งกับเส้นตรงและหัวลูกศร

คุณอาจสนใจ
การทำให้โชว์สไลด์ไม่หยุดใน Ms Powerpoint 2003
nut (31,782 - 08 มี.ค. 51)
การจัดวางตำแหน่งข้อความ
อ้อม (22,601 - 13 ม.ค. 50)
เปลี่ยนขนาดไอคอนบนเดสก์ทอป Vista
เว็บไทยดีดี (14,871 - 22 ก.ย. 50)
การทำวัตถุ โปร่งใส
first (28,774 - 02 เม.ย. 51)
การทำ Poll ตอนที่ 1 (สร้างฐานข้อมูล)
Mr.GuruZ (41,592 - 03 มิ.ย. 49)
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Mr.N (21,437 - 30 เม.ย. 50)
การสร้าง weboard ตอน 3 (ตั้งกระทู้)
Mr.GuruZ (79,442 - 03 มิ.ย. 49)
การทำตัวอักษรเคลื่อนที่โดย tag marquee
เฟริสท์ (82,632 - 27 พ.ย. 50)